Головна
Редакція журналу
Номери журналу
Інформація для авторів
Підписка на журнал
ПосиланняЕлектронна адреса редакції:
irr_re@mail.lviv.ua

79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Тел. (032)270-71-00
Факс (032)270-70-58

Інститут регіональних досліджень НАН УкраїниВебмайстер © Петро Попадюк

Посилання:

Електронні журнали України:

АВЕРС-Бухгалтерія
Акустичний вісник
Альгология
Анали Мечниковського інституту
Археологія
Архів клінічної та експерементальної медицини
Астма та алергія
Бібліотечна планета
Бібліотечний вісник
Бібліотечний форум України
Біополімери і клітина
Буковинський медичний вісник
Вестник зоологии
Вісник аграрної науки Причорномор'я
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії
Вісник гігієни та епідеміології
Вісник Національної Академії Наук України
Вiсник Сумського Державного Університету
Гендерные исследования
Геоінформатика
Державне будівництво
Державне управління: теорія та практика
Журнал Європейської економіки
Журнал математической физики, анализа, геометрии (Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry)
Журнал фізичних досліджень
Електромашинобудування та електрообладнання
Інформаційні технології і засоби навчання
Історія науки і біографістика
Каталіз та нафтохімія
Кіно-театр
Клінічна анатомія та оперативна хірургія
Клінічна та експерементальна патологія
Культура народов Причерноморья
Металл и литье Украины
Морской экологический журнал
Морфологія
Мультиверсум. Філософський альманах
Народна освіта
Наука та інновації
Наукові доповіді НАУ
Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія"
Наукові праці Вінницького національного технічного університету
Перинатология и педиатрия
Політичний менеджмент
Проблеми системного підходу в економіці
Регіональна економіка
Слово і час
Соціальна психологія
Спортивна наука України
Східний світ
Теоретичні та прикладні питання державотоворення
Теорія і методика фізичного виховання
Технология и конструирование в электронной аппаратуре
Травма
Українознавство
Український біохімічний журнал
Український ботанічний журнал
Український журнал телемедицини та медичної телематики
Український історичний журнал
Український Математичний Журнал
Український пульмонологічний журнал
Український соціум
Український фізичний журнал
Український хіміотерапевтичний журнал
Фізика конденсованих систем (Condensed Matter Physics)
Физика Низких Температур
Фізіологічний журнал
Філософська думка
Форум права
Функціональні матеріали (Functional Materials)
Хист
Экология моря
Экспериментальная онкология (Experimental Oncology)
Methods of Functional Analysis and Topology
Neurophysiology
Speleogenesis and Evolution of Karst Aquifers
Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications
Ukrainica Bioorganica Acta
Ukrainian Journal of Physical Optics