Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2018.02.082

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 334.716:664; JEL L10, L60
Попадинець Н. М. Використання стратегічного планування для забезпечення ефективної діяльності підприємств харчової промисловості. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 2(130). С. 82-85. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.02.085_u.
Літер.: 4

АвториПопадинець Назарій Миколайович

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: popadynets.n@gmail.com, (032)270-7089, (096)945-9098

Сторінки:

Анотація

Досліджено особливості функціонування підприємств харчової промисловості та питання запровадження стратегічного планування для їхньої ефективної діяльності. Розглянуто етапи процесу стратегічного планування діяльності і розвитку підприємств харчової промисловості в контексті забезпечення його конкурентоспроможності. Обґрунтовано необхідність стратегічного планування на підприємствах харчової промисловості та визначено основ ні передумови до такого їх переходу. Запропоновано заходи щодо забезпечення ефективної діяльності підприємств харчової промисловості та підвищення їхньої конкурентоспроможності.

Ключові слова:

ефективна діяльність, конкурентні переваги, стратегічне планування, стратегічний потенціал, харчова промисловість

Посилання

    
  1. Мульска О. П., Попадинець Н. М. Особливості розвитку державного підприємництва: на основі стратегічного планування. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Львів, 2014. Вип. 6(110). С. 361-366.
  2. Григорців М. В., Журавель Ю. В. Процес формування стратегічного планування на підприємстві. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Львів, 2017. Вип. 4(126). С. 56-59.
  3. Запара А. А. Сутність та необхідність стратегічного планування. Економіка АПК. 2010. № 23. С. 36-39.
  4. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость: пер. с англ. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2005. 715 с.


Веб-майстер П. Попадюк