Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування

Історія відділу

Відділ створено у січні 1981 р. як структурний підрозділ Львівського відділення Інституту економіки АН України. За роки його діяльності напрями досліджень зазнавали змін, але на всіх етапах розвитку стратегічними завданнями відділу залишалися еколого-економічні дослідження фундаментальних та прикладних проблем розвитку рекреаційної сфери, охорони довкілля, екологічної безпеки, формування та реалізації регіональної екологічної політики, природокористування та сталого розвитку гірських територій.

До 1994 р. підрозділ мав назву відділ еколого-економічних проблем розвитку Західного регіону України. На початковому етапі діяльності відділу було сформовано кваліфікований науковий колектив, що складався з високопрофесійних досвідчених фахівців: к.е.н. М.С. Нудельмана, к.г.н. С.В. Трохимчука, к.е.н. К.К. Ткаченка, к.е.н. Р.М. Литвиновича, к.е.н. І.М. Ататей, м.н.с. М.Й. Кенігштейна, ст. інженерів М.А. Бойко, З.А. Джигіль, С.П. Кузика, а також молодих інженерів М.С. Нижник, Л.С. Гринів, В.С. Кравціва, П.В. Жука. З часом до них долучалися інші працівники. Уже перші наукові розробки відділу з проблематики раціонального використання рекреаційного потенціалу Карпат отримали високу оцінку науковців та практиків. Було опубліковано низку наукових статей та монографій, серед них колективні монографії: «Производственно-территориальные комплексные формирования / Долишний М.И., Ткаченко К.К., Литвинович Р.М. и др.» (1982 р.), «Карпатский рекреационный комплекс» (1984 р.). Важливим напрямом досліджень відділу також стала розробка теоретичних основ нової міждисциплінарної науки - соціальної екології (соціоекології). За результатами цих досліджень Г.О. Бачинським було опубліковано монографію: «Социоэкология: теоретические и прикладные аспекты» (1991 р.).

Розроблені методичні основи впровадження економічних важелів управління охороною навколишнього природного середовища (автори Кравців В.С., Жук П.В.) у формі експерименту були впроваджені у 1989 -1990 рр. у Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях, у Львові та Тернополі. Це були перші в Україні науково обґрунтовані рішення, які реалізовували принцип «забруднювач - платить». Пізніше вони були покладені в основу загальнодержавних нормативних документів щодо запровадження економічних методів управління охороною навколишнього природного середовища в Україні і дотепер діють уже у формі екологічного податку.

Зі створенням Інституту у 1994 р. підрозділ перейменовано у відділ регіональної екологічної політики (з 2014 р. відділ носить теперішню назву). Основними напрямами досліджень стали обґрунтування регіональної екологічної політики та розробка ефективних механізмів її здійснення, розробка теоретичних основ формування стратегії освоєння природно-ресурсного потенціалу в контексті сталого розвитку регіону.

Новаторські методологічні підходи до вивчення категорії «екологічна безпека» були розкриті в колективній монографії «Стратегія екологічної безпеки (регіональний контекст)» (1999 р.), у монографії Ю.І. Стадницького «Економічні основи управління оздоровленням довкілля (методологія і практика)» (1999 р.), монографії В.С. Кравціва «Регіональна екологічна політика в Україні (теорія формування, методи реалізації)» (2007 р.). Обґрунтовані теоретико-методичні підходи були покладені в основу проекту Державних програм соціально-економічного розвитку Карпатського регіону та Поділля, а також низки розроблених відділом обласних та міських програм охорони навколишнього природного середовища.

Тематика наукових досліджень останнього періоду зосереджувалася на поглибленні теоретичних основ формування політики сталого розвитку гірських територій, пошуку ефективних механізмів та інструментів її реалізації. Важливими напрямами досліджень відділу також були методологічні основи та напрями реформування адміністративно-територіального устрою України, теоретико-методологічні засади ти методичні підходи до побудови системи механізмів регулювання екологічної безпеки транскордонного регіону в умовах євроінтеграції України, методи оцінювання конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери регіону, формування регіональної системи управління відходами. Проблематиці досліджень було приурочено колективні монографії «Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку» (том I «Екологічна безпека та природно-ресурсний потенціал»), «Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування», монографії І. А. Колодійчук «Формування територіально збалансованих систем управління відходами: регіональний вимір».

Прикладні результати наукових досліджень висвітлені більше як у 200 наукових записках, доповідях, рекомендаціях, методиках які були надіслані органам центральної, регіональної та місцевої влади, більшість з яких отримали схвальну оцінку і знайшли практичне застосування.

Наукові здобутки відділу за час його існування ілюструють понад 40 монографій та близько 900 інших наукових публікацій. Його співробітники захистили п’ять докторських та дев’ять кандидатських дисертацій.

Науковці відділу д.е.н. Кравців В.С. та к.е.н. Жук П.В. є лауреатами премії Національної академії наук України імені М.І. Туган-Барановського (2019 р.), нагороджені відзнаками НАН України «За наукові досягнення» (д.е.н. Кравців В.С.) та «За професійні здобутки» (к.е.н. Жук П.В.). Доктору економічних наук Кравціву В.С. присвоєно почесне звання Заслужений діяч науки і техніки України (2018 р.).

 

Відділ у 2009 р.

Відділ у 2014 р.

Відділ у 2023 р.

 

У відділі працювали:

Ататей Ірина Михайлівна, кандидат економічних наук

Бегень Олеся Романівна

Бойко Марія Андріївна

Гаврилюк Володимир Васильович

Григоренко Олена Василівна

Гринів Лідія Святославівна, доктор економічних наук, професор

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Гулич Ольга Іванівна

Джигіль Зоя Антонівна

аспірант Дяків Софія Михайлівна

Кенігштейн Михайло Йосипович

Копач Микола Васильович

Кузик Степан Петрович

Литвинович Роман Михайлович, кандидат економічних наук

Нижник Марія Степанівна

Нудельман Михайло Семенович, кандидат економічних наук

Полюга В'ячеслав Олексійович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Самольотов Павло Валентинович

Трохимчук Степан Васильович, кандидат географічних наук

Федірко Богдан Олегович

 


Веб-майстер П. Попадюк