Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Лисяк Наталя МихайлівнаЛисяк Наталя Михайлівна
Лысяк Наталья Михайловна
Lysyak Natalya Mykhaylivna

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук, доцент

Посада:

науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної економічної політики

Контакти:

natali.bila@gmail.com

Сторінки:

Здобутки:

кандидат економічних наук (2009), доцент.

Трудова діяльність:

доцент , завідувач кафедри економіки і маркетингу Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”;
здобувач , науковий співробітник відділу регіональної економічної політики

Наукові видання

2020Файл Adobe Reader УДК 332.025.12
Ексклюзивність регулювання соціально-економічного розвитку регіонів: сутність, прояви та загрози: наукове видання / наук. ред.: С. Л. Шульц; ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. Львів, 2020. 106 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20200039.pdf (повний текст)

Джерел: 170 посилань

У науковому виданні представлено результати дослідження теоретико-методологічних засад ексклюзивності регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. Сфокусовано увагу на системних характеристиках та інституційному базисі еклюзивності регулювання соціально-економічного розвитку регіонів, теоретичних підходах до розуміння сутності ексклюзивних та інклюзивних інститутів регулювання суспільно-економічних процесів. Проаналізовано ознаки та прояви різних типів ексклюзії, які є наслідком ексклюзивності регулювання соціально-економічних процесів на державному, регіональному та місцевому рівнях.
Видання може бути корисним при виробленні, прийнятті та реалізації управлінських рішень на різних рівнях управління, для представників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів.
Авторський колектив: О. М. Луцків, А. І. Мокій, С. Л. Шульц, М. В. Максимчук, М. О. Карп’як, Н. М. Попадинець, Д. А. Антонюк, К. І. Антонюк, Н. М. Лисяк
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, регіон, регулювання, ексклюзивність, сутність, прояви, загрози

Статті

2020

2018УДК 332.122.64; JEL O18, R10, R58
Лисяк Н. М., Самотій Н. С. Економіко-містобудівні відносини у розвитку міст: Історичний контекст. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 4(132). С. 150-156. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.04.156_u.php.

Літер.: 9


У статті в історичному контексті досліджено економіко-містобудівні відносини у розвитку міст. Характеризується система методів, інструментів і форм державного впливу на соціально-економічні процеси в містах, використання специфіки простору та його організації в містах у різні історичні періоди. Стверджується наявність залежностей між соціально-економічними процесами та просторовими характеристиками у розвитку міст. З одного боку, економічні основи господарювання – форми і джерела капіталу, система ціноутворення, фіскальна політика і участь держави в економічних процесах, з іншого – локалізація, природні умови та відстані визначають просторові відмінності міст і процеси в них. Зроблено висновок про наявність системних ефектів при узгодженні соціально-економічних і територіальних завдань у розвитку міст. 
економіка міста, історія економіки, економічна теорія, містобудівна політика, економіко-містобудівні відносини 

2014Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 719+332.834
Хром’як Й. Я. Організаційно-економічний механізм інвестиційної діяльності органів місцевого самоврядування / Й. Я. Хром’як, О. Б. Доскач, Н. М. Лисяк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 119-130.

Літер.: 9


Авторами обґрунтовано організаційно-економічний механізм інвестиційної діяльності органів місцевого самоврядування, дано рекомендації щодо визначення критеріїв добору земельних ділянок як окремих об’єктів інвестиційної діяльності, виокремлено критерії оцінки ефективності проектів. 
інвестиції, інвестиційний проект, інвестиційна діяльність, ефективність проекту 


Веб-майстер П. Попадюк