Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.06.083

Репозитарій ІРД НАНУ Писанко С. В. Стратегічні пріоритети регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в електроенергетичній галузі Південно-східного регіону України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 6(146). С. 83-89. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-13.

АвториПисанко Сергій Володимирович

здобувач кафедри економіки та природокористування, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Контакти: naukoviy@icloud.com

Сторінки:

Посилання

  
 1. Аукціон на маневрову генерацію і перші «зелені» аукціони. Energy club: сайт. 16.09.2020. URL: https://iclub.energy/hubnews/tpost/hs4dcd6aj1-auktson-na-manevrovu-generatsyu-persh-ze
 2. Вимоги до уповноваженого банку ринку електричної енергії: постанова Кабінету Міністрів України від 5.09.2018 р. № 709. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/709-2018-%D0%BF#n11
 3. Добрянська Н. А., Лагодієнко В. В., Торішня Л. А. Перспективи використання відновлювальних джерел енергії в Україні. Український журнал прикладної економіки. 2020. Т. 5. № 2. С. 206-213.
 4. Економічна стратегія: зростання через інвестиції / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 2017. 30 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1YShUX85F9aawBCDeCu68X0BLoivaNLhp/view
 5. Ксьондз Л. Заряд Ахметова: Чому «вимикають» українські АЕС і що буде з тарифами на електроенергію. ZIK.UA: сайт. 2020. URL: https://zik.ua/blogs/zariad_akhmetova_chomu_vymykaiut_ukrainski_aes_i_shcho_bude_z_taryfamy_na_elektroenerhiiu_967101
 6. Інвестиції. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України: сайт. 2020. URL: https://saee.gov.ua/uk/business/investyscii
 7. Інвестиційна складова може підняти тарифи на електроенергію на 30% – екс-міністр ЖКГ. Радіо Свобода: сайт. 17.08.2017. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/28682330.html
 8. Караєва Н. В. Низьковуглецева економіка – передумова сталого розвитку України. Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. О. Ф. Балацького, м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. Суми: СумДУ, 2013. Т. 3. С. 27-29.
 9. Кириченко С. О. Використання світового досвіду задля розвитку соціальної інфраструктури в регіонах України. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: зб. наук. пр. 2016. № 13. С. 48-55.
 10. Кришталь Г. О. Механізми та інструменти партнерства з боку держави у взаємодії з банківським сектором. Економіка: теорія та практика. 2017. № 1(9). С. 54-61.
 11. Лагодієнко В. В. Сучасний розвиток регіонального електроенергетичного комплексу. Ефективна економіка. 2014. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4814
 12. Майстро С. В., Волошин О. Л. Концептуальні засади стратегії державного регулювання та перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні. Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. 2015. Вип. 3. С. 100-106.
 13. НКРЕКП: «Зелена» генерація виробляє 8% електроенергії, а отримує 26% усіх платежів. Finbalance: сайт. 5.05.2020. URL: http://finbalance.com.ua/news/nkrekp-zelena-heneratsiya-viroblya-8-elektroenerhi-a-otrimu-26-usikh-platezhiv
 14. Павлов К. В., Павлова О. М. Формування та регулювання конкурентних відносин на регіональних ринках житла України: монографія. Луцьк: Терен, 2019. 542 с.
 15. Павлова О. М., Павлов К. В., Новосад О. В. Інноваційна політика підвищення інноваційного використання регіональних газоутворень підприємств: монографія. Луцьк: СПД Горян Н. В. 2011. 206 с.
 16. Павлова О. М., Павлов К. В., Якимчук А. Ю., Сорокопуд І. В., Галянт С. Р. Енергетичний ринок західного регіону України. Інтернаука. Серія: Економічні науки. 2020. № 7. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-7-6202
 17. Перелік проектів. Державний фонд регіонального розвитку: сайт. 2020. URL: http://dfrr.minregion.gov.ua/Projects-list
 18. Дячук О., Чепелєв М., Подолець Р., Трипольська Г. та ін. Перехід України на відновлювану енергетику до 2050 року. Київ: Арт Книга, 2017. 88 с.
 19. Про електроенергетику: Закон України від 16.10.1997 р. № 575/97-ВР. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80#Text
 20. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 695. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#n11
 21. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом: постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. № 677. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/677-2019-%D0%BF#Text
 22. Про ринок електричної енергії: Закон України від 13.04.2017 р. № 2019-VIII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text
 23. Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»: розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 605-р. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text
 24. Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. № 526-р. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text
 25. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30.09.2019 р. № 722/2019. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text
 26. Проєкт Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року. Департамент економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської облдержадміністрації. 2020. URL: http://economy-mk.gov.ua/index.php/ua/component/content/article/115-napriamky-diialnosti/rehionalnyi-rozvytok/sotsialno-ekonomichnyi-rozvytok/stratehichne-planuvannia/187-stratehichne-planuvannia?Itemid=437
 27. Регулятор схвалив RAB-тарифи для перших обленерго. Економічна правда: сайт. 30.10.2020. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/30/666787
 28. Розумні мережі (Smart Grid). Укренерго: сайт. 2020. URL: https://ua.energy/majbutnye-ukrenergo/smart-grid
 29. Стратегія розвитку Запорізької області на період до 2027 року. Запорізька обласна державна адміністрація: сайт. 2020. URL: https://www.zoda.gov.ua/news/48277/strategiya-regionalnogo-rozvitku-na-period-do-2027-roku.html
 30. Стрішенець О. М., Павлов К. В. Механізм фінансово-кредитного забезпечення енергоефективних заходів на об’єктах ЖБК та ОСБ. Кліматичні фінанси: монографія / [ред. М. І. Карлін]. Луцьк: Вежа-Друк, 2017. С. 165-183.
 31. Стрішенець О. М., Павлов К. В. Особливості конкурентних відносин на регіональних ринках нерухомості. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка: зб. наук. пр. 2016. Вип. 1(47). Т. 2. С. 35-38.
 32. Староста І. Як залучити інвестиції в умовах регульованих і недостатньо розвинених ринків електроенергії. Юридична газета online: сайт. 2020. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/energetichne-pravo/yak-zaluchiti-investiciyi.html
 33. Fang R., Hill D. J. A new strategy for transmission expansion in competitive electricity markets. IEEE Transactions on power systems. 2003. Vol. 18(1). Рр. 374-380. DOI: https://doi.org/10.1109/TPWRS.2002.807083
 34. Glanz S., Schönauer A. L. Towards a low-carbon society via hydrogen and carbon capture and storage: Social acceptance from a stakeholder perspective. Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. 2021. Vol. 9(1). Pр. 1-18. DOI: https://doi.org/10.13044/j.sdewes.d8.0322
 35. Neuhoff K., de Vries L. Insufficient incentives for investment in electricity generations. Utilities Policy. 2004. Vol. 12(4). Рр. 253-267. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jup.2004.06.002


Веб-майстер П. Попадюк