Наукові кадри
Персоналії
Історія
Підготовка кадрів


Підготовка наукових кадрів

Інститут здійснює підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації через докторантуру за спеціальностями:
- 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»;
- 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»;

та аспірантуру за спеціальностями:
- 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»;
- 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»;
- 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»;
- 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит»;

Завідувач аспірантури – Гуляєва Наталія Олександрівна.

В 2013 р. в Інституті діяли спеціалізовані вчені ради із правом захисту дисертацій:

1) Д 35.154.01 – на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук за спеціальностями:
- 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»;
- 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»;
- 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

Голова ради – Кравців Василь Степанович, доктор економічних наук, професор (тел. (032)2707168).

Вчений секретар ради – Жовтанецький Всеволод Іванович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник (тел. (032)2707160).

2) К 35.154.02 – на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”.

Голова ради – Сторонянська Ірина Зіновіївна, доктор економічних наук, професор (тел. (032)2707043).

Вчений секретар ради – Возняк Галина Василівна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник (тел. (032)2707043).