Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Сторонянська Ірина ЗеновіївнаСторонянська Ірина Зеновіївна

доктор економічних наук, професор

заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: istoron.ird@gmail.com, istoron@i.ua, (032)270-7043

Сторінки:СпівавториБеновська Лілія Ярославівна

Данко-Ютіш Надія Іллівна

Максимчук Максим Віталійович

Патицька Христина Олегівна

Пелехатий Андрій ОлеговичПублікаціїСторонянська І. З., Патицька Х. О. Спеціальні економічні зони як інструмент стимулювання місцевого економічного розвитку. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2022. Вип. 3(155). С. 3-9. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-3-1.УДК 332.05:373.1; JEL R11, I12
Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Освітня інфраструктура територіальних громад в умовах війни: проблеми та ризики. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2022. Вип. 2(154). С. 15-21. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-2-3.

Літер.: 11


Проаналізовано функціонування закладів середньої освіти територіальних громад в умовах війни в Україні. З’ясовано регіональні особливості масштабів руйнування освітньої інфраструктури. Виявлено особливості та проблеми використання освітньої інфраструктури територіальних громад у відносно стабільних регіонах. Розглянуто алгоритм дії місцевих органів влади територіальних громад у реалізації використання інфраструктури освітніх закладів для непостійного перебування тимчасово переміщених осіб. Виявлено ризики, викликані війною: втрати людського капіталу через міграційні процеси серед учнів та освітян, ризики фінансування загальної середньої освіти та зниження якості отриманих освітніх послуг, обмеження можливості відновлення офлайн-навчання через руйнування освітніх закладів і потребу у використанні їх не за призначенням. Проаналізовано особливості та проблеми організації зовнішнього незалежного оцінювання, зокрема спрощення процедури його проведення, в умовах воєнного стану та з’ясовано низку ризиків для майбутніх абітурієнтів. 
освітня інфраструктура, ризики, війна, проблеми фінансування, територіальна громада УДК 332.012.23:336.25; JEL R51, R58
Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Бюджетне фінансування соціально-економічного розвитку регіону: програмно-цільовий підхід. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 1(141). С. 34-38. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-1-5.

Літер.: 8


Досліджено бюджетне фінансування соціально-економічного розвитку з використанням програмно-цільового підходу, що дозволяє підвищити можливості концентрації ресурсів для вирішення пріоритетних завдань розвитку регіону. Проаналізовано регіональні цільові програми та проєкти Державного фонду регіонального розвитку Запорізької області. Визначено основні їх особливості, недоліки та проблеми фінансування: домінування соціальної складової регіональних програм і проєктів ДФРР над розвитковою; дублювання завдань і заходів різними програмами; невідповідність регіональних цільових програм стратегічним і операційним цілям регіональних стратегій розвитку; подрібненість регіональних цільових програм, що значно утруднює їх менеджмент. Окреслено напрями вдосконалення фінансування регіональних цільових програм, які відповідають особливостям нинішнього етапу соціально-економічного розвитку України: активізація позабюджетних джерел фінансування, контроль реалізації програмних заходів, усунення дублювання програмних заходів. 
регіональні цільові програми, програмно-цільовий підхід, економічне зростання, інструмент, бюджетне фінансування, регіон, стратегія розвитку ЦитуванняРегіональний розвиток України: проблеми інтеграції та конвергенції / І. З. Сторонянська. – Львів: ІРД НАН України, 2010. – 324 с. {sep2017.06.011.001}

Міжрегіональні інтеграційні процеси в Україні: тенденції та перспективи розвитку / І. З. Сторонянська. – Львів: ІРД НАН України, 2009. – 392 с. {sep2017.06.011.003}

Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні 2017: актуальні проблеми, ризики та перспективи адміністративно-фінансової децентралізації: наукова доповідь / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. В. С. Кравців ; наук. координатор І. З. Сторонянська. Львів, 2017. 120 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). {sep2018.01.039.003}

Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Фінансова спроможність регіонів у контексті бюджетно-податкової децентралізації // Фінанси України. 2015. №6. С. 44-57. {sep2018.01.039.018}

Фінансові механізми формування конвергентної моделі регіонального розвитку: монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; ред. І. З. Сторонянська. Львів, 2014. 438 с. (Сер. «Проблеми регіонального розвитку»). {sep2018.01.046.013}

Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Бюджетне забезпечення функціонування сфери освіти в територіальних громадах Карпатського регіону: виклики сучасних реформ. Фінанси України. 2017. №7. С. 7-24. {sep2018.03.101.001}

Кравців В. С., Сторонянська І. З., Жук П. В. Реформування територіальної основи місцевого самоврядування в контексті його фінансової спроможності. Економіка України. 2017. №1. С. 41-51. {sep2018.04.125.013}

Сторонянська І. З., Пелехатий А. О. Зростання фінансової спроможності сільських територіальних громад у контексті АТР: проблеми та напрямки вирішення. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013. Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. С. 28-40. {sep2018.04.125.016}

Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Бюджети розвитку місцевих бюджетів: проблеми формування та використання в контексті поглиблення бюджетної децентралізації. Фінанси України. 2016. № 5. С. 34-47. {sep2018.04.125.017}

Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Особливості фінансового вирівнювання розвитку територій в умовах бюджетної децентралізації. Фінанси України. 2018. № 6. C. 58-74. {sep2018.05.092.006}

Сторонянська І. З., Патицька Х. О. Проблеми та напрями оптимізації процесу формування ОТГ: за результатами першого етапу адміністративно-фінансової децентралізації. Регіональна економіка. 2017. № 4. С. 5-13. {sep2018.05.098.017}

Цілі сталого розвитку для України: регіональний вимір: аналітична доповідь / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. І. З. Сторонянська. Львів, 2018. 90 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20180702.pdf {sep2018.05.117.002}

Сторонянська І. З. Попадинець Н. М. Внутрішній ринок: концептуалізація поняття. Вісник Інституту економіко-правових досліджень НАН України. 2011. Вип. 1(2). С. 46-51. {sep2018.06.071.004}

Сторонянська І. З., Максименко А. О. Об’єднані територіальні громади Карпатського регіону: соціологічна оцінка. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2018. 30 с. {sep2019.03.010.005}

Територіальний розвиток і регіональна політика: Регіональні економічні тренди та детермінанти регіональної політики: наукова доповідь / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. І. З. Сторонянська. Львів, 2019. 92 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). {sep2019.03.030.002}

Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наук. доп. / ред. І. З. Сторонянська. Львів: ІРД НАНУ, 2018. 144 с. {sep2019.04.041.001}

Територіальний розвиток і регіональна політика: Регіональні економічні тренди та детермінанти регіональної політики: наукова доповідь / наук. ред. І. З. Сторонянська. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2019. 92 с. {sep2019.04.041.021}

Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наукова доповідь / наук. ред. І. З. Сторонянська. Львів: ІРД НАНУ, 2018. 144 с. {sep2019.05.026.004}

Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Ефективність використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів: проблемно-орієнтований аналіз. Cтратегічні пріоритети. 2014. № 1. С. 84-90. {sep2020.01.034.005}

Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Просторові асиметрії економічного розвитку в умовах адміністративно-фінансової децентралізації. Економіка України. 2018. № 2. С. 50-64. {sep2020.02.025.003}

Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку: монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред.: В. С. Кравців, І. З. Сторонянська. Львів, 2020. 531 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20200001.pdf {sep2020.03.032.001}

Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія: у 8 томах / наук. ред. В. С. Кравців. Т. 5. Фінансовий потенціал / відп. ред. І. З. Сторонянська. Львів: ІРД НАН України, 2013. 300 с. {sep2020.06.032.001}

Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наукова доповідь / наук. ред. І. Сторонянська. Львів: ІРД НАН України, 2018. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20180705.pdf {sep2020.06.044.009}

Стале ендогенне зростання регіонів України в умовах децентралізації: монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; ред. І. З. Сторонянська. Львів, 2019. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190009.pdf {sep2020.06.044.010}

Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Ефективність використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів: проблемно-орієнтований аналіз. Стратегічні пріоритети. 2014. № 1. С. 84-90. {sep2020.06.044.015}

Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Бюджетне забезпечення сфери освіти в територіальних громадах Карпатського регіону: виклики сучасних реформ. Фінанси України. 2017. № 7. С. 7-24. {sep2021.01.010.010}

Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Ефективність використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів: проблемно-орієнтований аналіз. Стратегічні пріоритети. 2014. № 1. С. 84-90. {sep2021.01.010.012}

Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Орієнтація на управління активами територіальних громад: теоретичні підходи. Регіональна економіка. 2020. № 1. С. 5-13. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-1 {sep2021.01.021.003}

Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Просторові асиметрії економічного розвитку в умовах адміністративно-фінансової децентралізації. Економіка України. 2018. № 2. С. 50-64. {sep2021.02.009.003}

Стале ендогенне зростання регіонів України в умовах децентралізації: монографія / ред. І. З. Сторонянська. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2019. 501 с. {sep2021.02.009.009}

Функціональні типи територій як об’єкт державної регіональної політики: методичні підходи до ідентифікації: науково-аналітична доповідь / наук. ред. І. З. Сторонянська. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2020. 150 с. {sep2021.02.009.011}

Територіальний розвиток і регіональна політика: Регіональні економічні тренди та детермінанти регіональної політики: наукова доповідь / наук. ред. І. З. Сторонянська. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2019. 92 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190033.pdf {sep2021.02.042.006}

Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку: монографія / наук. ред. В. С. Кравців, І. З. Сторонянська. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2020. 531 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20200001.pdf {sep2021.02.042.008}

Соціально-економічний розвиток територіальних громад Центральної України в умовах децентралізації: науково-аналітична доповідь / наук. ред. І. З. Сторонянська. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. Долішнього НАН України», 2019. 104 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190040.pdf {sep2021.02.042.009}

Функціональні типи територій як об’єкт державної регіональної політики: методичні підходи до ідентифікації: науково-аналітична доповідь / наук. ред. І. З. Сторонянська. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2020. 150 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20200041.pdf {sep2021.02.042.010}

Функціональні типи територій як об’єкт державної регіональної політики: методичні підходи до ідентифікації: науково-аналітична доповідь / наук. ред. І. З. Сторонянська. Львів: ІРД НАНУ, 2020. 150 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20200041.pdf {sep2021.04.009.008}

Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Проблеми функціонування освітньої мережі та шляхи її консолідації. Регіональна економіка. 2017. № 3(85). С. 55-64. {sep2021.06.017.001}

Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Проблеми функціонування освітньої мережі та шляхи її консолідації. Регіональна економіка. 2017. № 3(85). С. 55-64. {sep2022.01.032.001}

Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Просторові асиметрії економічного розвитку в умовах адміністративно-фінансової децентралізації. Економіка України. 2018. № 2(675). С. 50-64. {sep2022.02.003.001}

Стале ендогенне зростання регіонів України в умовах децентралізації: монографія / ред. І. З. Сторонянська. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2019. 501 с. {sep2022.02.003.002}

Економіка регіонів України в умовах війни: ризики та напрямки забезпечення стійкості / наук. ред. І. З. Сторонянська; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2022. 70 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20220033.pdf {sep2022.04.007.003}

Громадський моніторинг міст обласного значення Львівської області / ред. І. З. Сторонянська. Львів, 2014. 123 с. {sep2022.04.034.008}

Економіка регіонів України в умовах війни: ризики та напрямки забезпечення стійкості: науково-аналітичне видання / наук. ред. І. З. Сторонянська; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2022. 70 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20220033.pdf {sep2022.05.009.005}

Стале ендогенне зростання регіонів України в умовах децентралізації: монографія / ред. І. З. Сторонянська. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, 2019. 501 с. {sep2022.05.021.005}


Веб-майстер П. Попадюк