Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.03.003

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.15:352/354:338.244.47(477); JEL O13, O18, R58
Попадинець Н. М., Патицька Х. О., Лещух І. В. Сучасні проблеми використання природно-ресурсного потенціалу територіальних громад в Україні в умовах децентралізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 3(137). С. 3-9. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-3-1.
Літер.: 17

АвториПопадинець Назарій Миколайович

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: popadynets.n@gmail.com, (032)270-7089, (096)945-9098

Сторінки:Патицька Христина Олегівна

кандидат економічних наук

науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: pelechata@meta.ua

Сторінки:Лещух Ірина Володимирівна

кандидат економічних наук

науковий співробітник відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: ira_borsch@mail.ru, ira_leschukh@ukr.net, (+38096)751-33-89

Сторінки:

Анотація

Систематизовано наукові підходи до класифікації природно-ресурсного потенціалу територіальної громади та розкрито його сутність. Сформовано структуру природно-ресурсного потенціалу територіальних громад. Визначено основні проблеми використання природно-ресурсного потенціалу територіальних громад. Охарактеризовано концептуально-структурну модель природно-ресурсного потенціалу територіальної громади. Досліджено основні аспекти формування сучасного фінансово-економічного механізму капіталізації природних ресурсів громади. Встановлено, що природно-ресурсний потенціал територіальних громад дає можливість покращити рівень фінансової спроможності громади шляхом наповнення місцевих бюджетів через розвиток відповідних територій. Запропоновано підходи до покращення ефективності використання природних ресурсів територіальними громадами в умовах децентралізації влади в Україні.

Ключові слова:

децентралізація влади, природно-ресурсний потенціал, територіальні громади, фінансово-економічний механізм капіталізації, місцеві бюджети

Посилання

  
 1. Шкуратова І. І. Управління природно-ресурсним потенціалом в економічній системі регіону. Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління, 2011. №1. С. 92-97.
 2. Дмитриевский Ю. Д. Природный потенциал и его количественная оценка. Советские географы ХХІ МГК. Москва. : Наука, 1968. С. 136–147.
 3. Реймерс Н. Ф. Природопользование: словарь-справочник. Москва. : Мысль, 1990. 639 с.
 4. Данилишин Б. М., Дорогунцов С. І., Міщенко В. С., Коваль Я. В., Новоторов О. С., Паламарчук М. М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. Київ.: РВПС України, 1999. 716 с.
 5. Руденко В. П. Географія  природно-ресурсного потенціалу України. Львів : Світ, 1993.  240 с.
 6. Шевчук Л. Т. Розміщення  продуктивних сил. Львів: Видав. ц. ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. 150 с.
 7. Павлов В. І., Лукін С. О. Економічний  потенціал  регіону: діагностика та реалізація: монографія. Луцьк: Надстир’я, 2002. 312 с.
 8. Клочков В. А. Определение природно-ресурсного потенциала территории как элемент оптимизации природо­пользования. Территориальная организация общества и управление в регионах. Воронеж, 1996. С.107-109.
 9. Деревяко И. П. Анализ воспроизводственных процессов в системе устойчивого развития. Проблемы современной экономики, № 2(26), 2008.
 10. Жук П. В. Природно-ресурсний потенціал та природний капітал у парадигмі сталого розвитку Карпатського регіону. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013. Випуск 5(103). С. 48-57.
 11. Мержинський Є. К., Глущевський В. В. Теоретичні аспекти еколого-економічного моделювання природно-ресурсного потенціалу. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2011. № 2. C. 110-116.
 12. Олексюк Г. В., Лисяк Н. М., Попадинець Н. М. Концептуально-структурні моделі ендогенного потенціалу об’єднаних територіальних громад як передумова підвищення їх конкурентоспроможності. Економіка України. 2019. № 3. С. 55-67
 13. Природні ресурси у фінансово-економічному забезпеченні розвитку об’єднаної територіальної громади (рекомендації для місцевих лідерів та керівників ОТГ) / [упоряд. М. А. Хвесик, І. К. Бистряков, Д. В. Клиновий] ; ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України». К., 2018. 36 с.
 14. Жулавський, А. Ю., Гордієнко В. П. Природно-ресурсний потенціал регіону в системі економічних відносин. Ефективна економіка. № 8, 2013. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2238
 15. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств. Закон України від 10.07.2018 № 2497-VIII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2497-19
 16. Чи отримають ОТГ мільйони від лісу? Житомир.info: сайт. 10.09.2018. URL: https://www.zhitomir.info/post_2425.html
 17. Передали на місця? Три проблеми з землею для ОТГ. Економічна правда: сайт. 12.04.2019. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2019/04/12/646954/


Веб-майстер П. Попадюк