Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Риндзак Ольга ТадеївнаРиндзак Ольга Тадеївна

доктор економічних наук

старший науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: olichkar@yahoo.com, (050)101-0846

Сторінки:СпівавториБідак Володимир Ярославович

Цапок Сергій ОлексійовичПублікаціїУДК 331.556.4(477.8); JEL J11, J61
Риндзак О. Т., Бідак В. Я. Мотивація міграційної активності молоді Карпатського регіону України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 3(143). С. 26-31. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-3-4.

Літер.: 13


Досліджуються мотиваційні основи міграційної активності молоді Карпатського регіону України. За результатами соціологічного дослідження виявлено низький рівень потенціалу внутрішньої міграції на фоні тотального поширення еміграційних настроїв молоді. З’ясовано, що головними мотивами як внутрішніх, так і зовнішніх можливих міграційних переміщень є належний рівень оплати праці та наявність місця праці. Ці чинники, на думку учасників опитування, також могли б утримати молодь від виїзду за кордон. Крім того, вагомими мотивами до можливого виїзду за кордон на постійне місце проживання є відсутність стабільності і впевненості у майбутньому, а також недостатня можливість професійної реалізації, погані умови праці. За оцінками студентів та учнів закладів вищої і професійно-технічної освіти визначено розмір середньої заробітної плати, здатний уповільнити масову еміграцію молодого покоління за межі своєї країни. Він становить близько 800 євро. Частка осіб, котрі не виїжджали би за кордон за жодних обставин, не сягає 10% опитаних. Результати дослідження підтверджують необхідність розроблення ефективних механізмів регулювання міграційної активності молоді на регіональному та державному рівні. 
мотивація, міграційні чинники, оплата праці, міграційна активність, молодь, Карпатський регіон, Україна ЦитуванняСадова У. Я., Риндзак О. Т., Андрусишин Н. І. Актуальні проблеми зайнятості внутрішньо переміщених осіб: регіональний аспект. Демографія та соціальна економіка. 2016. №3(28). С. 171-175. {sep2018.03.088.010}

Інтеграція мігрантів у приймаючий соціум: соціокультурологічні аспекти модерніза­ційного розвитку регіону / редкол.: У. Я. Садова, Н. І. Андрусишин, О. Т. Риндзак, В. Я. Бідак; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2015. 48 с. {sep2018.03.088.012}

Риндзак О. Т. Соціокультурні аспекти інтеграції внутрішньо переміщених осіб у регіональному вимірі. Регіональна економіка. 2016. №3(81). С. 120-127. {sep2018.03.088.013}

Моніторинг соціокультурних виявів міграції в умовах євроінтеграційних процесів України: регіональний аспект: методичні рекомендації / редкол.: У. Я. Садова, М. О. Оліскевич, О. Т. Риндзак, Н. І. Андрусишин; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2015. 54 с. {sep2018.03.088.016}

Риндзак О. Соціальна вразливість населення та її понятійно-термінологічне забезпечення. Економіка та суспільство. 2021. № 33. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-79 {sep2022.03.015.002}


Веб-майстер П. Попадюк