Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Процевят Оксана СеменівнаПроцевят Оксана Семенівна

провідний інженер відділу проблем реального сектору економіки регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: oksanayakhymetc@i.ua

Сторінки:СпівавториІщук Світлана Олексіївна

Кудря Ярослав ВалерійовичПублікаціїУДК 339.565+339.562(477); JEL F14
Іщук С. О., Процевят О. С. Діагностика трансформацій у товарному експорті регіонів під впливом повномасштабної російсько-української війни. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2022. Вип. 4(156). С. 7-13. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-4-2.

Літер.: 8


Проведено експрес-діагностику ключових трендів експортно-імпортних операцій у 2022 р. Проаналізовано експортну активність на мезорівні за результатами розрахунку показників, які характеризують рівень покриття експортом імпорту, товарну експортоорієнтованість економіки, ступінь технологічності експорту, високотехнологічну експортоорієнтованість промисловості. Акцентовано увагу на значній частці продукції, виготовленої з давальницької сировини, у високотехнологічному товарному експорті більшості областей Західного регіону. На підставі оцінювання структури товарного експорту України та її регіонів визначено зміни в експортній спеціалізації останніх за основними товарними групами. Окреслено основні тенденції і проблеми у формуванні та розвитку експортного потенціалу України в умовах протистояння зовнішнім викликам і загрозам. Запропоновано заходи із провадження ефективної державної політики стимулювання вітчизняного експорту та визначено їхні цільові орієнтири з позиції захисту національних інтересів. Доведено необхідність широкомасштабної програми імпортозаміщення, на початковому етапі сфокусованої на стимулюванні інвестицій у ті переробні виробництва, для розвитку яких Україна володіє достатнім сировинним потенціалом. 
експорт, імпорт, структура, продукція, товарна група, спеціалізація, технологічність, регіони УДК 339.564: 338.45 (477.83); JEL F14, L60, R10
Процевят О. С. Оцінювання динаміки й структури товарного експорту з Львівської області до країн-членів Європейського Союзу. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 4(138). С. 51-56. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-4-8.

Літер.: 9


Проаналізовано поточний стан і тенденції нарощення експорту промислових товарів з Львівської області до країн-членів Європейського Союзу. Досліджено особливості експорту товарів з Львівській області. Виділено низку найбільших країн-торгових партнерів серед країн-членів Європейського Союзу, до яких експортуються промислові товари з Львівської області. Представлено динаміку та структуру експорту промислових товарів з Львівської області до країн-членів Європейського Союзу. Виділено основні причини зниження обсягів експорту промислових товарів з Львівської області до країн-членів Європейського Союзу у 2018 р. 
промисловість, зовнішня торгівля, експорт, експортний потенціал, Львівська область, Європейський Союз УДК 338.45(477); JEL E23, L16, O18
Іщук С. О., Процевят О. С. Діагностика ключових трендів розвитку промисловості України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(129). С. 3-9. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.01.009_u.

Літер.: 13


Запропоновано методичний підхід до комплексного оцінювання сучасного стану та результатів діяльності промислового сектора економіки. Проведено аналіз ключових тенденцій розвитку промисловості України на підставі розрахунків значень множини показників, які характеризують активність (виробничу, експортну, інвестиційну, капітальну, інноваційну) та ефективність (ресурсну, економічну) її функціонування. Виявлено основні проблеми розвитку промислового виробництва та окреслено напрямки їх розв’язання. 
активність, виробництво, експорт, ефективність, інвестиції, інновації, промислова продукція, рентабельність УДК 339.564:338.45(477.83)
Процевят О. С. Аналіз стану та тенденцій розвитку експортоорієнтованих видів промислової діяльності у Львівській області. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 42-45. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.045_u.

Літер.: 4


У статті проаналізовано поточний стан та тенденції розвитку промисловості у Львівській області. Вивчено особливості експортної діяльності промислових підприємств у Львівській області. Виділено ряд експортоорієнтованих видів промислової діяльності у Львівській області. Представлено перелік активних експортоорієнтованих промислових підприємств у Львівській області. Досліджено стан іноземного інвестування промисловості у Львівській області. 
промисловість, експортна діяльність, експортний потенціал, підприємство, Львівська область ЦитуванняІщук С. О., Полякова Ю. В., Процевят О. С. Структура та динаміка українського товарного експорту: регіональний вимір. Регіональна економіка. 2021. № 1. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-1-3 {sep2021.02.042.029}

Іщук С. О., Полякова Ю. В., Процевят О. С. Структура та динаміка українського товарного експорту: регіональний вимір. Регіональна економіка. 2021. №1. С. 20-29. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-1-3 {sep2022.04.007.008}

Іщук С. О., Процевят О. С. Діагностика трансформацій у товарному експорті регіонів під впливом повномасштабної російсько-української війни. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2022. Вип. 4(156). С. 7-13. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-4-2 {sep2023.02.035.005}

Іщук С. О., Полякова Ю. В., Процевят О. С. Структура та динаміка українського товарного експорту: регіональний вимір. Регіональна економіка. 2021. № 1. С. 20-29. DOI: https://doi.org/10.36818/1562- 0905-2021-1-3 {sep2023.03.027.006}

Іщук С. О., Процевят О. С. Діагностика трансформацій у товарному експорті регіонів під впливом повномасштабної російсько-української війни. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2022. Вип. 4(156). С. 7-13. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-4-2 {sep2023.03.027.008}


Веб-майстер П. Попадюк