Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2018.02.078

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.166.5; JEL M40, H25
Вагнер І. М., Демко І. І., Пришляк Г. В. Особливості обліку і оподаткування роялті: актуальні аспекти. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 2(130). С. 78-81. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.02.081_u.
Літер.: 4

АвториВагнер Ірина Михайлівна

кандидат економічних наук

старший викладач кафедри обліку і оподаткування, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”

Контакти: vim280707@meta.ua

Сторінки:Демко Ірина Іванівна

кандидат економічних наук

доцент кафедри обліку і оподаткування, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”

Контакти: iruna.demko@mail.ru

Сторінки:Пришляк Галина Володимирівна

кандидат економічних наук

викладач кафедри обліку і аудиту, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”

Контакти: galina.prushlak@gmail.com, pryshlyak.halyna@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Для цілей обліку визначено поняття«роялті» як платежі за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Розкрито особливості бухгалтерського обліку роялті на вітчизняних підприємствах. Проаналізовано документи, які потрібно мати для підтвердження видатків з виплати роялті, до них відносять: ліцензійний договір, платіжне доручення на перерахування платежу – роялті; розрахунок або бухгалтерська довідка, складені в порядку, і строки виплат за використання об’єкта права інтелектуальної власності, встановлені в ліцензійній угоді. Залежно від передбачених відповідною угодою умов платежів за використання нематеріальних активів для обліку нарахованих або попередньо сплачених роялті можуть використовуватися такі рахунки обліку розрахунків з дебіторами або зобов’язаннями: у разі авансової сплати роялті(на термін до року) – рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів»; у разі нарахування роялті – рахунок 68 «Розрахунки за іншими операціями». Розглянуто основні аспекти оподаткування роялті, а саме його ставки: 15%, якщо загальна сума нарахованих сум роялті та інших видів доходів за звітний календарний місяць не перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати; 17% від суми перевищення десятикратного розміру мінімальної заробітної плати.

Ключові слова:

інтелектуальна власність, нематеріальні активи, роялті, ліцензійний договір, бухгалтерський облік, оподаткування

Посилання

    
  1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» від 29.11.1999 № 290. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99
  2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
  3. Зимовець В., Зубик С. Особливості бухгалтерського обліку роялті згідно з П(с)БО. Дебет Кредит.2001. № 43–46. URL: https://dtkt.com.ua/debet/ukr/2001/46/46pr15.html
  4. Фурса В. М. Особливості оподаткування роялті відповідно до Податкового кодексу України; Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності». 2013. 15 квітня. URL: http://www.uipv.org/ua/Fursa_150413


Веб-майстер П. Попадюк