Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.02.071

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 33(061.1ЄС):502.171; JEL R12, Q32, K32
Скороход І. С. Розвиток європейського ринку екологічних товарів та послуг: досвід для України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 2(142). С. 71-77. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-2-10.
Літер.: 12

АвториСкороход Ірина Святославівна

кандидат економічних наук

доцент, докторант кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Контакти: skorokhodiryna1@gmail.com, skorohod-i@rambler.ru

Сторінки:

Анотація

Розглянуто особливості формування та розвитку європейського ринку екологічних товарів і послуг. Визначено інструменти нормативно-правового регулювання екологічного ринку ЄС. Проаналізовано структуру сертифікованих земель сільськогосподарського призначення в ЄС. Акцентується увага на дослідженні особливостей розвитку ринку органічної продукції ЄС, серед яких виділяють постійне зростання попиту на цей вид продукції та збільшення цін. Охарактеризовано сучасний стан екологічного ринку Німеччини та Франції. Визначено основні тенденції формування й розвитку екологічного ринку в Україні. Проаналізовано вітчизняний ринок органічної продукції. Визначено стратегічні напрями розвитку екологічного ринку в Україні, враховуючи європейський досвід, а саме: зростання площі сертифікованих органічних земель; збільшення кількості сертифікованих органічних господарств та обсягів виробництва органічної продукції в країні; забезпечення екологічного маркування; формування системи екологічного управління та екологічної сертифікації продукції; гармонізація вітчизняного законодавства у сфері органічного виробництва з правовим полем ЄС.

Ключові слова:

ринок екологічних товарів і послуг, органічне виробництво, Європейcький Cоюз

Посилання

  
 1. Федерація органічного руху України: сайт. 2020. URL: http://organic.com.ua/uk/homepage
 2. Masum H., Zaks D., Monfreda Ch. Ecosystem goods and services series: valuation. Worldchanging: Website. 2020. URL: http://www.worldchanging.com
 3. FiBL & IFOAM – Organics International. The World of Organic Agriculture Statistics & Emerging Trends 2018. FiBL: Website. URL: https://shop.fibl.org
 4. The environmental goods and services sector – a data collection handbook. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2019. 196 p.
 5. EGSS production, % of GDP, by type of activity (market, non market, ancillary), latest available year. Eurostat: Website. 2020. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
 6. Ecological market in Germany. AMI based on Arbeitskreis Biomarkt and destatis world. Organic Eprints: Website. URL: https://orgprints.org/23178/3/schaack-2019-gernany
 7. French organic market. Organic Eprints: Website. URL: https://orgprints.org/23178/5/flechet-2019-france.pdf 2020
 8. EU imports of organic agri-food products: key developments in 2019. European Comission: Website. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/market-brief-organic-imports-june2020_en.pdf
 9. FiBL Statistics. Key indicators. FiBL: Website 2019. URL: https://statistics.fibl.org/europe/key-indicators-europe.html?tx_statisticdata_pi1%5Bcontroller%5D=Element2Item&cHash=511759e872156740d7cfcbda7f290481
 10. Органік в Україні. Федерація органічного руху в Україні: сайт. 2020. URL: http://organic.com.ua/organic-v-ukraini
 11. Державна політика щодо розвитку органічного сектору в Україні. FiBL: сайт. URL: https://ukraine.fibl.org/fileadmin/images-ukraine/AGRO-2017
 12. Органічне виробництво в Україні. Федерація органічного руху України: сайт. 2020. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/organichne-virobnictvo/organichne-virobnictvo-v-ukrayini


Веб-майстер П. Попадюк