Головна
Редакція журналу
Номери журналу
Інформація для авторів
Підписка на журнал
ПосиланняЕлектронна адреса редакції:
irr_re@mail.lviv.ua

79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Тел. (032)270-71-00
Факс (032)270-70-58

Інститут регіональних досліджень НАН УкраїниВебмайстер © Петро Попадюк

Журнал "Регіональна Економіка"

Електронна адреса редакції:

irr_re@mail.lviv.ua

Інститут регіональних досліджень НАН України
79026, м. Львів, вул.Козельницька, 4.
Тел. (032)270-71-00, факс (032)270-70-58

СКЛАД
редакційної колегії науково-практичного журналу
"Регіональна економіка"

Кравців В. С. - директор Інституту регіональних досліджень НАН України, доктор економічних наук, професор - головний редактор

Мельник М. І. - доктор економічних наук, старший науковий співробітник, Інститут регіональних досліджень НАН України - заст. головного редактора

Попадинець Н. М. - кандидат економічних наук, Інститут регіональних досліджень НАН України - відповідальний секретар

Члени редакційної колегії

Алексєєв І. В. - доктор економічних наук, професор, Інститут економіки та менеджменту НУ "Львівська політехніка"

Амоша О. І. - академік НАН України, доктор економічних наук, професор, Інститут економіки промисловості НАН України

Асаул А. М. - доктор економічних наук, професор, Санкт-Петербурзький державний архітектурно-будівельний університет (Росія)

Башнянин Г. І. - доктор економічних наук, професор, Львівська комерційна академія

Буркинський Б. В. - академік НАН України, доктор економічних наук, професор, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Вовканич С. Й. - доктор економічних наук, професор, Інститут регіональних досліджень НАН України

Галиця І. О. - доктор економічних наук, професор, Київський університет туризму, економіки і права

Геєць В. М. - академік НАН України, доктор економічних наук, професор, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Данилишин Б. М. - академік НАН України, доктор економічних наук, професор

Данилюк М. О. - доктор економічних наук, професор, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Діну Р. - доктор економічних наук, професор, Інститут економіки (Румунія)

Іщук С. О. - доктор економічних наук, професор, Інститут регіональних досліджень НАН України

Кизим М. О. - доктор економічних наук, професор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

Козоріз М. А. - доктор економічних наук, професор, Інститут регіональних досліджень НАН України

Загорський В. С. - член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Крупка М. І. - доктор економічних наук, професор, Львівський національний університет ім. І. Франка

Кузмішин П. - доктор економічних наук, професор, Кошіцький технічний університет (Словаччина)

Кузьмін О. Є. - доктор економічних наук, професор, Інститут економіки та менеджменту НУ "Львівська політехніка"

Мальський М. З. - доктор економічних наук, професор, Львівський національний університет ім. І. Франка

Марков А. В. - доктор економічних наук, професор, Інститут парламентаризму і підприємництва (Білорусь)

Мікула Н. А. - доктор економічних наук, професор, Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові

Мікловда В. П. - член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Михасюк І. Р. - доктор економічних наук, професор, Львівський національний університет ім. І. Франка

Павлов В. І. - доктор економічних наук, професор, Національний університет водного господарства та природокористування

Писаренко С. М. - доктор географічних наук, професор, Інститут регіональних досліджень НАН України

Руденко Л. Г. - академік НАН України, доктор географічних наук, професор, Інститут географії НАН України

Садова У. Я. - доктор економічних наук, професор, Інститут регіональних досліджень НАН України

Семів Л. К. - доктор економічних наук, професор, Інститут регіональних досліджень НАН України

Синякевич І. М. - доктор економічних наук, професор, Національний лісотехнічний університет України

Слав'юк Р. А. - доктор економічних наук, професор, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ

Смовженко Т. С. - доктор економічних наук, професор, Університет банківської справи НБУ

Сторонянська І. З. - доктор економічних наук, професор, Інститут регіональних досліджень НАН України

Туниця Ю. Ю. - академік НАН України, доктор економічних наук, професор, Національний лісотехнічний університет України

Федан Р. - доктор економічних наук, професор, Державна вища технічно-економічна школа в м. Ярославі (Польща)

Шаблій О. І. - доктор географічних наук, професор, Львівський національний університет ім. І. Франка

Шульц С.Л. - доктор економічних наук, Інститут регіональних досліджень НАН України

 

ISSN 1562-0905

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1807 від 18.01.96

Опубліковані матеріали відображають точку зору авторів, яка може
не збігатись з позицією редколегії журналу