Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Лисяк Наталя МихайлівнаЛисяк Наталя Михайлівна

доктор економічних наук, доцент

науковий співробітник відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; професор кафедри економіки і маркетингу, навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: natali.bila@gmail.com

Сторінки:СпівавториДоскач Олег Богданович

Печериця Яна Богданівна

Самотій Наталія Степанівна

Хром’як Йосиф ЯковичПублікаціїУДК 364.122.5:005; JEL R22, C44
Лисяк Н. М. Обґрунтування методики аналізу стану урбанізованих систем. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 4(144). С. 18-26. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-4-3.

Літер.: 9


За допомогою методів системного аналізу обґрунтовано методологічні основи аналізу стану урбанізованих систем. На базі моделі урбанізованої системи виділено та охарактеризовано наявні методи дослідження розвитку урбанізованих систем. Використовуючи системний підхід, обґрунтовано власну методику аналізу стану урбанізованих систем. Методика аналізу стану урбанізованої системи ґрунтується на врахуванні чотирьох складових системи: людській, просторовій, соціальній і часовій. Економічна складова є пріоритетною. Виявлені кількісні і якісні залежності між економічними та просторовими, соціальними та часовими характеристиками системи. 
методологія, методи дослідження, системний підхід, урбанізована система УДК 332.122.64:332.14; JEL O18, R32
Лисяк Н. М., Печериця Я. Б. Просторова ексклюзія в Україні: проблеми та передумови виникнення. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 2(142). С. 32-40. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-2-5.

Літер.: 10


Осмислено феномен просторової ексклюзії в Україні, проблеми та передумови виникнення. Проаналізовано наявні концепції та підходи до визначення поняття ексклюзії. Визначено фактори та обґрунтовано характерні ознаки просторової ексклюзії на прикладі міст і територій України. Виявлено, що основні чинники, які формують і впливають на просторову ексклюзію, зосереджені в порушенні законодавчо-нормативних положень, соціально-економічних процесах, системі управління, процесах функціонування територіальних систем. Урахування просторової ексклюзії у просторовому плануванні дозволить обґрунтувати вимоги розвитку міст і регіонів. 
ексклюзія, простір, соціально-економічні процеси, місто УДК 332.122.64; JEL O18, R10, R58
Лисяк Н. М., Самотій Н. С. Економіко-містобудівні відносини у розвитку міст: Історичний контекст. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 4(132). С. 150-156. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.04.156_u.

Літер.: 9


У статті в історичному контексті досліджено економіко-містобудівні відносини у розвитку міст. Характеризується система методів, інструментів і форм державного впливу на соціально-економічні процеси в містах, використання специфіки простору та його організації в містах у різні історичні періоди. Стверджується наявність залежностей між соціально-економічними процесами та просторовими характеристиками у розвитку міст. З одного боку, економічні основи господарювання – форми і джерела капіталу, система ціноутворення, фіскальна політика і участь держави в економічних процесах, з іншого – локалізація, природні умови та відстані визначають просторові відмінності міст і процеси в них. Зроблено висновок про наявність системних ефектів при узгодженні соціально-економічних і територіальних завдань у розвитку міст. 
економіка міста, історія економіки, економічна теорія, містобудівна політика, економіко-містобудівні відносини ЦитуванняГабрель М. М., Лисяк Н. М. Теоретико-методологічні аспекти просторового моделювання для задач соціально-економічного розвитку міст. Формування ринкових відносин в Україні. 2015. № 4. С. 216-225. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2015_4_50 {sep2018.04.150.002}

Олексюк Г. В., Лисяк Н. М., Попадинець Н. М. Концептуально-структурні моделі ендогенного потенціалу об’єднаних територіальних громад як передумова підвищення їх конкурентоспроможності. Економіка України. 2019. № 3. С. 55-67 {sep2019.03.003.012}

Олексюк Г. В., Лисяк Н. М., Попадинець Н. М. Концептуально-структурні моделі ендогенного потенціалу об’єднаних територіальних громад як передумова підвищення їх конкурентоспроможності. Економіка України. 2019. № 3. С. 52-69. {sep2020.02.046.005}

Олексюк Г. В., Лисяк Н. М., Попадинець Н. М. Концептуально-структурні моделі ендогенного потенціалу об’єднаних територіальних громад як передумова підвищення їх конкурентоспроможності. Економіка України. 2019. № 3. С. 52-69. {sep2020.03.032.008}

Олексюк Г. В., Лисяк Н. М., Попадинець Н. М. Концептуально-структурні моделі ендогенного потенціалу об’єднаних територіальних громад як передумова підвищення їх конкурентоспроможності. Економіка України. 2019. № 3. С. 52-69. {sep2020.04.018.006}

Олексюк Г. В., Попадинець Н. М., Лисяк Н. М. Концептуальна фінансово-економічна модель урбанізованих систем. Економіка та право. 2020. № 2. С. 84-95. DOI: https://doi.org/10.15407/econlaw.2020.02.084 {sep2020.04.018.007}


Веб-майстер П. Попадюк