Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.01.052

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.45:677.074(477)(061.1); JEL L67, L16
Созанський Л. Й. Порівняльна оцінка міжсекторальних зв’язків легкої промисловості України та окремих країн-членів ЄС. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 1(141). С. 52-56. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-1-8.
Літер.: 9

АвториСозанський Любомир Йосипович

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу відділу проблем реального сектору економіки регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: lubomir4370@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Порівнюються вертикально-горизонтальні зв’язки вітчизняних виробництв легкої промисловості та аналогічних виробництв країн-членів Євросоюзу. За результатами проведеного дослідження виявлено, що найбільшими споживачами продукції легкої промисловості в Україні є виробництва, які належать саме до цього виду промислової діяльності (текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри та інших матеріалів), а також сектор торгівлі, меблева промисловість, державне управління та оборона. Ключовою проблемою функціонування української легкої промисловості є висока залежність від імпорту, частка якого у проміжному споживанні виробництв становить майже 60%. Аналітично обґрунтовано наявність значного потенціалу вітчизняної легкої промисловості у збільшенні випуску продукції проміжного споживання (матеріалів та комплектуючих) для таких видів економічної діяльності: виробництво гумових і пластмасових виробів; виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів; виробництво інших транспортних засобів; державне управління та оборона; обов’язкове соціальне страхування; охорона здоров’я та надання соціальної допомоги.

Ключові слова:

легка промисловість, продукція, виробництво, імпорт, міжсекторальні зв’язки

Посилання

  
 1. Легка промисловість України: теоретико-методологічні засади управління розвитком в умовах інтеграції до СОТ: монографія / ред. Ю. В. Гончаров; І. М. Грищенко та ін. К.: Київський національний університет технологій та дизайну, 2011. 332 с.
 2. Легка промисловість України: стан, проблеми, перспективи економічного розвитку: монографія / О. І. Волков та ін.; ред.: О. І. Волков, Гончарова Ю. В. К.: Київський національний університет технологій та дизайну, 2009. 446 с.
 3. Носова Н. І. Проблеми розвитку підприємництва в легкій промисловості України. Економічні інновації: зб. наук. пр. Вип. 38. Формування економічних стратегій розвитку підприємництва, регіону, держави. 2009. С. 144-161.
 4. Аналітичні матеріали. Асоціація підприємств легкої промисловості: сайт. 2019. URL: http://ukrlegprom.org/ua/analytics
 5. Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки: науково-аналітична доповідь / ред. Л. В. Дейнеко. К.: ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2018. 158 с.
 6. Дейнеко Л. В., Завгородня М. Ю. Розвиток внутрішнього ринку легкої промисловості: проблеми та можливості. Український соціум. 2012. № 1(40). С. 83-98. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2012_1_8
 7. Іщук С. О., Созанський Л. Й. Регіональні аспекти розвитку виробництв легкої промисловості в Україні. Регіональна економіка. 2019. № 4. С. 64-73.
 8. Таблиця «витрати-випуск» за 2017 рік (в цінах споживачів). Державна служба статистики України: сайт. URL: http://csrv2.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/vvp/vitr_vip/vitr_u/arh_vitr_u.html
 9. Annual National Accounts. Detailed Tables and Simplified Accounts. Value Added and its Components by Activity. Activity. Organisation for Economic Cooperation and Development: Website. 2019. URL: http://stats.oecd.org


Веб-майстер П. Попадюк