Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.02.017

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.3:332.1:338.2(477); JEL L11, O16
Шульц С. Л., Тесля Д. В. Ринковий потенціал регіонів України: домінанти формування та оцінювання. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 2(142). С. 17-24. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-2-3.
Літер.: 5

АвториШульц Світлана Леонідівна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: swetshul@i.ua, (032)270-70-89, (+38097)253-66-22

Сторінки:Тесля Дмитро Вадимович

аспірант (2013-2017) відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»; викладач Львівського державного коледжу харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій

Контакти: teslyad@i.uа

Сторінки:

Анотація

Розглядається сутність просторового підходу до оцінювання ринкового потенціалу регіонів України, який базується на оцінюванні доступності, ємкості регіональних ринків та їх привабливості. Проведено міжрегіональні порівняння за індексом ринкового потенціалу та проаналізовано зміни у групуванні регіонів за цим показником. Емпірично доведено наявність зв'язку між величиною ринкового потенціалу та кількістю суб’єктів господарювання. Здійснено оцінювання розміру ринкового потенціалу на основі показників щільності населення та щільності зайнятих, які характеризують споживчі параметри регіональних ринків і свідчать про їх розмір з позиції попиту, а також щільності виробництва, що характеризує ступінь концентрації економічної активності в регіонів та вказує на розмір регіонального ринку з позиції пропозиції. Охарактеризовано сучасні тенденції розвитку торгівлі в регіонах України, які засвідчують суттєві міжрегіональні відмінності за розміром регіональних ринків і рівнем конкуренції.

Ключові слова:

регіональна економіка, місткість ринку, зайнятість, щільність населення, індекс місткості ринку

Посилання

    
  1. Harris C. D. The market as a factor in the localization of production. Annals of the Association of American Geographers. 1954. No 44. Рp. 315-348.
  2. Hanson G. H. Market Potential, Increasing Returns, and Geographic Concentration. University of California: Website. 2004. 36 p. URL: https://gps.ucsd.edu/_files/faculty/hanson/hanson_publication_it_market.pdf
  3. Регіони України 2018: стат. зб. Ч. I. Державна служба статистики України: сайт. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ2_u.htm
  4. World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography. Open Knowledge Repository of World Bank: Website. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5991
  5. Романюк С. А. Економічна щільність як показник розвитку міст. Ефективна економіка. 2013. № 1. URL:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1770


Веб-майстер П. Попадюк