Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.02.046

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 352.075.1:338.244.47; JEL F02, O18, R10
Сірик З. О. Особливості вдосконалення міжбюджетних відносин в умовах децентралізації влади. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 2(142). С. 46-54. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-2-7.
Літер.: 15

АвториСірик Зеновій Орестович

кандидат технічних наук, доцент

доцент кафедри фундаментальних дисциплін, Львівський інститут Українського державного університету науки і технологій; доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, інститут адміністрування та післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: zsiryk62@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Визначено сутність системи міжбюджетних відносин. Проналізовано базову та реверсну дотації України та Львівської області. Визначено переваги та недоліки, які отримали громади за результатами зміни підходів до балансування місцевих бюджетів. Проаналізовано нормативно-правові документи, що відповідають за міжбюджетні відносини в Україні. Акцентовано увагу на проблемах реформування місцевих фінансів, зокрема побудови міжбюджетних відносин. Побудовано схему системи економічних міжбюджетних відносин України. Запропоновано заходи щодо вдосконалення системи міжбюджетних відносин в Україні.

Ключові слова:

децентралізація влади, територіальні громади, міжбюджетні відносини, фінансові ресурси

Посилання

  
 1. Василенко Д. Бюджетна децентралізація як спосіб реалізації бюджетної політики. Науковий блог Острозької академії: сайт. URL: https://naub.oa.edu.ua/2015
 2. Возняк Г. Особливості міжбюджетних відносин в контексті досягнення фінансової спроможності територіальних громад. Світ фінансів. 2017. Вип. 2(51). С. 17-28.
 3. Ганзицька Т. С. Козін В. В. Місцеві бюджети в контексті фінансової децентралізації. Науковий вісник Херсонського національного університету. Серія: Юридичні науки: зб. наук. пр. 2017. Вип. 1(2). С. 22-26.
 4. Сірик З. О., Жук П. В. Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління. Регіональна економіка. 2017 № 2. С. 16-22.
 5. Олексюк Г. В., Лисяк Н. М., Попадинець Н. М. Концептуально-структурні моделі ендогенного потенціалу об’єднаних територіальних громад як передумова підвищення їх конкурентоспроможності. Економіка України. 2019. № 3. С. 52-69.
 6. Пухир С. Т. Фінансові механізми реалізації державної регіональної політики: сучасний стан та пріоритети вдосконалення: монографія. Київ: Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи», 2017. 374 с.
 7. Письменний В. В. Міжбюджетні трансферти як інструмент фінансового вирівнювання територій. Економіка та держава. 2017. № 6. С. 24-30.
 8. Возняк Г. В. Бюджетна політика розвитку регіонів України: сучасна парадигма та орієнтири подальших реформ: монографія. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2016. 520 с.
 9. Возняк Г. В. Бюджетне вирівнювання в системі фінансового забезпечення розвитку регіонів України: сучасний стан і вектор розвитку. Проблеми економіки. 2016. № 3. С. 24-30.
 10. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text
 11. Крупка М. І., Кульчицький М. І., Коваленко В. М. Трансформація ролі доходів місцевих бюджетів як інструменту бюджетного механізму в контексті децентралізації. Світ фінансів. 2018. № 3(56). C. 7-18.
 12. ОФЕА: сайт. 2020. URL: https://feao.org.ua
 13. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на 10 січня 2020 року. Децентралізаця: сайт. https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/526/10.01.2020.pdf
 14. Про Державний бюджет України на 2020 рік: Закон України від 14.11.2019 р. № 294-IX. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20#Text
 15. Європейська хартія про місцеве самоврядування від 15.10.1985 р. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text


Веб-майстер П. Попадюк