Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Випуск 2(100) за 2013 рік

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.15:771
Мельник М. І. Роль метрополізації в організації економічного простору: функціональний аспект / М. І. Мельник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 3-14.

Літер.: 12


Розглядаються особливості метрополізації як домінантної тенденції організації економічного простору. Показана залежність розвитку прилеглої території від рівня розвитку головних міст-метрополісів, складності та різноманітності їх функціонального статусу. Здійснено огляд існуючих концептуальних засад визначення регіональних метрополій та удосконалено підходи до класифікації їх метрополійних функцій. 
метрополізація, місто-метрополіс, агломерація, урбанізація, регіональна метрополія, метрополійний простір, метрополійні функції Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.14:711.451
Щеглюк С. Д. Методичні підходи до оцінки метрополійних функцій регіональних метрополій / С. Д. Щеглюк, В. В. Папп // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 15-25.

Літер.: 17


Систематизовано наукові підходи до розуміння сутності функцій міста, особливостей їх формування та еволюції. Розкрито відмінності між функціями міста та функціями метрополії. Проаналізовано класифікацію міських функцій за різними ознаками. Встановлено, що метрополійність функцій на відміну від міських функцій визначається їх просторовою поширеністю, геополітичною значимістю в регіоні та соціально-економічним впливом на прилеглу територію. Окреслено методичні підходи до оцінювання метрополійних функцій регіональних метрополій на основі кількісних та якісних показників при порівнянні з аналогічними метрополіями. Запропоновано перелік метрополійних функцій регіональних метрополій та доведено необхідність їх комплексної оцінки. 
функція міста, регіональна метрополія, метрополійна функція, функціональна класифікація міст, індикатори метрополійності Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122:911.375(477.83)
Шевчук А. В. Освітня та інноваційно-креативна метрополійні функції міст та їх вплив на регіональний розвиток / А. В. Шевчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 26-35.

Літер.: 6


Визначено інноваційно-креативну метрополійну функцію міста Львова. Встановлено, що інноваційно-креативна метрополійна функція міста Львова особливо виражена через складові освіти, науки, інновацій та розвитку сфери ІТ на фоні Львівської області та Західного регіону. Метрополійний простір даної функції поширюється далеко за межами передмість та області, отримуючи притік студентів та спеціалістів з регіонів та поширюючи в них інновації. Контроль цього процесу та підсилення позитивного впливу, поширення знань та інновацій у регіони дозволили б сформувати навколо міста територіальні комплекси, що вирівняли б соціально-економічний розвиток у Львівській області та Західному регіоні України з отриманням максимальної користі для самого міста як центру інновацій та створення нових знань. 
метрополія, метрополійний простір, метрополійна функція Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:911.375]:332.135(477.83)
Шевчук Л. Т. Львівський урбокластер як інструмент активізації розвитку метрополійних функцій міста Львова / Л. Т. Шевчук, Г. О. Комарницька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 36-45.

Літер.: 8


Проаналізовано особливості урбанізаційних процесів та їх можливий розвиток від агломерування через кластеризацію до метрополізації. Розкрито суть поняття урбокластера як інноваційної структури регулювання урбанізаційних процесів в регіоні. Виходячи з особливостей сучасного трактування процесів кластеризації в територіальних суспільних системах та з урахуванням актуальних тенденцій розвитку урбанізації в Україні, запропоновано концепцію створення урбокластерів у Львівській області як організаційно-адміністративної просторової урбанізаційної форми, що в перспективі трансформується в метрополію. Окреслено перспективи подальших досліджень перебігу урбанізаційних процесів. 
урбанізаційні процеси, агломерація, урбокластер, метрополія, метрополійні функції, метрополійний простір, розвиток, регулювання Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 911.3
Мельник М. І. Вплив регіональної метрополії на структуризацію простору: центро-периферійний вимір / М. І. Мельник, І. В. Лещух, О. М. Синютка // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 46-60.

Літер.: 13


Проведено комплексну оцінку інтенсивність впливу метрополійного центру (консолідуючого ядра суспільної і ділової активності) на соціально-економічний розвиток районів Львівської області, враховуючи їх територіальну близькість. Крім того, встановлено, що глибина проникнення імпульсів розвитку, генерованих метрополійним центром в просторовому аспекті є різною і залежить, в першу чергу, від абсорбційної здатності їх економік до сприйняття технологічних, управлінських і соціальних інновацій, наявності відповідних умов і ресурсів розвитку. 
метрополізація, регіональна метрополія, метрополійний центр, метрополійний простір, метрополійні функції, периферія Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.12
Казьмір Л. П. Метрополізація: сутність, особливості ідентифікації та концептуальні засади досліджень / Л. П. Казьмір, М. Г. Ступень, П. Г. Казьмір // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 61-74.

Літер.: 32


На основі аналізу літературних джерел розглянуто сутність метрополізації та особливості її ідентифікації. Відзначено двоїсть метрополізації як цивілізаційного феномену. За результатами проведеного аналізу окреслено концептуальні засади дослідження економічних аспектів процесів метрополізації на регіональному рівні. 
метрополія, глобалізація, регіоналізація, двоїстість метрополізації, зв’язки, методологія, теоретичний підхід, методи досліджень Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.143:517.5:711.432
Кушнірецька О. В. Інформаційно-маркетингова функція міста-метрополії: підходи до означення та оцінки / О. В. Кушнірецька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 75-85.

Літер.: 6


Проаналізовано основні тенденції метрополізаційних процесів, окреслено зміст та основні аналітичні блоки оцінки інформаційно-маркетингової функції міста-метрополії, встановлено основні характеристики метрополізації м. Львова в контексті інформаційно-маркетингової функції. 
інформаційні потоки, місто, метрополія, метрополійна функція, простір Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.15:771:911.37
Яремчук Р. Є. Методичні підходи до визначення та оцінки транспортно-логістичної функції метрополійного міста / Р. Є. Яремчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 86-96.

Літер.: 11


Систематизовано наукові підходи до визначення сутності процесу метрополізації. Проаналізовано основні відмінності у визначенні критеріїв виокремлення метрополійних функцій міст та здійснення їх класифікації. Окреслено методичні підходи до визначення та оцінки транспортно-логістичної функції метрополійного міста. Запропоновано розрахунок інтегрального показника розвитку транспортної системи, як основного індикатора рівня реалізації транспортно-логістичної метрополійної функції великого міста. 
метрополізація, метрополійна функція, індикатори метрополійності, транспортно-логістична метрополій на функція міста Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332:341.1:711.432:911.375
Колодійчук А. В. Інноваційна метрополійна функція міста Львова: підходи і аналіз реалізації / А. В. Колодійчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 97-110.

Літер.: 11


Виділяються підходи до реалізації інноваційної метрополійної функції міста та проаналізовано реалізацію даної функції на прикладі міста Львова через об’єктно-функціональний підхід, в результаті чого розглянуто об’єкти інфраструктури трансферу інновацій міста, зокрема Львівський ІТ-кластер, Львівський ЦНІІ, технопарк «Львівська політехніка», технопарк «Яворів». 
інновації, інноваційна функція, метрополія, інноваційна метрополійна функція, трансфер, інфраструктура, кластер Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:911.375]:314.18(477.8)
Садова У. Я. Тенденції зміни людності міст Західного регіону України: чинники функціональної трансформації / У. Я. Садова, Р. Т. Теслюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 111-118.

Літер.: 16


Досліджено динаміку людності міст Західного регіону України в розрізі їх функціональних типів. Вказано на головні чинники зміни функцій міст. 
функціональні типи міст, людність міст, Західний регіон України Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.14:711.451
Шульц С. Л. Особливості формування просторових економічних зв’язків великого міста в умовах нарощення його метрополійних функцій / С. Л. Шульц, Г. В. Воляник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 119-130.

Літер.: 5


Обґрунтовано актуальність просторових економічних зв’язків у формуванні позиційного статусу великого міста. Проаналізовано особливості зовнішньоекономічних, мережевих, міграційних та інших зв’язків м. Львова в сучасних умовах господарювання та сформульовані напрями їх активізації. 
просторово-економічні зв’язки, велике місто, міжнародна співпраця, зовнішньоекономічні зв’язки, міграція Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.49:338.33:332.12
Мокій А. І. Розвиток інституціональної інфраструктури бізнесу великих міст старопромислових регіонів / А. І. Мокій, Д. А. Антонюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 131-138.

Літер.: 7


Проаналізовано проблеми розвитку старопромислових регіонів України. Показана можливість оздоровлення великих міст цих областей шляхом удосконалення інституціональної інфраструктури бізнесу. Наведені пропозиції щодо реформування державної (через перерозподіл повноважень між рівнями управління, розширення повноважень недержавних організацій, впровадження муніципальних механізмів фінансово-кредитної підтримки) і приватної (за рахунок формування виробничо-технологічної інноваційної інфраструктури, запровадження територій інноваційного розвитку в межах міст, переорієнтації інформаційної та експертно-консалтингової інфраструктури з підтримки великих і середніх підприємств на сприяння формуванню нових секторів економіки регіону) складових інфраструктури бізнесу (на прикладі Запорізької області). 
інституціональна інфраструктура бізнесу, бізнес-середовище, підприємництво, старопромислові регіони Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 334.722:330.837:330.341.4(477.83)
Максимчук М. В. Інституційно-структурні засади розвитку підприємницьких функцій міста Львова / М. В. Максимчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 139-145.

Літер.: 5


Проаналізовані тенденції розвитку підприємницького сектора міста Львова та проведено трендові прогнозування його розвитку. Виявлені інституційні проблеми розвитку підприємництва великого міста та надано рекомендації з активізації метрополійних підприємницьких функцій. 
підприємництво, місто, регіон, тенденція, тренд, динаміка, інституційна підтримка, Львів Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122:332.135:005
Беновська Л. Я. Методичні підходи до оцінки конвергентного розвитку регіонів / Л. Я. Беновська, Л. О. Павлова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 146-155.

Літер.: 8


З’ясовано основні поняття, пов’язані з конвергентно-дивергентним розвитком регіонів. Розглянуто методичні підходи до оцінки конвергентного розвитку регіонів та проведено розрахунок абсолютної конвергенції за показником основний капітал підприємств. 
конвергенція, оцінка, регіон, конвергентно-дивергентний розвиток Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332:339.976
Мокій О. А. Метрополійні функції великих міст у контексті інтеррегіонального співробітництва України та КНР / О. А. Мокій, Л. В. Власенко, А. С. Крамна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 156-164.

Літер.: 12


Розглянуті функції великих міст та їх значення в економіці, проаналізовано сучасний стан міст України та перспективи їх розвитку. З’ясовано зміст понять «метрополіс» та «метрополійний регіон». Проаналізовано досвід КНР у регіональній політиці та сприянні розвитку міст-метрополісів, охарактеризовані існуючі зв’язки між українськими та китайськими великими містами у контексті інтеррегіонального співробітництва. 
урбанізація, метрополіс, метрополійні функції, інтеррегіональне співробітництво Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.135
Засадко В. В. Реалізація метрополійних функцій міст: європейський досвід та українські перспективи / В. В. Засадко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 165-170.

Літер.: 8


Визначено основні тенденції розвитку метрополійних ареалів у країнах Європи, проаналізовано рівень реалізації метрополійних функцій в окремих метрополійних ареалах Європи. Охарактеризовано особливості здійснення метрополійних функцій містами України. 
метрополія, метрополійна функція, метрополійний ареал, урбанізація Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.146.2
Дацко О. І. Пріоритети просторового планування регіонального розвитку в умовах метрополізації / О. І. Дацко, Н. С. Науменко, У. В. Щурко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 171-185.

Літер.: 21


Проаналізовано передумови та обґрунтовано необхідність просторового розвитку західних областей України з формуванням точок зростання та полюсів конкурентоспроможності. Визначено, що реальними центрами конкурентоспроможності сьогодні області метрополії, потенціал яких може істотно стимулювати ділову активність у прилеглих районах з активізацією у подальшому периферійних. Запропоновано розосередити потенціал обласних метрополій як центрів конкурентоспроможності шляхом системного реформування регіональної політики та просторового розвитку територій. 
обласні метрополії, конкурентоспроможність, регіон, соціально-економічна безпека, просторове планування, полюси конкурентоспроможності Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.45:332.14
Двігун А. О. Концентрація інтелектуального капіталу в містах старопромислових регіонів України / А. О. Двігун, Є. В. Борода // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 186-193.

Літер.: 10


Розкриваються проблеми старопромислових регіонів у період формування інформаційного суспільства. Розглядаються основні складники інтелектуального капіталу та наслідки його концентрації в старопромислових містах України. Підкреслюється важливість підвищення мобільності інтелектуального капіталу та «імплементації» його у регіони. 
інформаційне суспільство, старопромисловий регіон, гіперконцентрація капіталу, інтелектуальний капітал Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338:334
Биткін С. В. Формування технологічної платформи для створення кластера електронної промисловості в м. Запоріжжя / С. В. Биткін, А. О. Михайленко, В. В. Савохіна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 194-202.

Літер.: 4


Розглянуто доцільність формування технологічної платформи створення кластера електронної промисловості в процесі реструктуризації старопромислового регіону. 
електронна промисловість, кластер, передумови створення Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.14
Буднікевич І. М. Конкретизація елементів внутрішнього середовища міста та підходи до їх оцінки з погляду територіального маркетингу / І. М. Буднікевич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 203-215.

Літер.: 18


Визначені основні складові внутрішнього маркетингового середовища міста, яке формує потенціал міста та перебуває в тісній взаємозалежності із зовнішнім середовищем; досліджені особливості методів оцінки складових потенціалу міста з рамках різних концепцій маркетингу; презентовано авторський підхід до оцінки внутрішнього середовища міста за складовими комплексу маркетингу для різних цільових груп. 
територіальний маркетинг, внутрішнє середовище міста, потенціал міста, комплекс маркетингу міста, цільові аудиторії Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338(477):330.341
Павліха Н. В. Роль інноваційної інфраструктури міст-метрополій в забезпеченні розвитку регіонів / Н. В. Павліха, Ю. В. Марчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 216-224.

Літер.: 9


Досліджено вплив інноваційної інфраструктури міст-метрополій на забезпечення розвитку регіонів та підвищення їх конкурентоспроможності. Розглянуто різноманітні форми інноваційної діяльності, проаналізовано теоретичні основи їх функціонування, досліджено інноваційну інфраструктуру України. 
інноваційна інфраструктура, міста-метрополії, метрополізація, регіональний розвиток, бізнес-інкубатор, технопарк, технополіс Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122:911.375(430)
Черторижський В. М. Деякі напрями дослідження та аналізу метрополійних регіонів на прикладі Рурської та Штутгартської метрополій (Німеччина) / В. М. Черторижський, Р. Я. Старик // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 225-231.

Літер.: 8


Акцентовано деякі напрями дослідження та аналізу метрополійних регіонів. Розглядається закордонний досвід розвитку метрополійних регіонів (на прикладі Рурської та Штутгартської метрополій (Німеччина)). 
урбанізація, метрополійні регіони, метрополії, міжнародний вплив та інтеграція Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.163:[332.122:911.375](477.87)
Дуран М. М. Потреби населення як фактор активізації розвитку метрополійних функцій міста Ужгорода / М. М. Дуран // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 232-239.

Літер.: 8


Визначено і структуровано потреби населення Закарпатської області. Окреслено важливість розвитку метрополійних функцій міста Ужгорода як фактора реалізації таких потреб. Оцінені можливості міста Ужгорода щодо розвитку метрополійних функцій з огляду на стан його економічної бази та роль в системі розселення регіону. Обґрунтовано заходи, спрямовані на реалізацію цього завдання. 
потреби населення, метрополійні функції, територіальна організація економіки, заходи Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.9:658(477+438)
Сидорук М. В. Вибрані методики управління транскордонними проектами як перспектива функціонування метрополійних міст західних областей України / М. В. Сидорук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 240-246.

Літер.: 7


Сучасний етап реформування української економіки вимагає нових ефективних форм управління, активізації та розвитку. Саме тому, застосування проектних методик дозволяє вирішити актуальні завдання, які ставляться перед суб’єктами міжнародних відносин в умовах глобалізації та неоліберальних порядків. У статті висвітлено трактування понять «управління проектом» та «управління життєвим циклом проекту», розкрито основні методики управління проектами транскордонного співробітництва та охарактеризовано основні фази життєвого циклу проекту, розкрито основні інструменти їх впровадження, що є важливим не лише для ефективного процесу управління проектом, а й, насамперед, для налагодження співпраці між основними партнерами проекту. 
транскордонне співробітництво, транскордонний проект, методика управління проектами транскордонного співробітництва, життєвий цикл проекту Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 911.3:551.4
Стадницька Ю. Ю. Методичні підходи до ідентифікації чинників розміщення господарської діяльності у містах з метрополійними функціями / Ю. Ю. Стадницька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 247-255.

Літер.: 7


Досліджено проблематику ідентифікації чинників розміщення господарської діяльності, Проаналізовано підходи до оцінювання просторової диференціації цін мобільних та немобільних ресурсів виробництва. Запропоновано теоретико-методичні підходи до оцінювання специфічних ресурсів, пов’язаних з впливом господарської діяльності на якість довкілля. 
господарська діяльність, чинники розміщення, ідентифікація, якість довкілля Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1(477.83)
Матвєєв Є. Е. Вплив просторового розташування прикордонних громад на їх добробут / Є. Е. Матвєєв, І. Р. Тимечко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 256-267.

Літер.: 5


Проаналізовано вплив просторового розташування на добробут громад прикордоння. Виявлено фактори впливу на добробут громад прикордоння, зокрема близькість до центру з метрополійними функціями, функціонування та розвиток туристично-рекреаційної сфери тощо. Встановлено відмінності у впливовості визначених факторів на добробут громади в докризовий, в кризовий і післякризовий періоди. 
метрополізація, громада, громада прикордоння, добробут громад Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.352
Федоришин О. З. Узагальнення підходів щодо визначення ролі міста / О. З. Федоришин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 268-275.

Літер.: 14


Визначено роль міста у життєдіяльності його мешканців. Висвітлено іноземний досвід виявлення конкурентних переваг міста та їх вплив на життєдіяльність його мешканців. Запропоновано напрями розвитку міста як підґрунтя успіху його мешканців. 
місто, роль міста, розвиток міста Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:658.8
Глинський Н. Ю. Чинники соціально-економічного розвитку малих населених пунктів Львівської агломерації (на прикладі Великого Любеня) / Н. Ю. Глинський, О. І. Карий, О. І. Дриль // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 276-286.

Літер.: 8


На прикладі смт. Великий Любінь проаналізовано особливості соціально-економічного розвитку малих населених пунктів Львівської агломерації, визначено ключові чинники впливу на майбутній розвиток селища. На підставі аналізу вироблено ряд узагальнених рекомендацій щодо формування економічної бази селища, визначено сфери першочергової зацікавленості місцевої влади, які потребуватимуть сприяння з її боку для забезпечення стабільності подальшого розвитку. 
малий населений пункт, Львівська агломерація, соціально-економічний розвиток, соціальний капітал Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.12
Зибарева О. В. Інтегральна оцінка девіантної соціалізації економіки регіону / О. В. Зибарева // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 287-298.

Літер.: 10


Проаналізовано методику оцінки рівня девіантної соціалізації економіки регіону. Визначено сумарний індекс і проведений картографічний аналіз девіантної соціалізації регіонів України. Представлені результати соціологічного опитування в регіонах України з проблем девіантної соціалізації. 
регіон, соціалізація, девіантна соціалізація, індекс девіантної соціалізації Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.352
Szara K. The use of EU projects within the framework of the mechanism of competiveness among universities in Poland [Використання проектів ЄС в рамках механізму конкуренції вищої освіти у Польщі] / К. Шара // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 299-309.

Літер.: 12


Зміни у вищій освіті Польщі повинні створити основу для загального розуміння проблем інших країн. Основною метою цієї статті є залучення уваги до коштів ЄС, отриманих вищими навчальними закладами та нарощування їх потенціалу на ринку вищої освіти. Виокремлена тематика є надзвичайно багата в плані теоретичних міркувань. Однак, проведене дослідження зосереджено на практичних аспектах. Воно представлено у формі аналізу проектів, реалізованих в Університеті міста Жешув. 
проекти ЄС, вищі навчальні заклади, конкуренція, потенціал Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.14
Хохуляк О. О. Особливості функціонування регіонального ринку юридичних послуг в контексті метрополізації / О. О. Хохуляк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 310-320.

Літер.: 5


Розглядаються основні умови формування регіонального ринку юридичних послуг, пропонуються результати дослідження стану регіонального ринку юридичних послуг Чернівецької області за даними опитування представників адвокатського сектора даного регіону. 
регіональний ринок, юридична послуга, адвокатська діяльність, метрополізація Файл Adobe Reader Автори збірника // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). - Львів, 2013. - Вип. 2(100). - С. 321-324.


Веб-майстер П. Попадюк