Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.05.049

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.108:[331.522.4:001.831]; JEL J24, O15
Князєва О. А., Шамін М. В. Формування кадрового резерву для забезпечення розвитку інтелектуального потенціалу персоналу підприємства. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 5(139). С. 49-55. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-5-7.
Літер.: 9

АвториКнязєва Олена Альбертівна

доктор економічних наук, професор

професор кафедри економіки підприємства та корпоративного управління, Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова

Контакти: 7234275@gmail.com

Сторінки:Шамін Микола Вікторович

аспірант кафедри економіки підприємства та корпоративного управління, Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова

Контакти: nikolay.shamin@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Обґрунтовано необхідність формування кадрового резерву, який би забезпечив сталий розвиток підприємства в умовах постійної зміни технологій. Запропоновано оновлений науково-прикладний підхід до розрахунку необхідного резерву кваліфікованих кадрів, який, на відміну від існуючих, базується на плануванні зміни штатного складу та підвищення кваліфікації, враховуючи поточні та планові показники оновлення матеріальних і нематеріальних активів. Обґрунтовано, що розвиток інтелектуального потенціалу працівників підприємства вимагає певних витрат, що, своєю чергою, потребує врахування обсягів цих витрат. Наведено методичний підхід до оцінювання вартості інтелектуального потенціалу працівників підприємства через визначення низки його складових. Отримані результати зіставляються зі шкалою, яка містить критерії рівня розвитку інтелектуального потенціалу залежно від обсягів інвестування в його розвиток. Доведено, що вартість інтелектуального потенціалу працівників підприємства, що виражена через частку витрат у загальній сумі витрат, повинна сягати 10%. Це дозволить забезпечити підприємству сталий розвиток, враховуючи тенденції та домінанти науково-технічного прогресу.

Ключові слова:

інтелектуальний потенціал, працівники, підприємство, кадровий резерв, вартість

Посилання

  
 1. Захарченко Л., Хазрат С., Якимович О. Забезпечення розвитку людського потенціалу підприємств в умовах інформатизації. European journal of economics and development. 2019. № 1. С. 62-71.
 2. Лазоренко Л. В. Особливості формування та реалізації кадрової політики підприємств зв’язку. Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. 2018. № 1(23). С. 27-32.
 3. Орлов В. М., Новицька С. С., Столярська К. М., Озарко К. С. Стратегія управління персоналом підприємства поштової сфери: монографія. Одеса, 2015. 164 с.
 4. Яфизова Д. А. Управление интеллек­туальным потенциалом предприятий сферы услуг: автореф. дис… канд. экон. наук: спец. 08.00.05. Казань, 2011. 24 с.
 5. Грицуленко С. І. Інтелектуальний потенціал в інноваційній моделі розвитку оператора зв’язку: дис. … канд. екон. наук. Одеса, 2007. 228 с.
 6. Князєва О. А., Шамін М. В. Особливості інтелектуального потенціалу підприємств сфери зв’язку та інформатизації. Економіка та суспільство. 2016. № 7. С. 348-353.
 7. Основні показники фінансової діяльності ПАТ «Укрпошта». Укрпошта: сайт. 2019. URL: http://ukrposhta.ua/pro-pidpriyemstvo/richni-zviti
 8. Толстікова О. В. Особливості впливу мотиваційного механізму на соціальний розвиток підприємства. Економіка: проблеми теорії та практики. Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. Вип. 203: в 4 томах. Т. 3. С. 872-877.
 9. Нестерова О. А. Оценка интеллектуального потенциала трудовых ресурсов: автореф. дис. … канд. экон. наук: спец. 08.00.05. Томск, 2011. 24 с.


Веб-майстер П. Попадюк