Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.02.062

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.021:338.242:[339.923:061.1]; JEL R10, R58, O38, O50, F15
Притула Х. М., Демедюк О. П. Інструменти реалізації стратегій смарт-спеціалізації у країнах-членах Європейського Союзу. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 2(142). С. 62-70. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-2-9.
Літер.: 27

АвториПритула Христина Мирославівна

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

завідувач сектору транскордонного співробітництва, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: khrystynka.prytula@gmail.com, khrystynka_p@hotmail.com

Сторінки:Демедюк (Жук) Ольга Петрівна

молодший науковий співробітник сектору транскордонного співробітництва, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: olya_demedyuk@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Досліджено основні інструменти формування та реалізації інноваційної політики та політики згуртованості ЄС, які використовуються для досягнення пріоритетів, закладених у стратегіях смарт-спеціалізації на національному та регіональному рівнях. Проаналізовано особливості їх застосування у розрізі окремих регіонів ЄС з огляду на тенденції та потреби розвитку кожного окремого регіону чи країни; залежно від обраних сфер смарт-спеціалізації; залежно від типу регіону згідно з класифікацією ОЄСР за економічним профілем тощо. Визначено найпоширеніші інструменти та заходи з реалізації пріоритетів смарт-спеціалізації: кластерна політика, здійснення державних закупівель, надання фінансової допомоги, створення різного роду платформ стимулювання співпраці між підприємствами, науковцями та органами влади тощо. Систематизовано інструменти регіонального інноваційного розвитку у розрізі традиційних, нових та експериментальних інструментів та їх ролі у генеруванні, поширенні та використанні знань. Наведено інструменти підтримки розвитку інновацій у сфері малого та середнього бізнесу у розрізі активних і пасивних, особливості їх використання на глобальному, регіональному та мікрорівні.

Ключові слова:

стратегії смарт-спеціалізації, інструменти реалізації стратегій смарт-спеціалізації, Європейський Союз

Посилання

  
 1. National/regional innovation strategies for smart specialisation (RIS3). European Commission: Website. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_en.pdf
 2. Innovation-driven Growth in Regions: The Role of Smart Specialisation. Organisation for Economic Cooperation and Development: Website. 2013. URL: https://www.oecd.org/sti/inno/smart-specialisation.pdf
 3. Muštra V., Šimundi B., Kuliš Z. Effects of smart specialization on regional economic resilience in EU. Revista de Estudios Regionales. 2017. № 110. Pp. 175-195. URL: https://www.redalyc.org/pdf/755/75555464006.pdf
 4. Trippl M., Zukauskaite E., Healy A. Shaping smart specialization: the role of placespecific factors in advanced, intermediate and less-developed European regions. Regional Studies. 2019. DOI: https://doi.org/10.1080/00343404.2019.1582763
 5. Chrysomallidis C., Tsakanikas A. The implementation of smart specialization strategy in Greece: Re-balancing governance between the central state and the regions. Regional Science Policy & Practice. 2017. № 9(3). Pp. 183-199. DOI: https://doi.org/10.1111/rsp3.12095
 6. Regulation (EU) No 1301/2013 of the European Parliament and of the Council. European Commission: Website. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/regulation-eu-no-13012013-european-parliament-and-council
 7. Smart specialization strategy in Galicia 2014-2020. Online S3 Project: Website. 2014. URL: http://www.onlines3.eu/wp-content/uploads/RIS3_strategy_repository/ES_Galicia_RIS3_Strategy.pdf
 8. The strategic policy framework for smart specialisation in Flanders. Online S3 Project: Website. 2014. URL: http://www.onlines3.eu/wp-content/uploads/RIS3_strategy_repository/BE_smart_specialisation_in_flanders.pdf
 9. The smart specialization strategy of the Southeast development region. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est: Website. 2014. URL: http://www.adrse.ro/Documente/Planificare/RIS3/Smart_Specialization_Strategy_SE.pdf
 10. Smart specialization strategy of South Muntenia region. S3 Platform: Website. 2015. URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regions/RO31/tags/RO31
 11. North-East region’s smart specialization strategy implementation and regional action plan. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est: Website. 2013. URL: https://www.adrnordest.ro/user/file/proiect_s3/strategie_s3/en/7.%20%20Implementation%20methodology, %20S3%20regional%20action%20plan.pdf
 12. Regional innovation strategy for the Lubelskie voivodeship 2020. S3 Platform: Website. URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/231100/PL_Lubelskie_RIS3_2014_Final.pdf/e0778af3-a37f-42b0-8478-7d413f548098
 13. Smart specialisation strategy of Crete region. Crete operational program 2014-2020: Website. URL: http://www.pepkritis.gr/wp-content/uploads/2016/02/RIS-Crete-Translation-ENG.pdf
 14. Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3) Northern Netherlands. The Northern Netherlands Alliance: Website. URL: https://www.snn.nl/sites/default/files/2018-11/Northern%20Netherlands%27%20RIS3.pdf
 15. Smart Stories. Implementing smart specialization across Europe. European Commission: Website. 2016. URL: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/thematic-reports/smart-stories-implementing-smart-specialisation-across-europe
 16. Implementing Smart Specialisation: An analysis of practices across Europe. S3 Platform: Website. 2019. URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/implementing-smart-specialisation-an-analysis-of-practices-across-europe?inheritRedirect=true
 17. Implementing smart specialisation strategies. S3 Platform: Website. 2016. URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/154972/Implementing+Smart+Specialisation+Strategies+A+Handbook/2a0c4f81-3d67-4ef7-97e1-dcbad00e1cc9
 18. Stockholm 2025: The world’s most innovation-driven economy. S3 Platform: Website. URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/232763/SE_Stockholm_RIS3_2014_Final.pdf/7e013219-7ab9-406d-8f16-40addbeb2950
 19. Research and innovation strategies for smart specialization in regione Lombardia. Smart specialization strategy Lombardia: Website. 2015. URL: https://www.s3.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/46779282-7753-4802-be85-837f90ace3ed/RIS3_Lombardy_Executive+Summary_20160411.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-46779282-7753-4802-be85-837f90ace3ed-m3Adwg6
 20. Regional Innovation Strategy of the Podkarpackie Voivodeship for smart specialization (RIS3) 2014-2020. S3 Platform: Website. 2015. URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/111149/RSI_2014_2020_PODKARPACKIE_eng.pdf/a0f0d9a0-a5bd-49ed-9b5d-84504e94679a
 21. RIS3 Strategy for Smart Specialisation Western Netherlands. S3 Platform: Website. 2013. URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regions/nl3?s3pv=3
 22. Regional Innovation Strategy of the Śląskie Voivodeship for the years 2013-2020. S3 Platform: Website. 2012. URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/231100/PL_Slaskie_RIS3_Final.pdf/f8fdfcad-5a28-4d0a-bd89-c5ee25ee974a
 23. The seven «strategic innovation areas» for Bretagne. S3 Platform: Website. 2014. URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/146235/BRETAGNE-SIA-Synthesis-140206.pdf/bfab78c9-ba38-4f30-9211-a8fbe016c37b
 24. Smart Specialisation Platforms for Agri-Food for the Region of Central Macedonia. Interreg Europe: Website. 2020. URL: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2473/smart-specialisation-platforms-for-agri-food-for-the-region-of-central-macedonia
 25. Innovative Upper Austria 2020. Regional Smart Specialisation Strategy. European research area: Website. 2017. URL: https://era.gv.at/object/document/3251/attach/Upper_Austria_presentation_BLD_20170228.pdf
 26. Värmland’s Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation 2015-2020. Karlstad University: Website. URL: https://www.kau.se/files/2017-09/Strategy%20Smart%20Specialisation%202015-2020.pdf
 27. Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3). European Commission: Website. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012pdf


Веб-майстер П. Попадюк