Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.02.041

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.486:332.14(477); JEL L83, O18
Графська О. І. Аналіз атрактивності туристично-рекреаційної сфери регіонів України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 2(142). С. 41-45. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-2-6.
Літер.: 4

АвториГрафська (Коркуна) (Масна) Орислава Іванівна

кандидат економічних наук

доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

Контакти: grafskayaorislava@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Здійснено оцінювання потенціалу розвитку туристично-рекреаційної сфери регіонів України та проаналізовано її атрактивність. Наведено результати розрахунку інтегрального індексу атрактивності туристично-рекреаційної сфери регіонів України за 2013 та 2018 рр. Показано внесок субіндексів до загального значення інтегрального індексу атрактивності туристично-рекреаційної сфери регіонів України. Охарактеризовано структуру капітальних інвестицій у туристично-рекреаційну сферу України в розрізі регіонів. Виявлено та систематизовано чинники впливу на формування потенціалу розвитку туристично-рекреаційної сфери регіонів України.

Ключові слова:

атрактивність, національна спадщина, територіальні громади, туристично-рекреаційна сфера, регіони

Посилання

    
  1. Регіони України 2018: стат. зб. Ч. 2. Державна служба статистики України: сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/12/zb_ru2ch2019.pdf
  2. Туристична діяльність в Україні: стат. бюл. Державна служба статистики України: сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/tyr/tyr_dil/arch_tyr_dil.htm
  3. Реєстр пам’яток національного значення. Міністерство культури України: сайт. 2020. URL: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245365203&cat_id= 244910406
  4. Українські об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО. Центральний державний електронний архів України: сайт. 2020. URL: https://tsdea.archives.gov.ua/exhibitions/unesco/?page=ukrainian-object


Веб-майстер П. Попадюк