Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Карп’як (Гусєва) Марія ОлександрівнаКарп’як (Гусєва) Марія Олександрівна

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: marimusic@meta.ua

Сторінки:СпівавториПастернак (Дейнека) Олена Іванівна

Шульц Світлана ЛеонідівнаПублікаціїУДК 330.567.28:332.1(477); JEL O15, H51, I18
Шульц С. Л., Карп’як М. О. Розвиток домогосподарств регіонів України: прояви та наслідки соціальної ексклюзії. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2021. Вип. 1(147). С. 16-20. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2021-1-3.

Літер.: 3


Досліджено особливості прояву соціальної ексклюзії в частині обмеження доступу домогосподарств до послуг сфери охорони здоров’я. На основі даних вибіркових обстежень самооцінки домогосподарствами стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги, проведених органами державної статистики, здійснено аналіз його відмінностей за місцем проживання. Виявлено причини, що призводять до обмеження доступності послуг з охорони здоров’я, зокрема щодо придбання ліків і медичного приладдя, відвідування лікаря та інших видів медичних послуг. Проведено компаративний аналіз рівня доступу домогосподарств до медичних послуг на регіональному рівні, а також у розрізі міської та сільської місцевості. Обґрунтовано необхідність забезпечення домогосподарств належним рівнем медичних послуг як у частині покращення можливостей придбання ліків, так і перспектив відвідування спеціаліста потрібного профілю. 
соціальна ексклюзія, домогосподарства, сфера охорони здоров’я, медичні послуги УДК 316; 339.9; JEL O18
Карп’як М. О. Соціальна ексклюзія в епоху економічних трансформацій: глобальні тенденції та особливості прояву. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 1(141). С. 39-44. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-1-6.

Літер.: 9


Досліджено сутність явища соціальної ексклюзії в умовах світових соціально-економічних трансформацій та сучасного розвитку суспільних систем. Здійснено оцінювання глобальних тенденцій та світових викликів, які впливають на поширення соціальної ексклюзії у соціумі. Обґрунтовується, що процеси соціально-економічних трансформацій об’єктивно призводять до поглиблення соціальної нерівності і, як наслідок, низхідної соціальної мобільності. Відтак поступово відбувається деформація соціального статусу індивідa, що супроводжується зниженням рівня його соціальної захищеності внаслідок відсутності ефективних механізмів забезпечення реалізації основних конституційних прав і свобод. Виявлено низку глобальних чинників, які об’єктивно зумовлюють поширення негативних соціальних явищ у суспільстві, зокрема соціальної ексклюзії, призводять до падіння життєвого рівня населення, а також до формування процесів поляризації та маргіналізації. Аргументуються причини, що лежать в основі формування явища соціальної ексклюзії, визначаються проблеми та ризики, що зумовлюють її розповсюдження у глобальному просторі. Виявляються особливості та форми прояву соціальної ексклюзії у сучасному світі під впливом викликів глобального характеру та світових соціально-економічних змін. 
соціальна ексклюзія, глобальні виклики, соціально-економічні трансформації, глобальний простір, соціальна нерівність, соціальні зв’язки, суспільство УДК 336.143:338.24.021.8:339.92(477+4-672ЄС); JEL М40, E23, Q18, R58
Карп’як М. О. Механізм секторальної бюджетної підтримки ЄС у сфері регіональної політики: досвід реалізації в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5(133). С. 64-69. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.05.069_u.

Літер.: 3


У статті здійснено аналітичну оцінку вітчизняного досвіду реалізації механізму секторальної бюджетної підтримки ЄС у сфері регіональної політики. Зокрема, визначено основні напрями реалізації цього механізму відповідно до затверджених урядом програм регіонального розвитку, здійснено аналіз нормативно-правової бази для реалізації програм секторальної бюджетної підтримки в Україні, проаналізовано активність регіонів у підготовці та поданні проектів на конкурс за програмами секторальної бюджетної підтримки у 2017 р. Основну увагу зосереджено на оцінці структури проектів за кількістю, обсягом фінансування та напрямами секторальної бюджетної підтримки у 2017 р. на прикладі Львівської області, оскільки вона є лідером за кількістю поданих і виграних проектів серед усіх регіонів України. Виявлено основні проблеми реалізації механізму, які потребують удосконалення, з метою більшої адаптації та ширших можливостей застосування для України. 
секторальна бюджетна підтримка ЄС, механізм співпраці, державна регіональна політика, фінансова допомога ЄС УДК 338.439.5(477); JEL
Карп’як М. О. Ринок м’яса та м’ясопродуктів в Україні в умовах євроінтеграції: зовнішньоекономічні аспекти. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 3(131). С. 18-21. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.03.021_u.

Літер.: 5


У статті здійснено аналіз тенденцій розвитку ринку м’яса та м’ясопродуктів в Україні, а також основних тенденцій зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних експортоорієнтованих аграрних підприємств з метою визначення можливостей збуту ними м’ясної продукції як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках, а також організаційних аспектів їх підготовки до інтеграції у європейські ринки. Проаналізовано динаміку експорту м’ясної продукції по роках та країнах на основі офіційних статистичних даних. Основну увагу зосереджено на інтересах європейського ринку та адаптаційних механізмах вітчизняного м’ясного птахівництва до вимог європейського економічного простору. 
ринок м’яса, тваринництво, м’ясна продукція, євроінтеграція УДК 338.439.5(477); JEL Q13
Карп’як М. О. Особливості функціонування ринку м’яса в Україні та його вплив на розвиток економіки регіонів. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(129). С. 77-80. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.01.080_u.

Літер.: 5


У статті здійснено аналіз особливостей функціонування ринку м’яса в Україні та його вплив на розвиток економіки регіонів. Проаналізовано тенденції розвитку галузі тваринництва у різних формах господарювання та зосереджено увагу на виробництві продукції фермерськими господарствами. Встановлено регіональні особливості розвитку ринку м’яса в Україні. Сформовані пріоритетні напрямки розвитку м’ясної продукції в Україні.. Підкреслюється, що ефективний розвиток м’ясного ринку сприятиме сталому розвитку аграрної сфери в Україні та підвищить конкурентоспроможність вітчизняної продукції. Враховуючи позитивні тенденції розвитку ринку птахівництва та його концентрацію у кількох великих бізнес-групах пропонується провести комплекс організаційних, економічних та регуляторних заходів, які сприятимуть розвитку малих та середніх аграрних підприємств, а також розвитку експортної мережі м’ясних продуктів. 
ринок м’яса, тваринництво, м’ясна продукція, державна підтримка УДК 336.143:338.24.021.8:339.92(477+4-672ЄС)
Карп’як М. О. Секторальна бюджетна підтримка як ключовий механізм співпраці України з Європейським Союзом в умовах сучасних реформ. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 169-173. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.173_u.

Літер.: 5


У статті розглянуто механізм секторальної бюджетної підтримки ЄС, визначено його сутність, структурні елементи, конкурентні переваги, а також законодавче підґрунтя для його функціонування в Україні в умовах сучасних реформ. Крім цього, досліджено статистику секторальної бюджетної підтримки в Україні та її фінансові складові. Визначено проблемні місця та можливості вдосконалення функціонування механізму секторальної бюджетної підтримки в Україні в умовах реформ. 
секторальна бюджетна підтримка, механізм, співробітництво, державна політика, фінансова допомога ЄС УДК 330.341:332.133.6:168.4:005.591.3(1-24)
Пастернак О. І., Карп’як М. О. Креативні екосистеми у стратегічній перспективі соціально-економічного розвитку територіальних громад . Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 20-23. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.023_u.

Літер.: 6


У статті досліджено сутність креативних екосистем, визначено чинники їх формування в Україні і у світі, здійснено аналіз їх розвитку на базі територіальних громад України та світу, а також обґрунтовано роль креативних екосистем у стратегічній перспективі соціально-економічного розвитку територіальних громад. Виявлено напрями стимулювання розвитку креативних екосистем та загалом культурних креативних індустрій в Україні та їх значення для соціально-економічного розвитку територіальних громад. 
креативні екосистеми, креативні індустрії, креативні простори, регіональний розвиток, креативне підприємництво ЦитуванняГусєва М. О., Шевчук О. І., Попадинець Н. М. Оцінка регіональних особливостей товарообігу України з ЄС у контексті розвитку її промислового сектору. Економіка промисловості. 2013. №4(64). С. 40-48. {sep2018.05.044.034}


Веб-майстер П. Попадюк