Наукові кадри
Персоналії
Історія
Підготовка кадрів


Кравців Василь Степанович

Доктор економічних наук, професор, директор Інституту регіональних досліджень НАН України.

Народився 11 вересня 1958 року на Івано-Франківщині. У 1980 р. закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка. У 2007 р. у Раді по вивченню продуктивних сил України захистив докторську дисертацію на тему: "Регіональна екологічна політика в умовах становлення ринкової економіки в Україні (теорія, методи, практика)" (автореферат дисертації).

З 1981 р. працює у Львівському відділенні Інституту економіки АН України (з 1994 р. — Інститут регіональних досліджень НАН України), де пройшов шлях від інженера до директора Інституту.

В.С. Кравців — один з ініціаторів та авторів розробки і запровадження в Україні економічних методів управління якістю довкілля, які сьогодні діють у формі зборів за забруднення навколишнього середовища. Під його науковим керівництвом і безпосередньою участю розроблено ряд регіональних програм у сфері екологічної безпеки та рекреаційного природокористування, які затверджені обласними органами влади Західного регіону України. Брав активну участь у підготовці Концепції державної регіональної політики України.

Опублікував понад 100 наукових праць, з них 18 монографій та брошур. Головний редактор журналу "Регіональна економіка" та збірника наукових праць "Соціально-економічні дослідження в перехідний період".