Головна
Редакція журналу
Номери журналу
Інформація для авторів
Підписка на журнал
ПосиланняЕлектронна адреса редакції:
irr_re@mail.lviv.ua

79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Тел. (032)270-71-00
Факс (032)270-70-58

Інститут регіональних досліджень НАН УкраїниВебмайстер © Петро Попадюк

Регіональна економіка № 3 (21). 2001.

Зміст

Долішній М.І., Вовканич С.Й, Глобалізація і регіональні детермінанти

ренаціоналізації ........................................................................................................................................................ 7

Шевчук Л.Т. Використання трудового потенціалу крізь призму нової парадигми

науки XXI століття ..................................................................................................................................................... 17

Реформування економіки: регіональні аспекти

Заблоцький Б.Ф. Методологічний підхід до моделювання регіонального

розширеного самовідтворення ........................................................................................................................ 26

Бурмака М.О., Аленпгьєв І.Д. Регіональна економічна політика, та фондовий ринок

в Україні ........................................................................................................................................................................ 35

Притулa М.Г., Притула Х.М. Динамічна економіко-математична модель сучасної

економіки ..................................................................................................................................................................... 47

Романюк С.А. Підсумки діяльності та проблеми підвищення ефективності

функціонування СЕЗ і ТПР ............................................................................................................................... 56

Бєлєнький П.Ю., Мікула Н.А. Формування та розвиток системи
міжрегіонального та транскордонного співробітництва в Україні .............................................. 61

Макогон Ю.В., Гохберг Ю.О., Третьяков С.В. Деякі державні та регіональні

аспекти розвитку зовнішньоекономічних зв'язків .............................................................................. 74

Петрович Й.М., Ситник Й.С. Розмежування повноважень між органами влади

в сфері регулювання малого підприємництва в Україні................................................................... 91

Табахарнюк М.О., Петренко В.П. До оцінки стану і досвіду використання

сучасних мотиваційних технологій керівниками українських підприємств

та організацій ..........................................................................................................................................................100

Благун І.С„ Левандівський О.Т. Особливості інвестиційного клімату в Україні ................... 108

Чухрай Н.І„ Патора Р. Маркетингові дослідження регіонального ринку

освітніх послуг........................................................................................................................................................ 114

Проблеми територіального розвитку

Нудельман В.І. Вдосконалення адміністративно-територіального устрою України ....... 126

Онищенко В.О. Передумови розвитку форм територіального устрою в Україні .............. 131

Стадницький Ю.І., Загородиш А.Г., Товкан О.Е. Державне регулювання

територіальної організації виробництва ............................................................................................... 138

Гетьман В.І. Стан і перспективи розвитку бальнеологічних курортів Українських

Карпат ....................................................................................................................................................................... 152


Проблеми агропромислового комплексу


Пархомець М К. Організаційно-технологічні засади підвищення ефективності

виробництва молока у Західному регіоні України............................................................................. 161

Копитко В.І. Проблеми адаптації сільськогосподарських підприємств в ринкові

структури ................................................................................................................................................................ 172

Шульський М.Г. Роль сім'ї в розвитку особистих господарств населення............................. 179

Інтелектуальний потенціал 

Злупко С.М. Видатний дослідник економічної україніки і регіоніки

(До 80-річчя від дня народження академіка Івана-Святослава Коропецького)................... 187

Вовканич С.И. Першопроходець нетрів тоталітаризму в соціології

(до 80-річчя Л.О. Олесневича)........................................................................................................................ 193


Зарубіжний досвід 

Кічурчак М.В. Деякі аспекти діяльності міжнародних мистецьких аукціонів ....................... 200


Наукові повідомлення 

Кузьмін О.Є., Шуляр Р.В. Підходи щодо державного регулювання економіки

в умовах глобалізації світових економічних відносин ................................................................... 207

Лаврів М.Б. Місцеве оподаткування в Україні в умовах земського

самоврядування .................................................................................................................................................213

Ванькович Д. В. Організація системного підходу в управлінні

фінансовими ресурсами ................................................................................................................................225

Пушкін В.А Чинники й умови формування механізму

інвестиційної діяльності................................................................................................................................. 232

Гомельська В.В. Інвестиційна політика України в період

трансформації економіки ............................................................................................................................. 237

Гурняк І.Л. Вплив торгово-промислових палат на формування стратегій

підприємств регіону........................................................................................................................................ 245

Бойчук І.В. Доцільність розвитку франчайзингової системи співробітництва

в Україні .................................................................................................................................................................251

Федан Р. Украінсько-польський кордон та його просторові бар'єри.................................. 256

Інформація 

Садова У.Я., Семів Л.К. Розвиток регіональної політики пращ і зайнятості

в Україні у світлі міжнародних наукових дискусій ........................................................................ 262

Кузні економічних кадрів Львівського регіону - ЗО років ........................................................ 266

Рецензії

Побурко Я.0„ Кардаш В.І. Статистичне дослідження стану забруднення та

охорони атмосферного повітря в регіоні......................................................................................... 270

Кравців В.С. Еколого-економічні проблеми Чорного моря і шляхи їх вирішення......... 272

Анотації (російською мовою).................................................................................................................. 275

Анотації (англійською мовою) ............................................................................................................... 280

 


Українська Баннерна Мережа