Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Випуск 6(104) за 2013 рік

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:339.923:061.1(477)
Борщевський В. В. Асоціація з ЄС у контексті стратегічних пріоритетів розвитку сільських територій України / В. В. Борщевський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 3-13.

Літер.: 19


Досліджуються особливості та чинники розвитку сільських територій України з огляду на перспективу підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Основна увага приділяється мікроекономічним та інституційним аспектам формування аграрної політики, спрямованої на підвищення ефективності сільського господарства та забезпечення збалансованого розвитку господарських комплексів сільських територій України. 
асоціація з ЄС, сільські території, аграрний сектор, економічна політика Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.49(47).231
Губені Ю. Е. Розвиток сільських територій: вибрані тези до конструювання політики / Ю. Е. Губені // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 14-19.

Літер.: 11


Сформовано тези конструювання політики розвитку сільських територій з використанням принципів «make policy» та «analysis policy». Обґрунтовано необхідність розробки вітчизняної політики розвитку сільських територій з врахуванням європейського досвіду та теоретико-методологічної бази. Розглянуто зміст, складові та принципи політики розвитку сільських територій у Європейському Союзі, в Польщі зокрема. Обґрунтовано необхідність визначення понять «сільські території» на різних рівнях адміністративного поділу. 
розвиток сільських територій, конструювання політики, Європейський Союз, PROW Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:911.375.635]–047.27
Павлов О. І. Ідентифікація сільських територій України як периферійних: теорія та практика / О. І. Павлов // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 20-27.

Літер.: 12


Здійснено аналіз теорій центрально-периферійного розвитку, з метою визначення їх відповідності практиці, в контексті ідентифікації сільських територій як периферійних. На підставі проведеного дослідження, з урахуванням особливостей різних видів сільських територій та їх рівнево-просторової ієрархії, зроблено висновок, що не всі сільські території належать до периферійних. 
ідентифікація сільських територій, класифікація сільських територій, місце, периферійні території, простір, рівні сільських територій, різновиди сільських територій, сільські території Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [336.1:352]:[332.122:338.43]:352/354
Сторонянська І. З. Зростання фінансової спроможності сільських територіальних громад у контексті АТР: проблеми та напрямки вирішення / І. З. Сторонянська, А. О. Пелехатий // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 28-40.

Літер.: 4


Піднімається питання адміністративно-територіальної реформи та зміни функцій органів місцевого самоврядування. Висвітлено шляхи фінансового забезпечення сільських територіальних громад для виконання покладених на них функцій в контексті АТР. 
фінансове забезпечення, сільські територіальні громади, адміністративно-територіальна реформа, місцеве самоврядування, адміністративно-територіальний устрій Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.341.1:332.122
Мокій А. І. Інноваційний розвиток депресивних субрегіонів, малих міст і сільських поселень / А. І. Мокій, А. М. Гуменюк, Д. А. Антонюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 41-55.

Літер.: 13


Проаналізовано зміст, специфіку та критерії депресивності субрегіонів, малих міст і сільських поселень. Досліджено динаміку зміни депресивності деяких західних і східних областей України. Запропоновано інноваційний шлях розвитку депресивних територій на основі формування відповідної інноваційної інфраструктури та конкретного інструментарію. 
депресивні території, сільські поселення, інновації, інноваційний розвиток, інноваційна інфраструктура, академічний бізнес-інкубатор Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:338.48
Липчук В. В. Розвиток гірського сільського господарства / В. В. Липчук, Н. В. Липчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 56-62.

Літер.: 9


Розглядаються особливості та проблеми розвитку сільського господарства в горах. Особлива увага звертається на необхідність формування нової моделі гірського сільського господарства на основі зрівноваженого розвитку гірських територій. 
сільське господарство, гірський регіон, зрівноважений розвиток Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.15
Сохнич А. Я. Оцінювання кредитоспроможності інноваційних проектів у системі управління земельними ресурсами / А. Я. Сохнич, О. А. Сохнич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 63-70.

Літер.: 10


Розглядаються питання розвитку методологічних і науково-практичних підходів щодо інвестиційного проекту на засадах нечіткого моделювання. 
інвестиції, інвестиційна привабливість, землекористування, управління земельними ресурсами Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.33:336.02
Волошин В. І. Стан та пріоритети розвитку системи освіти як передумова формування інтелектуально-кадрового забезпечення інноваційного розвитку сільських територій / В. І. Волошин, А. М. Шехлович // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 71-78.

Літер.: 8


Досліджено сучасний стан розвитку освіти у сільських поселеннях України. Визначено її роль як однієї з головних передумов формування інтелектуально-кадрового забезпечення інноваційного розвитку сільських територій. Виявлено основні тенденції та проблеми розвитку освіти на сільських територіях. Запропоновано рекомендації щодо удосконалення системи освіти у сільській місцевості на сучасному етапі розвитку економіки. Визначено пріоритети розвитку системи освіти як передумови формування інтелектуально-кадрового забезпечення інноваційного розвитку сільських територій. 
система освіти, інтелектуально-кадрове забезпечення, сільські території, інноваційний розвиток Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122:330.3
Васильців Т. Г. Стратегічні пріоритети державної політики соціально-економічного розвитку сільських територій / Т. Г. Васильців, В. В. Бойко, Ю. А. Поповіченко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 79-87.

Літер.: 5


Досліджено ключові проблеми розвитку сільських територій в Україні. Визначено стратегічні пріоритети державної політики соціально-економічного розвитку сільських територій. Запропоновано фінансові, інституційні, інвестиційні, організаційно-економічні, гуманітарні, соціально-психологічні та інформаційні механізми досягнення стратегічних пріоритетів державної політики соціально-економічного розвитку сільських територій. 
сільські території, державна політика, соціально-економічний розвиток, стратегічні пріоритети, механізм Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Миколайчук М. М. Шляхи забезпечення системного відродження сільських територій / М. М. Миколайчук, Н. С. Миколайчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 88-94.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.432:338.48-44(1-22)
Гончаренко І. В. Використання внутрішніх резервів розвитку сільських територій регіонів України / І. В. Гончаренко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 95-101.

Літер.: 3


Проаналізовано значущість та проблеми розвитку сільських територій, запропоновані шляхи їх системного відродження. 
сільська територія, проблеми розвитку, системне відродження Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.146.2(477)
Барановський М. О. Сільські периферійні території України: особливості делімітації, сучасний стан, перспективи розвитку / М. О. Барановський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 102-111.

Літер.: 1


Розкрито існуючі підходи до виділення сільських периферійних територій, проведено їх делімітацію в межах України, проаналізовано сучасний стан соціально-економічного розвитку периферійних територій, визначено головні причини їх формування, на основі використання кластерного аналізу проведено групування сільських периферійних територій України, окреслено можливі напрямки їх розвитку на перспективу. 
сільські території, периферійні райони, поляризація простору, стимулювання розвитку Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1(477.83)
Матвєєв Є. Е. Чинники розвитку сільських громад: статистичний аналіз на прикладі Львівської області / Є. Е. Матвєєв, І. Р. Тимечко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 112-126.

Літер.: 7


Проаналізовано вплив різних чинників на добробут сільських громад прикордоння, індикатором чого було обрано рівень житлового будівництва. Виявлено позитивний вплив «статусу гірського населеного пункту», функціонування та розвитку туристично-рекреаційної сфери та негативний вплив «розташування у прикордонній зоні дії місцевого прикордонного руху». 
сільська громада, гірська територія, місцевий прикордонний рух, добробут сільської громад Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:[338.242:35]:[330.34:504]
Залуцький І. Р. Стан та тенденції становлення комунальної власності на землю в умовах формування матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування / І. Р. Залуцький, О. І. Кулаковська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 127-139.

Літер.: 18


Розкрито сутність та особливості становлення комунальної власності на землю, як матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування та ресурсу його розвитку. Досліджено підходи та тенденції розмежування земель державної та комунальної власності в процесі реформування земельних відносин. Висвітлено існуючі протиріччя державної політики формування комунальної власності на землю, окреслено напрями їх врегулювання. 
земля, земельні ресурси, земельні відносини, комунальна власність на землю, матеріально-фінансова база місцевого самоврядування, розмежування земель Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122:338.43
Притула Х. М. Інтенсифікація процесів реструктуризації регіональної економіки як передумова збалансованого розвитку сільських територій / Х. М. Притула // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 140-149.

Літер.: 2


Проаналізовано структуру регіональної економіки в розрізі областей, що дозволило виділити п’ять їх типів: аграрні, аграрно-індустріальні, індустріально-сировинні, індустріальні та постіндустріальні. Досліджено вплив існуючої структури регіональної економіки на соціальні, економічні та екологічні тенденції розвитку сільських територій. 
регіональна економіка, сільська територія, регіональна диференціація Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.12
Чемерис В. А. Програмні підходи стратегічного розвитку сільських територій: досвід країн Вишеградської групи та Митного союзу / В. А. Чемерис // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 150-162.

Літер.: 19


У дослідженні аналізується та оцінюється досвід реалізації стратегій регіонального розвитку сільських територій на прикладі країн ЄС та Митного союзу. Обґрунтовано стратегічні напрями, які необхідно враховувати при розробці стратегій регіонального розвитку сільських територій України. 
регіон, ресурсний потенціал, стратегія розвитку, сільські території, синергія розвитку Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.146:338.43
Крупін В. Є. Особливості та пріоритети економічного розвитку сільських територій Івано-Франківської області / В. Є. Крупін // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 163-174.

Літер.: 7


Проведено аналіз основних характерних рис економічного розвитку сільських територій Івано-Франківської області, зокрема виробничої структури, урожайності, економічної ефективності сільського господарства, обсягів виробництва в розрізі суб’єктів господарювання, а також альтернативних видів економічної діяльності. Визначено особливості функціонування сільської економіки області у порівнянні з загальнонаціональними тенденціями. Окреслено основні пріоритети економічного розвитку сільських територій області в розрізі наявного потенціалу та можливостей його реалізації 
сільські території, економічна діяльність, сільське господарство, Івано-Франківська область Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.146:339.137:330.341:338.43
Важинський Ф. А. Кластеризація – фактор конкурентоспроможного виробничо-господарського потенціалу та ефективного розвитку сільських територій / Ф. А. Важинський, О. С. Молнар // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 175-181.

Літер.: 6


Визначено поняття «кластер», розглянуто основні принципи, яких потрібно дотримуватись з метою неефективної організації кластерного об’єднання. Визначено стратегічні пріоритети подальшого розвитку економічного потенціалу сільських територій на основі створення кластерних структур, що сприятиме виникненню нової форми конкуренції між його учасниками, заснованої на співробітництві та інноваційному розвитку 
кластер, сільські території, агропромислове виробництво, ефективність, підприємство, конкурентоспроможність Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.43:332.1
Куліш І. М. Коефіцієнт використання регіонального сільськогосподарського потенціалу / І. М. Куліш // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 182-189.

Літер.: 11


Проведено дослідження можливості використання існуючої типології структури виробництва товарів регіонів України і доведена необхідність її коригування. Досліджено методики оцінки земель. Запропоновано методику розрахунку коефіцієнта використання регіонального сільськогосподарського потенціалу. Наголошено на необхідності подальшого дослідження з метою вдосконалення зазначеного показника шляхом введення поправочних коефіцієнтів. 
коефіцієнт використання регіонального сільськогосподарського потенціалу, регіон, сільська територія, агропромисловий комплекс Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:517.956.224(477.85)
Максименко А. О. Пріоритетні напрями реалізації економічного потенціалу сільських територій Чернівецької області / А. О. Максименко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 190-200.

Літер.: 8


Проаналізовано особливості соціально-економічного розвитку сільських територій Чернівецької області. Наведено основні економічні показники діяльності сільського господарства та промисловості. Окреслено пріоритетні напрями реалізації потенціалу сільських територій Чернівецької області в розрізі районів. 
сільська територія, показники сільськогосподарської діяльності, потенціал, Чернівецька область Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:330.342.146(477.85)
Воркун Л. І. Оцінка стану соціальної інфраструктури сільських територій Чернівецької області / Л. І. Воркун, Л. К. Демкович // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 201-211.

Літер.: 8


Дано оцінку сучасного стану та особливостей соціальної інфраструктури сільських територій Чернівецької області. Визначено основні тенденції зміни показників окремих сфер соціальної інфраструктури сільської місцевості області протягом останніх років, окреслено проблеми інфраструктурного забезпечення сіл. 
сільські території, соціальна інфраструктура, Чернівецька область Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.342.146:17.022:[332.122:338.43]
Злидник Ю. Р. Аксіологічні основи формування та реалізації пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку сільських територій / Ю. Р. Злидник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 212-219.


Розглянуто особливості функціонування сільських територій України в контексті необхідності формування пріоритетних напрямів їх соціально-економічного розвитку. Обґрунтовано пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку сільських територій з урахуванням ціннісних засад. Визначено необхідність врахування ціннісних засад як на етапі формування пріоритетних напрямів розвитку сільських територій, так і на етапі їх реалізації. Окреслено особливості сучасної економічної діяльності на сільських територіях без чітких сформованих ціннісних чинників та їх застосування, а також визначено перспективи розвитку економічної діяльності за умови здійснення суб’єктами господарювання своїх обов’язків ґрунтуючись на глибоких внутрішніх аксіологічних засадах. 
аксіологічні основи, пріоритетні напрями, сільські території, розвиток Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 631.145:332.122(477.83)
Антонюк Г. Я. Проблеми розвитку АПК на сільських територіях Львівщини / Г. Я. Антонюк, Я. Й. Панюра // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 220-228.

Літер.: 3


Здійснено аналіз ключових проблем розвитку агропромислового виробництва на сільських територіях Львівської області. Виявлено основні причини негативних тенденцій, що мають місце у галузі сільського господарства на сільських територіях та запропоновано заходи з інтенсифікації регіонального розвитку сектору сільського господарства на зазначених територіях. 
сільська територія, сільське господарство, агропромислове виробництво Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 658.16:338.43.01:339.1
Галич М. В. Передумови антидепресивної політики розвитку сільських територій / М. В. Галич, В. С. Загребельний, О. А. Мокій // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 229-236.

Літер.: 19


Розкрита сутність та зміст антидепресивної державної політики розвитку сільських територій України, визначені її організаційні та концептуальні засади. Запропоновано низку заходів щодо удосконалення окремих напрямів і сфер регулювання розвитку сільських територій. 
аграрна політика; антидепресивна державна політика розвитку сільських територій; об’єкт політики; регіональна політика; сільські території; суб’єкти політики Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.49:[332.122:338.43]:332.14(477)
Гусєва М. О. Нормативно-правове забезпечення розвитку інфраструктури прикордонних сільських територій України / М. О. Гусєва // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 237-242.

Літер.: 5


Здійснено оцінку нормативно-правого забезпечення розвитку інфраструктури прикордонних сільських територій України в контексті їх відповідності умовам ЄС. Проведено порівняльний аналіз нормативно-правових актів з питань розвитку інфраструктури прикордонних територій України та інших країн, зокрема держав – членів ЄС. 
нормативно-правове забезпечення, інфраструктура, прикордонні сільські території Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.146.2+332.8
Дацко О. І. Вдосконалення стратегічного планування розвитку сільських поселень для зміцнення їх соціально-економічної безпеки / О. І. Дацко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 243-257.

Літер.: 19


Констатовано, що на сучасному етапі в Україні сформувалися істотні загрози соціально-економічній безпеці сільських поселень, пов’язані із зниженням рівня якості життя, згортанням економічної активності. Визначено, що дієвим механізмом нівелювання цих загроз може стати ефективне стратегічне планування розвитку сільських поселень, яке враховувало б пріоритет розвитку людини, а також обґрунтовувало доцільність розширення спектру організаційно-економічних механізмів розвитку сільських територій. 
стратегічне планування, соціально-економічна безпека, сільські поселення, програма розвитку, соціальна інфраструктура, економічний потенціал Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 658.589:334.12
Двігун А. О. Інтелектуальний базис інноваційного розвитку сільських територій «старопромислових» регіонів України / А. О. Двігун, Є. В. Борода, О. О. Левада // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 258-265.


Розглядаються проблеми розвитку сільських районів «старопромислових» регіонів України за відсутністю необхідного інтелектуального капіталу для впровадження інновацій на прикладі Розівського району Запорізької області. 
передумови продовольчої кризи, модернізація економіки, інтелектуальний капітал, інноваційна діяльність Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.135
Засадко В. В. Механізми розвитку сільських територій в умовах урбанізації та міграції з села у місто / В. В. Засадко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 266-271.

Літер.: 7


Обґрунтоване явище активних міграцій населення з сільської місцевості до міста теоретичними положеннями моделі Тодаро, визначені основні характеристики розвитку міграції з сільських поселень у міста у Львівській області, окреслені напрями розвитку сільських територій в умовах урбанізації. 
урбанізація, міграція, сільські території, місто, модель Тодаро Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.49:008:[332.122:338.43](477.83)
Крот О. М. Сучасні тенденції розвитку соціально-культурної інфраструктури сільських територій Львівської області / О. М. Крот // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 272-280.

Літер.: 10


Розглянуто головні тенденції та особливості розвитку компонентів соціально-культурної інфраструктури сільських територій Львівської області: охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, рекреаційного господарства, освіти, культури і мистецтва, засобів масової інформації, культових споруд. 
соціально-культурна інфраструктура, сільські території, Львівська область Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.155:338.432:061.66
Коваль І. В. Агроконсалтинг як інструмент підвищення ефективності аграрного сектора та розвитку сільських територій Західного регіону України / І. В. Коваль // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 281-291.

Літер.: 21


Розглядаються проблеми становлення агроконсалтингу в Україні. Аналізується досвід розвинених держав світу та можливості його використання в Україні. Наводяться пропозиції щодо використання агроконсалтингу в процесі розвитку сільських територій України. 
агроконсалтинг, сільські території, сільське господарство, сільськогосподарські підприємства Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 379.851:338.48.22
Кудла Н. Є. Роль туризму у соціально-економічному розвитку сільських територій / Н. Є. Кудла // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 292-298.

Літер.: 6


Пошук додаткових доходів на селі, підняття рівня життя сільських жителів, модернізація і розбудова місцевої інфраструктури сприятиме відродженню українського села, збереженню його культурних надбань. У соціально-економічний розвиток сільських територій мають входити нові види сільського підприємництва – сільський туризм, агротуризм та агроекотуризм. 
сільські території, соціально-економічний розвиток, сільський туризм, агротуризм, агроекотуризм Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 322.122:330.837
Кучер Р.-Д. А. Розвиток інституційного забезпечення сільських територій / Р.-Д. А. Кучер // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 299-305.

Літер.: 5


Викладено основні теоретичні аспекти інституційного розвитку сільської економіки України. Запропоновано моделі інституційних перетворень в агропромисловому секторі, теоретико-методологічне обґрунтування організаційно-економічних механізмів його адаптації до ринкової економіки. 
сільська територія, інституції, диверсифікація сільської економіки, депресивність регіонів Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 625.711(477.8)
Лупак Р. Л. Проблемні аспекти та перешкоди розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури сільських територій західних регіонів України / Р. Л. Лупак // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 306-312.

Літер.: 9


Висвітлено системні проблеми розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури сільських територій в західних регіонах України, визначено базові перешкоди організації пасажирських перевезень, залучення інвестиційних ресурсів для розвитку об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури та покращення мережі автомобільних доріг. Досліджено недоліки системи державного управління автомобільними дорогами та виявлено базові пріоритети підвищення ефективності дорожнього господарства сільських територій західних регіонів України. 
дорожньо-транспортна інфраструктура, сільські території, автомобільні дороги, автобусний транспорт, пасажирські перевезення, західні регіони України Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.12:332.133.22(23)
Науменко Н. С. Модернізація просторової політики розвитку сільських територій після розширення ЄС (досвід Польщі) / Н. С. Науменко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 313-325.

Літер.: 6


Розглянуто особливості формування сучасної просторової політики в рамках соціально-економічного розвитку регіонів. Особлива увага приділена нинішньому функціонування депресивних територій на Сході і Півночі Польської Республіки. Проаналізовано позитивний досвід залучення іноземних інвестицій в розвиток територій із високим рівнем безробіття. 
просторова політика, стратегія сталого розвитку, регіональна політика, депресивний регіон Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.14:339.137
Милян Р. Ю. Проблеми та пріоритети соціокультурного розвитку сільських територій / Р. Ю. Милян // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 326-331.

Літер.: 4


Здійснено аналіз основних проблем, окреслено пріоритетні напрями соціокультурного розвитку сільських територій України, зокрема на основі активізації фестивальної діяльності у сільській місцевості у поєднанні з сільським туризмом. 
сільські території, соціокультурний розвиток, масові культурні заходи Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.48(477.8)
Мігущенко Ю. В. Напрями підвищення ефективності використання туристично-рекреаційного потенціалу сільських гірських територій Західної України / Ю. В. Мігущенко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 332-341.

Літер.: 13


Обґрунтовані передумови визначення розвитку туризму та рекреації як пріоритетного напряму економічної та інвестиційної діяльності в сільських гірських районах Західної України. Розглянуті основні проблеми та запропоновані напрями підвищення ефективності використання туристично-рекреаційного потенціалу цих територій. 
туристично-рекреаційний потенціал, сільські гірські території Західної України, Карпатський регіон, туризм Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.97:332.146
Олексієнко М. М. Аналіз розвитку сільських територій України в контексті протидії зовнішнім економічним чинникам економічній безпеці держави / М. М. Олексієнко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 342-354.

Літер.: 5


Проаналізовано в регіональному вимірі стан властивостей сільських територій щодо протидії негативним зовнішнім економічним чинникам на прикладі визначення інтегрального рівня стану безпеки секції А Класифікатора видів економічної діяльності у 2011 р. 
зовнішньоекономічна безпека держави, показник-стимулятор, показник-дестимулятор, накопичені обсяги акціонерного капіталу нерезидентів, рівень маржинального прибутку Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.14:352:[332.122:338.43]
Пелехата О. В. Бюджет розвитку як інструмент сільської територіальної громади в реалізації бюджетної політики економічного зростання / О. В. Пелехата // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 355-361.

Літер.: 3


Визначено роль і місце бюджету розвитку в інвестиційній складовій сільських територіальних громад. Показано основні проблеми фінансового забезпечення бюджетів розвитку місцевих бюджетів. Визначено основні складові бюджетного механізму стимулювання довгострокового інвестиційного розвитку адміністративно-територіальних утворень. 
бюджет розвитку місцевих бюджетів, сільська територіальна громада, адміністративно-територіальна одиниця, фінансові ресурси, інвестиції Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 630*6:[332.122:338.43]
Попадинець Н. М. Роль лісової промисловості у розвитку сільських територій / Н. М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 362-369.

Літер.: 6


Проаналізовано стан лісової промисловості України. З’ясовано роль лісової промисловості у розвитку сільських територій. Визначено вплив сільських громад у розвитку лісової промисловості. 
громада, лісова промисловість, підприємства лісової промисловості, продукція лісової промисловості, сільські території Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.117
Пітюлич М. М. Аналіз підходів до визначення малих форм господарювання / М. М. Пітюлич, В. М. Бондаренко, К. М. Воронич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 370-377.

Літер.: 12


Проведено аналіз основних методичних підходів до дослідження сутності малих форм господарювання (МФГ) на селі. Досліджено погляди вітчизняних науковців щодо основних критеріїв визначення МФГ, на основі яких запропоновано авторський підхід щодо їх класифікації. 
малі форми господарювання, сільські території, особисті селянські господарства, домогосподарства, фермерські господарства, малий бізнес Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.432(633/635)
Сачовський І. М. До особливостей динаміки регіонального розвитку рослинницької галузі сільського господарства України / І. М. Сачовський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 378-388.

Літер.: 3


Розглянуто рослинницьку галузь як одну з основних складових сільськогосподарського виробництва в Україні. Вказано на шляхи підвищення ефективності рослинницької галузі в сучасних умовах господарювання. 
рослинництво, регіональне виробництво, сільське господарство, агропромисловий комплекс Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.226.2
Семенишин Х. М. Трансформація системи оподаткування нерухомості на сільських територіях / Х. М. Семенишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 389-399.

Літер.: 8


Проаналізовано проблеми сучасної системи оподаткування нерухомості на сільських територіях України, визначено її недоліки та надано пропозиції щодо їх усунення. 
сільські території, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, місцевий бюджет Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.3
Смолярчук М. В. Оптимізація землекористування в розвитку периферійних територій / М. В. Смолярчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 400-404.

Літер.: 11


Розглянуто підходи щодо вирішення проблем оптимізації землекористування. Обґрунтовується прийняття оптимальних рішень за умов невизначеності. 
управління земельними ресурсами, землекористування, система, інформація, оптимізація, невизначеність Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.55:[332.122:338.43](477.8)
Теслюк Р. Т. Міграційні процеси на сільських територіях Карпатського регіону України / Р. Т. Теслюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 405-411.

Літер.: 6


Проаналізовано особливості міграцій сільського населення України та Карпатського регіону. Здійснено просторову типізацію векторів міграційних процесів на сільських територіях. Підтверджено важливу роль міграцій у формуванні процесів субурбанізації на регіональному рівні. 
міграція, сільські території, вектори міграції, Карпатський регіон України Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 334.73(477):338.48(1-22)
Федоришин Н. Ю. Кооперативний сектор української економіки у розвитку сільського зеленого туризму / Н. Ю. Федоришин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 412-418.

Літер.: 8


Доведено доцільність розвитку зеленого туризму в Україні. Обґрунтовано перспективність діяльності кооперативів у сфері сільського зеленого туризму. Досліджено позитивні результати розвитку зеленого туризму для населення сільських територій. Запропоновано проекти організації діяльності кооперативів у сфері сільського зеленого туризму та етнотуризму в Україні. 
сільська територія, кооперативний сектор, сільський зелений туризм, етнотуризм Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:339.96
Цісінська О. Б. Діяльність сільських громад прикордонних територій в реалізації проектів соціально-економічного розвитку / О. Б. Цісінська, Ю. Ю. Кміть // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 419-433.

Літер.: 11


Охарактеризовано діяльність сільських громад прикордонних територій при підготовці, написанні та реалізації проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток власного регіону. Визначено та проаналізовано основні проблемні питання функціонування селищних і сільських рад та їх населених пунктів. Проведено аналіз активності сільських громад в рамках реалізації міжнародних проектів. Окреслено основні завдання щодо ефективної діяльності та поглиблення взаємодії в рамках підготовки, написання та реалізації міжнародних та транскордонних проектів. 
сільські громади, напрямки діяльності сільських громад, міжнародні та транскордонні проекти Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122(1-77):339.92
Черторижський В. М. Закордонний досвід дослідження проблем центро-периферійних залежностей (прикордонний аспект) / В. М. Черторижський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 434-440.

Літер.: 9


Розглядається закордонний досвід дослідження проблем взаємодії між центром та периферією. Зроблений акцент на аспекти інтенсивності та екстенсивності використання прикордонного становища периферійними територіями. 
центр, периферія, центро-периферійні залежності, периферійна територія Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.439.5
Кощій О. В. Проблеми забезпечення населення України продовольством / О. В. Кощій // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 441-448.

Літер.: 7


Розглянуто проблему продовольчої безпеки та забезпечення населення України продовольством. Проаналізовано обсяги виробництва та споживання основних продуктів харчування населенням України. Оцінено кількісні та якісні характеристик харчових раціонів українців. 
продовольча безпека, продовольство, харчові раціони, споживання Файл Adobe Reader Автори збірника // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). - Львів, 2013. - Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. - С. 449-453.


Веб-майстер П. Попадюк