Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2018.02.008

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.051; JEL G02, G21, G28
Дудинець Л. А., Верней О. Є. Фінансова інклюзивність та її детермінанти. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 2(130). С. 8-13. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.02.013_u.
Літер.: 15

АвториДудинець Лідія Анатоліївна

кандидат економічних наук

викладач кафедри фінансів, банківської справи і страхування, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”

Контакти: dudynets@meta.ua, lidaok@meta.ua

Сторінки:Верней Ольга Євгенівна

кандидат економічних наук

викладач кафедри економіки та інформаційних технологій, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”

Контакти: -malota@mail.ru, oliamalota@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Розкрито економічний зміст фінансової інклюзивності як індикатора доступності фінансових послуг для населення та охарактеризовано сучасні підходи до її вимірювання. Ідентифіковано чотири компоненти фінансової інклюзії, а саме: 1) доступ; 2) якість; 3) використання; 4) добробут. Здійснено порівняльний аналіз доступності фінансових послуг для населення України та інших країн світу, за результатами якого визначено, що показники рівня фінансової інклюзивності в Україні є нижчими, ніж у розвинених країнах ОЕСР, а подекуди – від середньосвітових значень. Окреслено напрями сприяння фінансовій інклюзивності в Україні, які передбачать поліпшення якості фінансових послуг для споживачів, які вже мають до них доступ(система захисту прав споживачів фінансових послуг), і розширення надання базових фінансових послуг тій частині населення, яка не має доступу до неї взагалі. У цьому аспекті ефективним інструментом підвищення рівня фінансової інклюзивності визначено застосування фінансових технологій.

Ключові слова:

фінансовий сектор, ринок фінансових послуг; фінансова інклюзивність, фінансова інклюзія, фінансова послуга, доступність фінансових послуг, фінансові технології, цифрова фінансова інклюзія

Посилання

  
 1. Вітка Ю. Портрет українського споживача фінансових послуг. URL: http://www.gofi ntechua.info/publications
 2. Акімова О. В. Фінансова інклюзія та інші передумови розвитку фінансового моніторингу в Україні. Молодий вчений: науковий журнал. Херсон: ТОВ Видавничий дім «Гельветика», 2015. Вип. 12 (27). С. 198–204.
 3. Мазаракі А. А., Волосович С. В. Домінанти інституційної модернізації фінансової системи України. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2016. № 1. С. 5–23.
 4. Науменкова С. В. Фінансова інклюзивність: економічний зміст та підходи до вимірювання. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 4. С. 363–371.
 5. Науменкова С. В. Фінансова інклюзивність та проблеми забезпечення доступу населення до базових фінансових послуг в Україні. Вісник Національного банку України. 2014. С. 31–37.
 6. Павлюк Т. І. Фінансова інклюзивність як характеристика рівня охоплення населення базовими фінансовими послугами. Науковий диспут: питання економіки і фінансів: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, Будапешт, Відень, 2015. 71 с.
 7. Пахненко О. М. Аналіз підходів до оцінювання рівня фінансової інклюзивності. Проблеми і перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 листопада 2017 р., м. Суми). Суми: Сумський державний університет, 2017. С. 170–174.
 8. Financial Inclusion. Available at: www.worldbank.org
 9. Center for Financial Inclusion. Available at: http://www.centerforfinancialinclusion.org
 10. Camara N., Pena X., Tuesta D. Factors that Matter for Financial Inclusion: Evidence from Peru. Working Papers 1409, BBVA Bank, Economic Research Department. 2014.
 11. Llanto G. M., Rosellon M. A. D. What Determines Financial Inclusion in the Philip pines? Evidence from a National Baseline Survey. Discus sion Papers DP 2017-38, Philippine Institute for Development Studies. 2017.
 12. Martinez C. H., Hidalgo X. P., Tuesta D. Demand factors that influence financial inclusion in Mexico: analysis of the barriers based on the ENIF survey. BBVA Working Paper 13/37. 2013.
 13. Стабілізація банківської системи шляхом підвищення довіри до банків та забезпечення прозорості діяльності НБУ. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/dovira_do_bankiv-8d9b8.pdf
 14. Financial Inclusion Data. Global Findex. Available at: http://globalfindex.worldbank.org
 15. Дудинець Л. А., Верней О. Є. Захист прав споживачів на ринку фінансових послуг. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 16. С. 688–692.


Веб-майстер П. Попадюк