Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Олексюк Ганна ВасилівнаОлексюк Ганна Василівна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри економіки і маркетингу, навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: h_oleksyk@ukr.net

Сторінки:СпівавториСамотій Наталія СтепанівнаПублікаціїУДК [338.45:622.35](477); JEL E23, L71, Q40
Олексюк Г. В., Самотій Н. С. Тенденції та проблеми розвитку вугільної промисловості України (на прикладі державного підприємства «Львіввугілля»). Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 1(135). С. 3-9. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-1-1.

Літер.: 14


Досліджено загальні тенденції та проблеми розвитку вугільної галузі України останніх років. Окреслено основні причини проблем і відчутного скорочення видобутку вугілля в Україні через вичерпання запасів унаслідок тривалої експлуатації вуглевидобувних підприємств. Визначено незадовільний стан основного обладнання копалень і високий рівень його зносу, а також низькі темпи відновлення основних фондів. Темпи інвестиційних та інноваційних процесів у вугільній галузі України сьогодні не відповідають реальним потребам та можливостям збільшення вуглевидобутку. Реформування та реструктуризація вуглевидобувних підприємств значно відстають від запланованих програмних заходів держави, у тому числі процесів приватизації, залучення приватних інвестицій, вдосконалення підходів до управління, закриття нерентабельних збиткових шахт і будівництво нових перспективних копалень. Зазначається, що військові дії на Донбасі призвели до скорочення вуглевидобутку практично вдвічі, що призвело до вугільної залежності України та необхідності закупівлі значних обсягів вугілля у різних країнах світу. Відзначено перспективні напрями збільшення вуглевидобутку як функціонуючими шахтами, так і можливістю будівництва нових на розвіданих запасах енергетичного та коксівного вугілля, зокрема у Львівсько-Волинському вугільному басейні. Окреслена економічна проблема вугільної галузі – наявність значних сум непокритих збитків, які нагромадилися впродовж багатьох років та є причиною наявності довготермінових і поточних зобов’язань, що постійно зростають. Проведено аналіз окремих показників фінансово-господарської діяльності ДП «Львіввугілля», які характеризують загальний фінансовий стан, використання основних фондів, зобов’язання, фінансовий результат і підходи до ціноутворення на вугільну продукцію. Виокремлено основні причини збитковості вугільних підприємств, несвоєчасної виплати заробітної плати шахтарям, проблеми інвестиційного та інноваційного розвитку вугільної галузі. Визначено складність процесів добровільного об’єднання громад у межах реформи децентралізації, що існують на територіях місцевого самоврядування вугільних регіонів, які полягають у наявності екологічних проблем і майбутнього закриття вуглевидобувних підприємств, що негативно вплине на загальний економічний потенціал майбутніх об’єднаних територіальних громад. Встановлено, що стратегічний розвиток ОТГ у районах залягання покладів кам’яного вугілля (на прикладі Львівської області) тісно пов’язаний з наявністю там вуглевидобувних підприємств і проектів будівництва нових шахт. Означено стратегічні напрями інноваційного розвитку вугільної промисловості України, засади реформування та реструктуризації вугільних підприємств. 
вугільна галузь, вугільна продукція, вугільні підприємства, фінансово-економічний стан вугільних підприємств, інвестиційно-інноваційний розвиток УДК 711.4+364.122.5; JEL H54, R58
Олексюк Г. В. Проблеми та перспективи розвитку збудованих об’єктів до Євро 2012. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(129). С. 10-16. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.01.016_u.

Літер.: 9


Досліджено та окреслено проблеми теперішнього стану інфраструктурних об’єктів, що збудовані або реконструйовані до чемпіонату Європи з футболу у 2012 р. в Україні. Здійснено аналіз окремих проектних показників і фінансової звітності державних підприємств «Арена-Львів» та Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького. Запропоновано шляхи подолання проблем і механізми ефективного управління та розвитку зазначених підприємств, що продовжують власну господарсько-економічну діяльність після проведення футбольного чемпіонату. 
Чемпіонат Європи 2012 року з футболу, інфраструктурні об’єкти, державно-приватне партнерство, державне підприємство, Арена-Львів, Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького ЦитуванняОлексюк Г. В. Чемпіонат Європи 2012 з футболу у м. Львові: соціально-економічний ефект від проведення. Регіональний аспект. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». 2011. Вип. 704. С. 151-158. {sep2018.01.010.005}

Олексюк Г. В., Лисяк Н. М., Попадинець Н. М. Концептуально-структурні моделі ендогенного потенціалу об’єднаних територіальних громад як передумова підвищення їх конкурентоспроможності. Економіка України. 2019. № 3. С. 55-67 {sep2019.03.003.012}

Олексюк Г. В., Лисяк Н. М., Попадинець Н. М. Концептуально-структурні моделі ендогенного потенціалу об’єднаних територіальних громад як передумова підвищення їх конкурентоспроможності. Економіка України. 2019. № 3. С. 52-69. {sep2020.02.046.005}

Олексюк Г. В., Лисяк Н. М., Попадинець Н. М. Концептуально-структурні моделі ендогенного потенціалу об’єднаних територіальних громад як передумова підвищення їх конкурентоспроможності. Економіка України. 2019. № 3. С. 52-69. {sep2020.03.032.008}

Олексюк Г. В., Лисяк Н. М., Попадинець Н. М. Концептуально-структурні моделі ендогенного потенціалу об’єднаних територіальних громад як передумова підвищення їх конкурентоспроможності. Економіка України. 2019. № 3. С. 52-69. {sep2020.04.018.006}

Олексюк Г. В., Попадинець Н. М., Лисяк Н. М. Концептуальна фінансово-економічна модель урбанізованих систем. Економіка та право. 2020. № 2. С. 84-95. DOI: https://doi.org/10.15407/econlaw.2020.02.084 {sep2020.04.018.007}


Веб-майстер П. Попадюк