Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Сірик Зеновій ОрестовичСірик Зеновій Орестович

кандидат технічних наук, доцент

доцент кафедри фундаментальних дисциплін, Львівський інститут Українського державного університету науки і технологій; доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, інститут адміністрування та післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: zsiryk62@gmail.com

Сторінки:ПублікаціїУДК 352:330.322; JEL O16, O18, R51
Сірик З. О. Особливості формування інвестиційних потреб місцевого самоврядування. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 3(143). С. 32-42. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-3-5.

Літер.: 16


Досліджуються окремі аспекти нормативно-правового забезпечення інвестиційної діяльності в Україні та на рівні територій (на прикладі м. Львова) в умовах реформування органів місцевого самоврядування. Розглядається специфіка управління інвестиційною діяльністю територій і виділяються групи потреб місцевого самоврядування, реалізація яких є основою життєдіяльності територіальних громад. Пропонується схема збалансування інвестиційних потреб та інвестиційних можливостей (джерел) як складової управління інвестиційною діяльністю території. Аналізуються напрями державної підтримки економічного та соціального розвитку територій на 2020 р. Досліджуються інвестиції у соціально-економічний розвиток Львівщини за 2017-2019 рр. Визначаються проблеми у сфері залучення інвестицій в економіку міст та ОТГ. Вирішення означених проблем дозволить реалізувати нові підходи до інвестиційної діяльності на територіях місцевих громад з огляду на необхідність забезпечення їх фінансової спроможності та сталого розвитку населених пунктів. 
нормативно-правове забезпечення інвестиційної діяльності, інвестиційні потреби, інвестиційні можливості, місцеве самоврядування, ОТГ УДК 352.075.1:338.244.47; JEL F02, O18, R10
Сірик З. О. Особливості вдосконалення міжбюджетних відносин в умовах децентралізації влади. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 2(142). С. 46-54. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-2-7.

Літер.: 15


Визначено сутність системи міжбюджетних відносин. Проналізовано базову та реверсну дотації України та Львівської області. Визначено переваги та недоліки, які отримали громади за результатами зміни підходів до балансування місцевих бюджетів. Проаналізовано нормативно-правові документи, що відповідають за міжбюджетні відносини в Україні. Акцентовано увагу на проблемах реформування місцевих фінансів, зокрема побудови міжбюджетних відносин. Побудовано схему системи економічних міжбюджетних відносин України. Запропоновано заходи щодо вдосконалення системи міжбюджетних відносин в Україні. 
децентралізація влади, територіальні громади, міжбюджетні відносини, фінансові ресурси УДК 352.075.1:[338.294.47:336](477); JEL F02, O18, R10
Сірик З. О. Фінансова децентралізація як передумова нарощення потенціалу місцевого самоврядування в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 1(141). С. 10-20. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-1-2.

Літер.: 26


Визначено, що місцевими фінансами є процес прийняття фінансових і інвестиційних рішень відповідно до запланованих завдань і джерел забезпечення. Виявлено, що джерела фінансового забезпечення територіальних громад передбачають формування доходів місцевих бюджетів у часі на основі реальних процесів. Такий підхід дозволяє уникнути надмірних видатків і більш точно, хоча й у короткостроковому періоді, спрогнозувати наповнення бюджетів, а також оптимально визначати пріоритети фінансування відповідних заходів. Проаналізовано структуру джерел фінансування місцевих бюджетів в Україні. Визначено питому вагу надходжень до місцевих бюджетів у структурі зведеного бюджету України за 2014-2018 рр. Акцентовано увагу на тому, що як одна з ключових реформ фінансова децентралізація спрямована на зміцнення фінансово-економічного потенціалу територіальних одиниць на принципах автономності, самодостатності і ефективності. 
місцеве самоврядування, реформи, територіальні громади, фінансово-інвестиційне забезпечення, фінансові ресурси УДК 330.341:332.133.6(1-24):005.591.1-048.78; JEL O31, O16, R22, R32, H70
Сірик З. О. Ендогенні чинники активізації використання інвестиційно-інноваційного потенціалу територіальних громад. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 4(132). С. 125-133. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.04.133_u.

Літер.: 19


Проаналізовано механізми впливу ендогенних чинників активізації використання інвестиційно-інноваційного потенціалу територіальних громад в Україні в умовах реформи місцевого самоврядування. Досліджено суть поняття інвестиційного потенціалу. Визначено ендогенні фактори формування та використання інноваційного потенціалу територіальної громади. З’ясовано основні індикатори ендогенних чинників формування та розвитку інвестиційного потенціалу територіальної громади. Здійснено розподіл регіонів за часткою іноземних інвестицій за період проведення адміністративно-територіальної реформи. 
ендогенні чинники, інвестиції, інновації, реформа місцевого самоврядування, територіальні громади ЦитуванняЖук П. В., Сірик З. О. Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління. Регіональна економіка. 2017. №2(84). С. 16-22. {sep2018.04.125.010}

Сірик З. О., Жук П. В. Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління. Регіональна економіка. 2017. № 2. С. 16-22. {sep2020.01.010.025}

Сірик З. О., Жук П. В. Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління. Регіональна економіка. 2017 № 2. С. 16-22. {sep2020.02.046.004}

Сірик З. О. Місцеве самоврядування та інвестиційні процеси: європейські процеси та вітчизняні реалії. Ефективність державного управління: зб. наук. пр. 2016. Вип. 4(49). C. 266-274. {sep2020.03.032.011}


Веб-майстер П. Попадюк