Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Беновська Лілія ЯрославівнаБеновська Лілія Ярославівна

кандидат економічних наук, старший дослідник

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: lbenovska11@gmail.com

Сторінки:СпівавториПавлова Любава Орестівна

Паска Олег Володимирович

Сторонянська Ірина ЗеновіївнаПублікаціїУДК 332.05:373.1; JEL R11, I12
Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Освітня інфраструктура територіальних громад в умовах війни: проблеми та ризики. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2022. Вип. 2(154). С. 15-21. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-2-3.

Літер.: 11


Проаналізовано функціонування закладів середньої освіти територіальних громад в умовах війни в Україні. З’ясовано регіональні особливості масштабів руйнування освітньої інфраструктури. Виявлено особливості та проблеми використання освітньої інфраструктури територіальних громад у відносно стабільних регіонах. Розглянуто алгоритм дії місцевих органів влади територіальних громад у реалізації використання інфраструктури освітніх закладів для непостійного перебування тимчасово переміщених осіб. Виявлено ризики, викликані війною: втрати людського капіталу через міграційні процеси серед учнів та освітян, ризики фінансування загальної середньої освіти та зниження якості отриманих освітніх послуг, обмеження можливості відновлення офлайн-навчання через руйнування освітніх закладів і потребу у використанні їх не за призначенням. Проаналізовано особливості та проблеми організації зовнішнього незалежного оцінювання, зокрема спрощення процедури його проведення, в умовах воєнного стану та з’ясовано низку ризиків для майбутніх абітурієнтів. 
освітня інфраструктура, ризики, війна, проблеми фінансування, територіальна громада УДК 332.02:330.3; JEL R11, R23
Беновська Л. Я. Проблеми та механізми стимулювання розвитку прикордонних територій у несприятливих умовах. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2021. Вип. 2(148). С. 9-15. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2021-2-2.

Літер.: 11


Проведено аналіз прикордонних районів у несприятливих умовах і виявлено особливості їх розвитку, з’ясовано відповідність прикордонних регіонів умовам проблемності (щільність населення, зростання чисельності населення, капітальні інвестиції). Наголошено, що високий рівень диференціації соціально-економічного розвитку прикордонних територій у несприятливих умовах вимагає проведення ранжування за рівнем їх проблемності. Проведення ранжування прикордонних територій у несприятливих умовах пропонується здійснювати, використовуючи такі чинники: рівень соціально-економічного розвитку, темпи економічного зростання, демографічна ситуація, рівень воєнно-політичних ризиків. Розробляючи політику стимулювання та підтримки розвитку прикордонних територій у несприятливих умовах, залежно від рівня проблемності території доцільно розділяти за такими типами: території, що вимагають стандартного підходу; території, що потребують підвищеної уваги; території, що потребують врегулювання кризових ситуації. Кожен з виділених типів територій вимагає власного підходу та формування заходів підтримки та стимулювання їх розвитку. 
прикордонні території у несприятливих умовах, стимулювання, розвиток, проблемність, диференціація УДК [338.46:377]:338.244.47; JEL I21, І22, Н75
Беновська Л. Я., Паска О. В. Тенденції та проблеми розвитку професійно-технічної освіти в умовах реформи децентралізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2021. Вип. 1(147). С. 10-15. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2021-1-2.

Літер.: 12


З’ясовано, що пріоритетом реформування системи професійно-технічної освіти є орієнтація на випускників, які змогли б оперувати новими технологіями та знаннями, які відповідатимуть потребам розвитку інформаційного суспільства. Проаналізовано основні тенденції та проблеми розвитку професійно-технічної освіти у Львівській області. З’ясовано особливості фінансування та управління власністю закладів професійно-технічної освіти в умовах реформи децентралізації. До найбільш вагомих проблем розвитку сфери професійно-технічної освіти віднесено такі: невідповідність мережі закладів демографічній ситуації в суспільстві; зниження престижності професійно-технічної освіти та низький рівень фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення закладів; відсутність законодавчого забезпечення професійно-технічної освіти, яке б відповідало сучасним реаліям, і розроблених професійних стандартів для оцінювання якості підготовки випускників закладів. 
професійно-технічна освіта, фінансування, реформа, мережа закладів, якість освіти УДК 332.135:339.94; JEL R11, R23
Беновська Л. Я. Прикордонні території у несприятливих суспільно-економічних умовах: ідентифікація та проблеми розвитку. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 2(142). С. 25-31. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-2-4.

Літер.: 10


Обґрунтовано необхідність виділення прикордонних територій у несприятливих умовах у окрему групу проблемних регіонів України та проведено їх внутрішньогрупову структуризацію за визначеними критеріями: ступінь безпеки територій та залучення їх до воєнних дій, тип кордону з державою-агресором (сухопутний, морський), активність і характер конфлікту з державою-агресором чи державою, відносини з якою потребують достатнього рівня безпеки. Проведено аналіз основних показників соціально-економічного розвитку прикордонних територій у несприятливих умовах. Виділено спільні проблеми розвитку територій, притаманні усім підгрупам прикордонних територій у несприятливих умовах (віддаленість від центрів економічного розвитку; посилений міграційний рух; загроза виникнення воєнних конфліктів; низька інвестиційна привабливість) і специфічні проблеми в межах кожної підгрупи. Наголошено на необхідності державної підтримки прикордонних територій у несприятливих умовах і диференційованого підходу до вирішення їхніх проблем. 
проблемні території, прикордонні території, розвиток, загроза, безпека УДК 332.012.23:336.25; JEL R51, R58
Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Бюджетне фінансування соціально-економічного розвитку регіону: програмно-цільовий підхід. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 1(141). С. 34-38. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-1-5.

Літер.: 8


Досліджено бюджетне фінансування соціально-економічного розвитку з використанням програмно-цільового підходу, що дозволяє підвищити можливості концентрації ресурсів для вирішення пріоритетних завдань розвитку регіону. Проаналізовано регіональні цільові програми та проєкти Державного фонду регіонального розвитку Запорізької області. Визначено основні їх особливості, недоліки та проблеми фінансування: домінування соціальної складової регіональних програм і проєктів ДФРР над розвитковою; дублювання завдань і заходів різними програмами; невідповідність регіональних цільових програм стратегічним і операційним цілям регіональних стратегій розвитку; подрібненість регіональних цільових програм, що значно утруднює їх менеджмент. Окреслено напрями вдосконалення фінансування регіональних цільових програм, які відповідають особливостям нинішнього етапу соціально-економічного розвитку України: активізація позабюджетних джерел фінансування, контроль реалізації програмних заходів, усунення дублювання програмних заходів. 
регіональні цільові програми, програмно-цільовий підхід, економічне зростання, інструмент, бюджетне фінансування, регіон, стратегія розвитку УДК [336.1:352]:[338.45:37]:332.1; JEL H75, R58, H52
Беновська Л. Я. Підходи до оцінювання якості загальноосвітніх послуг в умовах децентралізації освіти. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 2(136). С. 36-41. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-2-7.

Літер.: 8


З’ясовано сутність поняття «якість освітніх послуг» та його відмінність від поняття «якість освіти». Запропоновано методичний підхід до оцінювання якості освітніх послуг, в основі якого дві складові: оцінювання результату освітніх послуг та оцінювання процесу надання освітніх послуг. Підібрані показники оцінки якості освітніх послуг загальноосвітніх закладів згруповано у такі блоки: рівень знань учнів; інфраструктурне, інформаційне, кадрове, фінансове забезпечення освітнього процесу; організаційні перетворення освітньої мережі та використання нових форм навчання. Проаналізовано та оцінено якість загальноосвітніх послуг об’єднаних територіальних громад Львівської області, що дозволило виявити тенденції та проблеми, характерні не лише для вибраного регіону, але і країни загалом. 
загальна середня освіта, якість освітньої послуги, децентралізація, територіальні громади, оцінка, рівень знань ЦитуванняСторонянська І. З., Беновська Л. Я. Фінансова спроможність регіонів у контексті бюджетно-податкової децентралізації // Фінанси України. 2015. №6. С. 44-57. {sep2018.01.039.018}

Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Бюджетне забезпечення функціонування сфери освіти в територіальних громадах Карпатського регіону: виклики сучасних реформ. Фінанси України. 2017. №7. С. 7-24. {sep2018.03.101.001}

Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Бюджети розвитку місцевих бюджетів: проблеми формування та використання в контексті поглиблення бюджетної децентралізації. Фінанси України. 2016. № 5. С. 34-47. {sep2018.04.125.017}

Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Особливості фінансового вирівнювання розвитку територій в умовах бюджетної децентралізації. Фінанси України. 2018. № 6. C. 58-74. {sep2018.05.092.006}

Беновська Л. Я. Територіальна громада як суб’єкт регулювання розвитку територій: теоретичні аспекти. Регіональна економіка. 2018. №1. С. 30-39. {sep2018.06.051.001}

Беновська Л. Я. Проблеми бюджетного забезпечення освіти в контексті децентралізації управління. Регіональна економіка. 2016. № 1. С. 121-129. {sep2019.02.036.007}

Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Ефективність використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів: проблемно-орієнтований аналіз. Cтратегічні пріоритети. 2014. № 1. С. 84-90. {sep2020.01.034.005}

Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Просторові асиметрії економічного розвитку в умовах адміністративно-фінансової децентралізації. Економіка України. 2018. № 2. С. 50-64. {sep2020.02.025.003}

Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Ефективність використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів: проблемно-орієнтований аналіз. Стратегічні пріоритети. 2014. № 1. С. 84-90. {sep2020.06.044.015}

Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Бюджетне забезпечення сфери освіти в територіальних громадах Карпатського регіону: виклики сучасних реформ. Фінанси України. 2017. № 7. С. 7-24. {sep2021.01.010.010}

Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Ефективність використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів: проблемно-орієнтований аналіз. Стратегічні пріоритети. 2014. № 1. С. 84-90. {sep2021.01.010.012}

Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Орієнтація на управління активами територіальних громад: теоретичні підходи. Регіональна економіка. 2020. № 1. С. 5-13. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-1 {sep2021.01.021.003}

Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Просторові асиметрії економічного розвитку в умовах адміністративно-фінансової децентралізації. Економіка України. 2018. № 2. С. 50-64. {sep2021.02.009.003}

Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Проблеми функціонування освітньої мережі та шляхи її консолідації. Регіональна економіка. 2017. № 3(85). С. 55-64. {sep2021.06.017.001}

Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Проблеми функціонування освітньої мережі та шляхи її консолідації. Регіональна економіка. 2017. № 3(85). С. 55-64. {sep2022.01.032.001}

Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Просторові асиметрії економічного розвитку в умовах адміністративно-фінансової децентралізації. Економіка України. 2018. № 2(675). С. 50-64. {sep2022.02.003.001}


Веб-майстер П. Попадюк