Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.02.032

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.122.64:332.14; JEL O18, R32
Лисяк Н. М., Печериця Я. Б. Просторова ексклюзія в Україні: проблеми та передумови виникнення. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 2(142). С. 32-40. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-2-5.
Літер.: 10

АвториЛисяк Наталя Михайлівна

доктор економічних наук, доцент

науковий співробітник відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; професор кафедри економіки і маркетингу, навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: natali.bila@gmail.com

Сторінки:Печериця Яна Богданівна

викладач кафедри економіки і маркетингу, інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: bib_ippt@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Осмислено феномен просторової ексклюзії в Україні, проблеми та передумови виникнення. Проаналізовано наявні концепції та підходи до визначення поняття ексклюзії. Визначено фактори та обґрунтовано характерні ознаки просторової ексклюзії на прикладі міст і територій України. Виявлено, що основні чинники, які формують і впливають на просторову ексклюзію, зосереджені в порушенні законодавчо-нормативних положень, соціально-економічних процесах, системі управління, процесах функціонування територіальних систем. Урахування просторової ексклюзії у просторовому плануванні дозволить обґрунтувати вимоги розвитку міст і регіонів.

Ключові слова:

ексклюзія, простір, соціально-економічні процеси, місто

Посилання

  
 1. Berghman J. Social Exclusion in Europe: Policy Context and Analytical Framework. Beyond the Threshold: The Measurement and Analysis of Social Exclusion. Bristol: Policy Press, 1995. Pp. 10-28.
 2. Haan A. Social Exclusion: An Alternative Concept for the Study of Deprivation? IDS Bulletin. 1998. No. 29(1). Pp. 10-19.
 3. Gough J., Eisenschitz A., McCulloch A. Spaces of Social Exclusion. London: Routledge, 2006. 288 p. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203496121
 4. Schuyt C. J. M. Essay: Sociale uitsluiting. Sociale uitsluiting / Ed. by C. J. M. Schuyt, C. A. Voorham. Amsterdam: SWP, 2000. Pp. 13-23.
 5. Spicker P. Poor Areas and the ‘Ecological fallacy’. Radical Statistics: Website. 2001. URL: http://www.radstats.org.uk/no076/spicker.htm
 6. Габрель М. Просторова організація містобудівних систем. К.: А. С. С, 2004. 400 с.
 7. Флорида P. Кpизa уpбaнiзму. Чoму мicтa poблять нac нeщacними / [пер. І. Бондаренко]. К.: Наш Формат, 2019. 320 с.
 8. Ринок поводження з побутовими відходами: аналітична довідка. 2016. URL: https://cdn.regulation.gov.ua/fb/1c/be/96/regulation.gov.ua_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%9C%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%E2%80%9D.pdf
 9. Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом: постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 р. № 819. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2018-%D0%BF#Text
 10. Житлове будівництво в Україні. Zabudovnyk: сайт. 2020. URL: www. zabudovnyk.com.ua


Веб-майстер П. Попадюк