Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Сектор транскордонного співробітництва

Завідувач сектору
доктор економічних наук, старший науковий співробітник
Притула Христина Мирославівна

Тел. (032)270-7145.

Рік утворення – 1975.

Проблематика наукових досліджень сектору

 • Теоретико-методологічні засади розвитку транскордонних регіонів та транскордонних ринків в умовах глобалізації світових економічних процесів.
 • Розробка спільних стратегій розвитку транскордонних регіонів за участі прикордонних територій України на основі оцінки потенціалу транскордонного співробітництва та організація моніторингу їх реалізації.
 • Дослідження транспортно-логістичної інфраструктури прикордонних областей України в контексті підвищення рівня інтероперабельності національної і європейської транспортних систем та інтеграції у мережу міжнародних та транс’європейських транспортних коридорів.
 • Оцінення пропускної спроможності прикордонної інфраструктури України для міжнародних та транзитних вантажних перевезень в умовах геополітичного переформатування логістичних ланцюгів поставок, породжених війною в Україні.
 • Створення та науково-експертний супровід інформаційно-аналітичних платформ у сфері функціонування транскордонних ринків товарів, послуг, капіталу, праці тощо.
 • Розробка систем управління транскордонними екосистемами на основі принципів сталого розвитку, адаптивності та гетерогенності.
 • Прогнозно-аналітичне обґрунтування та вибір стратегії підвищення конкурентоспроможності прикордонних регіонів України.
 • Дослідження сучасних форм просторової організації економічної діяльності у транскордонному просторі (кластерів, стратегічних альянсів, хабів тощо) в контексті підвищення інвестиційної привабливості прикордонних регіонів та рівня їх інтегрованості до глобальних ланцюгів доданої вартості.

Напрямки наукової діяльності

–  розробка теоретико-методологічних основ дослідження транскордонних регіонів та транскордонних ринків;

–  обґрунтування організаційно-економічних механізмів підвищення конкурентоспроможності регіону;

–  дослідження проблем розвитку ринкової інфраструктури;

–  транскордонна конвергенція конкурентоспроможності регіонів;

–  теоретико-методологічні основи розвитку транскордонних кластерів;

–  розвиток нових форм транскордонного співробітництва.

 

Науково-дослідні теми

 • Міжнародні проєкти
  • 01.10.2022 - 30.03.2024 – міжнародний науковий проєкт «Increasing the capacity of freight transportation infrastructure on EU-Ukraine borders», Program Visegrad+Grands, International Visegrad Fund (Програма Вишеград+Гранти, Міжнародний Вишеградський фонд) (Координатор проєкту: Притула Х.М.)
   Наукові результати: Оцінено потенціал розвитку прикордонної інфраструктури для вантажних перевезень у транскордонному просторі Україна-ЄС.
  • 01.09.2018 - 28.02.2022 – проєкт міжнародної технічної допомоги «Boosting Local Economic Growth in Border Regions in the Process of EU Integration: Best Practices of Eastern Partnership (EaP) Countries», EU-funded ERASMUS+ Programme, Jean Monnet (Програма Еразмус+, напрям Жан Моне, фінансований ЄС) (Керівник проєкту: Притула Х.М.)
   Наукові результати: Проведено соціологічне дослідження у розрізі прикордонних громад, досліджено особливості розвитку транскордонного співробітництва України з країнами-членами ЄС, визначено сучасні виклики та окреслено напрями активізації економічного співробітництва в українсько-румунському, українсько-молдовському, українсько-угорському, українсько-словацькому та українсько-польському транскордонних регіонах.
   Впроваджено 6 розробок, у тому числі на рівні Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури Європейської комісії, Міністерства освіти і науки України.
 • Відомча тематика
  • 01.01.2021 - 30.06.2023 – «Логістично-транспортні чинники економічного зростання прикордонних областей Західного регіону України» (Науковий керівник: Притула Х.М.)
   Наукові результати: Обґрунтовано перспективи економічного зростання прикордонних областей Західного регіону України на основі використання потенціалу розвитку їх логістично-транспортної інфраструктури в умовах нарощення міжнародних та транзитних перевезень через сухопутний кордон Україна-ЄС.
   Впроваджено 4 розробки, у тому числі на рівні Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом, Міністерства розвитку громад та територій України, Державної служби статистики України, Адміністрації Державної прикордонної служби України.
  • 01.07.2018 - 31.12.2020 – «Визначення перспектив участі суб’єктів господарювання прикордонних регіонів України у глобальних ланцюгах доданої вартості» (Науковий керівник: Притула Х.М.)
   Наукові результати: Поглиблено теоретико-методологічні засади дослідження глобальних ланцюгів доданої вартості в умовах інтенсифікації інтеграційних процесів; удосконалено методичний інструментарій оцінки конкурентних переваг прикордонних регіонів, які межують з країнами-членами ЄС, в контексті перспектив їх інтеграції до глобальних ланцюгів вартості з врахуванням основних тенденцій у формуванні світових індексів конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості; специфіки прикордонних регіонів України.
   Впроваджено 11 розробок, у тому числі на рівні Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, Адміністрації Державної прикордонної служби України.
  • 01.01.2016 - 30.06.2018 – «Трансформація економічного середовища прикордонних територій в рамках дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (Науковий керівник: Притула Х.М.)
   Наукові результати: Удосконалено методичний інструментарій оцінки рівня тіньової економіки на регіональному рівні; оцінено рівень інтегрованості економік суміжних прикордонних регіонів транскордонного простору Україна-ЄС на основі проведеного моніторингу розвитку прикордонних регіонів за основними соціально-економічними показниками їх розвитку.
   Впроваджено 20 розробок, у тому числі на рівні Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
  • 01.01.2022 - 30.12. 2024 – «Трансформація моделі просторового розвитку економіки України»
   Наукові результати: Обґрунтовано нелінійність процесів модернізації у ланцюгу доданої вартості та підкреслено наявність висхідного та низхідного її вектору; систематизовано різновиди модернізації у таких вимірах як економічний, соціальний, екологічний та їх комбінації; обґрунтовано важливість зміцнення енергетичної безпеки для забезпечення стійкості функціонування економіки країни в умовах військової агресії з огляду на появу нових викликів та ризиків.
   Впроваджено 1 розробку на рівні Міністерства розвитку громад та територій України.
  • 01.07.2019 - 31.12.2021 – «Методологічні засади smart-спеціалізації регіонів України»
   Наукові результати: Досліджено особливості функціонування транскордонних інноваційних систем у країнах-членах ЄС, зокрема, ідентифіковано основні підсистеми регіональних інноваційних систем; вивчено дослідження європейських вчених щодо транскордонних інноваційних систем у конкретних транскордонних регіонах; визначено основні джерела фінансування заходів з імплементації пріоритетів смарт-спеціалізації у регіонах ЄС.
   Впроваджено 1 розробку на рівні Міністерства розвитку громад та територій України.
  • 01.09.2018 - 31.12.2019 – «Механізми адміністративно-фінансової децентралізації: оцінка ефективності, напрями удосконалення»
   Наукові результати: Окреслено ключові ризики децентралізації в контексті розвитку прикордонних територій, пов’язаних з особливостями їх географічного розташування, потенціалу розвитку та активізацією євроінтеграційних процесів.
   Впроваджено 3 розробки, у тому числі на рівні Комітету Верховної ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.
  • 01.01.2017 - 30.06.2019 – «Наукові засади формування моделі сталого ендогенного зростання регіонів України в умовах адміністративно-фінансової децентралізації»
   Наукові результати: Окреслено сучасні тенденції глобалізації економічних процесів та ідентифіковано існуючі можливості для країн щодо розширення своєї участі у світовій торгівлі та диверсифікації експорту; досліджено особливості секторальної структури економіки прикордонних регіонів України; здійснена моніторингова оцінка існуючих можливостей доступу населення до економічних ресурсів та базових послуг у розрізі регіонів України.
   Впроваджено 3 розробки, у тому числі на рівні Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
 • Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України
  • 01.04.2019 - 28.12.2019 – «Соціально-економічне обґрунтування перспектив розбудови мережі пунктів пропуску через державний кордон у Закарпатській області» (Науковий керівник: Притула Х.М.)
   Наукові результати: Обґрунтовано методичний підхід до оцінки перспектив розбудови мережі пунктів пропуску через державний кордон у Закарпатській області; розраховано інтегральний індекс пріоритетності відкриття пунктів пропуску через державний кордон у Закарпатській області.
   Впроваджено 1 розробку на рівні Закарпатської митниці ДФС.
  • 16.05.2019 - 27.12.2019 – «Стимулювання місцевого економічного зростання в прикордонних регіонах у процесі інтеграції до ЄС: кращі практики країн Східного партнерства» (Науковий керівник: Притула Х.М.)
   Наукові результати: Ідентифіковано та систематизовано стимулюючі і стримуючі чинники розвитку транскордонного співробітництва за участі українських прикордонних регіонів, які межують з країнами-членами ЄС, в умовах трансформаційної економіки; обґрунтовано пріоритетні напрями розвитку інституціоналізованих форм транскордонного співробітництва (єврорегіонів, ЄОТС та ОЄС) у прикордонних областях України, що межують з ЄС, на основі аналізу їх законодавчого забезпечення, принципів функціонування, джерел фінансування та кращих практик діяльності в Європі та Україні.
  • 01.01.2022 - 31.12.2022 – «Механізми розвитку функціональних типів територій в умовах реалізації нової регіональної політики»
   Наукові результати: Обґрунтовано залежність між рівнем розвитку транспортного коридору та потенціалом розвитку зон його впливу; ідентифіковано основні стримуючі фактори розвитку міжнародних транспортних коридорів в Україні.
   Впроваджено 1 розробку.
  • 01.01.2021 - 31.12.2021 – «Виділення проблемних територій та інструменти стимулювання їх економічної активності», етап ІІ: Обґрунтування інструментарію стимулювання економічної активності проблемних територій (за функціональними типами)
   Наукові результати: Обґрунтовано основні напрями впливу міжнародних транспортних коридорів (МТК) на розвиток прилеглих територій; виокремлено основні типи проходження МТК відносно адміністративного центру об’єднаної територіальної громади (ОТГ); досліджено вплив МТК на основних його стейкхолдерів.
  • 16.01.2020 - 31.12.2021 – «Розвиток центро-периферійних взаємодій в регіоні в умовах адміністративно-фінансової децентралізації»
   Наукові результати: Систематизовано основні теорії щодо дослідження моделі «центр-периферія; здійснено оцінку сучасного стану соціально-економічного розвитку територіальних громад, що межують з Молдовою та Румунією.
   Впроваджено 4 розробки, у тому числі на рівні Міністерства розвитку громад та територій України.
  • 16.01.2020 - 31.12.2020 – «Виділення проблемних територій та інструменти стимулювання їх економічної активності», етап І: Розроблення методичних засад виділення проблемних територій (громад, районів, міст) різних типів
   Наукові результати: Запропоновано та обґрунтовано напрями удосконалення та розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів на основі аналізу інституційно-правового забезпечення їх створення та функціонування в Україні; досліджено систему транспортних коридорів в Україні; обґрунтовано використання диференційованого підходу при оцінці зони впливу міжнародного транспортного коридору.
   Впроваджено 2 розробки, у тому числі на рівні Міністерства розвитку громад та територій України.
 • Договірна тематика
  • 03.06.2019 - 28.12.2019 – «Соціально-економічне обґрунтування перспектив розбудови мережі пунктів пропуску через державний кордон у Закарпатській області» (Науковий керівник: Притула Х.М.)
   Наукові результати: Обґрунтовано перспективи інтеграції транспортної мережі Закарпатської області до міжнародних та транс’європейських транспортних мереж; здійснено експертно-розрахункову оцінку функціонування мережі пунктів пропуску через державний кордон у Закарпатській області; окреслено перспективи розбудови мережі пунктів пропуску перетину кордону через державний кордон у Закарпатській області.
   Впроваджено 3 розробки на рівні Закарпатської ОДА.
  • 01.05.2019 - 31.12.2019 – Проєкт Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року та плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації
   Наукові результати: Розроблено анкету щодо виявлення основних проблем та пріоритетів розвитку Запорізької області в межах Стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року; на основі результатів аналізу соціологічного дослідження виявлено найбільш гострі проблеми області.
   Впроваджено 1 розробку на рівні Запорізької ОДА.

 

Склад сектору:

завідувач сектору доктор економічних наук, старший науковий співробітник Притула Христина Мирославівна

старший науковий співробітник кандидат соціологічних наук Максименко Анна Олександрівна

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук Калат Ярослава Ярославівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Томашик Ліліана Степанівна

науковий співробітник кандидат економічних наук Стельмах Христина Петрівна

науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Андрушків Ірина Петрівна

науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Виклюк Мар'яна Іванівна

молодший науковий співробітник Черторижський Всеволод Миколайович

провідний інженер Горин Галина Володимирівна

аспірант Кирик Ірина Михайлівна

 

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1

Монографії

2022Файл Adobe Reader УДК 339.924:[339.923:061.1]:338.22+332.14
Prytula Kh. M., Horga I. (Eds.) Promoting the European integration processes in the Eastern Partnership countries: national and regional policy instruments [Сприяння євроінтеграційним процесам у країнах Східного партнерства: інструменти національної та регіональної політики] / Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. Lviv, 2022. 224 p. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20220001.pdf (повний текст)

Джерел: 68 посилань

The monograph addresses a set of existing problems and current challenges faced in the process of the Eastern Partnership policy implementation both on national and regional levels. It offers a range of mechanisms and instruments of achieving the policy objectives and targets for the post-2020 Eastern Partnership agenda developed on the basis of the Joint Communication “Eastern Partnership policy beyond 2020: Reinforcing resilience – an Eastern partnership that delivers for all” and the Joint Staff Working Document “Recovery, resilience and reform: post 2020 Eastern Partnership priorities”. Special attention is focused on the issues related to cross-border cooperation, sectoral cooperation, and integrated border management.
For the representatives of central and local authorities, researchers, entrepreneurship entities, representatives of non-governmental organizations, and other individuals interested in the issues of enhancing the economic integration of Eastern Partnership countries with the EU.
Author’s team: Ioan Horga, Ludmila Ro?ca, Anatoliy Kruglashov, Nataliia Nechaieva-Yuriichuk, Yaroslava Kalat, Olha Demedyuk, Anatoliy Mokiy, Arsenii Yanovych, Stepan Koshkarov, Khrystyna Prytula, Anna Maksymenko, Iryna Kyryk, Oleksiy Zaika.
Ключові слова: євроінтеграційні процеси, країни Східного партнерства, національна політика, регіональна політика, інструменти

2019Файл Adobe Reader УДК 332.135:339.92(477)
Cross-border cooperation of Ukraine with the EU countries: current challenges and possibilities: monograph / Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine; Ed. Kh. Prytula; Kh. Prytula, O. Pasternak, Yu. Tsybulska, Ya. Kalat, O. Demedyuk, O. Tsisinska. Lviv, 2019. 220 p. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190002.pdf (повний текст)

Джерел: 122

Monograph is devoted to the research of modern theoretical, methodological and practical foundations of the development of cross-border cooperation in the EU-Ukraine cross-border space. The development tendencies of cross-border regions with Ukrainian participation are analyzed; the mechanisms of interaction of economic entities in cross-border space are identified. The monograph outlines the results of experts survey of local authorities’ representatives on the issues of cross-border cooperation development and socio-economic development of border oblasts in conditions of EU-Ukraine Association Agreement. Major factors and tendencies of shadow economy development in border regions adjoining the EU Member States are analyzed. The directions of activation of cross-border cooperation are suggested.
For the representatives of central and local authorities, scientists, entrepreneurship entities, representatives of non-governmental organizations and other individuals interested in the issues of development of cross-border cooperation.
Team of authors: Kh. Prytula, O. Pasternak, Yu. Tsybulska, Ya. Kalat, O. Demedyuk, O. Tsisinska.
Ключові слова: cross-border cooperation, Ukraine, EU Countries, current challenges, current possibilities

2015Файл Adobe Reader УДК [332.122:338.43](477)
Притула Х. М. Соціально-економічний розвиток сільських територій: регіональний вимір : монографія / Х. М. Притула ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». – Львів, 2015. – 355 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку») (фрагмент)

Джерел: 214

Монографія присвячена дослідженню сучасних теоретичних, методологічних і прикладних засад розвитку сільських територій в умовах інституційних та структурних перетворень в Україні. В роботі розкрито сутність та розуміння організації сільських територій; систематизовано нормативно-правове забезпечення їх розвитку; узагальнено підходи до їх ідентифікації та класифікації; здійснено аналіз стану інституційного забезпечення сільського розвитку країн-членів ЄС. Значна увага приділена вивченню особливостей розвитку сільських територій в контексті реалізації державної регіональної політики. Досліджено вплив регіональної структури економіки на забезпечення розвитку сільських територій. Обґрунтовано необхідність оцінки потенціалу сільських територій виходячи з визначення можливих напрямків їх розвитку, зорієнтованих на забезпечення зростання якості життя сільського населення. Наведена характеристика основних системних моделей розвитку сільських територій (макромоделей, структурних балансових, когнітивних, виробничих тощо) та їх застосування для забезпечення ефективного управління сільськими територіями на різних рівнях, оптимального планування, дослідження варіантів сценаріїв розвитку та розробки системи прийняття рішення тощо.
Для науковців, економістів, керівників і працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, які займаються питаннями розвитку сільських територій і сільського господарства в Україні.
Ключові слова: сільські території, соціально-економічний розвиток, регіональний вимір

2013Файл Adobe Reader Інфраструктурне забезпечення розвитку транскордонних ринків праці в Україні : монографія / відп. ред. Н. А. Мікула ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2013. – 202 с. – (Серія «Транскордонне співробітництво»). (фрагмент – 9 с. тексту)

В монографії представлені теоретико-методологічні засади інфраструктурного забезпечення функціонування транскордонних ринків праці, виявлено, що міжрегіональні диспропорції економічного розвитку в транскордонному просторі обумовлюють виникнення активних міграційних процесів, що зумовлює необхідність розробки пропозицій до формування державної міграційної політики щодо розбудови інфраструктури транскордонних ринків праці та їх входження у мережу європейських транскордонних партнерств.
Рекомендовано науковцям, працівникам регіональних та місцевих органів влади та самоврядування, підприємцям, викладачам та студентам економічних спеціальностей.
Авторський колектив: Н. А. Мікула, Є. Е. Матвєєв, В. Є. Крупін, І. Р. Тимечко, О. П. Демедюк, Ю. О. Цибульська, О. Б. Цісінська, І. П. Кравчук, К. І. Філенко.
Ключові слова: інфраструктурне забезпечення, транскордонні ринки праці в УкраїніФайл Adobe Reader УДК [332.122:339.9](477)(061.1)
Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах / Інститут регіональних досліджень НАН України; наук. ред. В. С. Кравців. – Том 8. Транскордонне співробітництво / відп. ред. Н. А. Мікула. – Львів, 2013. – 372 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). (повний текст)

Джерел: 341 посилання

У монографії представлені теоретико-методологічні засади розвитку транскордонного співробітництва та функціонування транскордонних ринків у Карпатському регіоні; виокремлено організаційне і нормативно-правове забезпечення механізмів співробітництва та використання нових форм транскордонного співробітництва (транскордонні промислові парки, технопарки, транскордонні кластери та партнерства тощо). Досліджено особливості функціонування механізмів активізації транскордонного співробітництва у Карпатському регіоні. Виявлено закономірності поглиблення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва у транскордонних регіонах в контексті європейської інтеграції України.
Рекомендовано науковцям, працівникам регіональних та місцевих органів влади та самоврядування, підприємцям та співробітникам організацій сприяння підприємництву, викладачам та студентам економічних спеціальностей.
Ключові слова: Карпатський регіон, економічний розвиток, транскордонне співробітництво

2012Файл Adobe Reader УДК [332.122:339.9](477)(061.1)
Гоблик В. В. Спільні транскордонні регіони України та ЄС: зовнішньоекономічний аспект : монографія / В. В. Гоблик ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2012. – 305 с. (Серія "Транскордонне співробітництво"). (фрагмент)

Узагальнено теоретичні аспекти формування та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків у транскордонних регіонах. Досліджено особливості функціонування механізмів активізації зовнішньоекономічних зв’язків у межах транскордонних регіонів, сформованих за участю прикордонних територій України та сусідніх держав-членів ЄС. Виявлено закономірності поглиблення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва у транскордонних регіонах у контексті європейської інтеграції України. Запропоновано напрями удосконалення системи зовнішньоекономічних зв’язків у транскордонних регіонах, до складу яких входять західні області України.
Для науковців, керівників і працівників регіональних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фахівців з проблем транскордонного співробітництва, підприємців.
Науковий консультант: Н. А. Мікула.Мікула Н. А. Конвергенція регіонів у транскордонному просторі : монографія / Н. А. Мікула, Є. Е. Матвєєв, В. В. Толкованов [та ін.] ; відп. ред. Н. А. Мікула ; Інститут регіональних досліджень НАН України ; Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів, 2012. – 368 с. (Серія "Транскордонне співробітництво").

Представлено теоретико-методологічні засади конвергенції регіонів у транскордонному просторі та виокремлено організаційне і нормативно-правове забезпечення конвергенції механізмів конкурентоспроможності регіонів. Наведено досвід транскордонного співробітництва країн-членів ЄС в контексті використання нових форм транскордонного співробітництва (транскордонні промислові парки, технопарки, транскордонні кластери та партнерства тощо). Представлено рекомендації щодо формування транскордонних механізмів підвищення конкурентоспроможності регіонів.
Рекомендовано науковцям, працівникам регіональних та місцевих органів влади та самоврядування, підприємцям та співробітникам організацій сприяння підприємництву, викладачам та студентам економічних спеціальностей.
Ключові слова: конвергенція регіонів, транскордонноий простір

2010Файл Adobe Reader УДК 338.49:338.34.055.2(477)
Маслак В. О. Ринкова інфраструктура та її вплив на економічне зростання виробництва: теоретичні та прикладні засади : монографія / В. О. Маслак, О. О. Маслак, В. Й. Жежуха ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – 204 с. (фрагмент)

Джерел: 207

У монографії досліджено проблеми формування ринкової інфраструктури в складних умовах ринкової трансформації економіки та її впливу на економічне зростання виробництва. Основна увага приділена обґрунтуванню напрямків покращення стану ринкової інфраструктури, економіко-математичному моделюванню впливу ринкової інфраструктури на зростання виробництва та його прогнозуванню на основі запропонованої економіко-математичної моделі.
Монографію можна рекомендувати науковим працівникам, аспірантам, підприємцям, менеджерам, фахівцям та усім тим, хто цікавиться проблемами ринкової інфраструктури.
Ключові слова: ринкова інфраструктура, економічне зростання виробництва, теоретичні засади, прикладні засадиФайл Adobe Reader УДК 330.322(477)
Другов О. О. Інвестиційне забезпечення інтелектуалізації економіки України : монографія / О. О. Другов ; Університет банківської справи НБУ ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – 284 с. (фрагмент)

Джерел: 201

Досліджено проблеми інвестиційного забезпечення інтелектуалізації економіки. Проаналізовано світовий досвід розвитку інтелектуалізації, як економічного процесу, обґрунтовано його теоретичні засади. Оцінено стан її інвестиційного забезпечення в Україні, порівнюючи з Російською Федерацією та Республікою Польщею, проведено його факторний аналіз. Розроблено організаційно-економічні методи розвитку інвестиційного забезпечення основних сфер інтелектуалізації економіки (вищої освіти та науки) і посилення її впливу на економічне зростання України.
Для наукових та науково-педагогічних працівників, спеціалістів-практиків і студентів, які займаються проблематикою інвестиційного забезпечення сфер інтелектуалізації економіки.
Ключові слова: економіка України, інвестиційне забезпечення, інтелектуалізація економікиФайл Adobe Reader УДК 339.92(1-04)(083.132)
Рекомендації щодо впровадження нових форм транскордонного співробітництва / заг. ред.: Н. А. Мікула ; Н. А. Мікула, В. В. Толкованов, В. В. Демченко, І. Р. Тимечко та ін. ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – 150 с. (повний текст)

Рекомендації щодо впровадження нових форм транскордонного співробітництва містять пропозиції щодо виявлення транскордонних кластерів та кластерних ініціатив; формалізації прикордонної торгівлі з урахуванням досвіду її організації суміжними країнами;, розвитку транскордонного партнерства та європейських угрупувань територіального співробітництва.
Рекомендуються фахівцям центральних органів влади та суб'єктів транскордонного співробітництва - територіальних громад, їх представницьких органів, місцевих органів виконавчої влади, науковцям і викладачам, всім, хто цікавиться проблемами розвитку транскордонних регіонів.
Колектив авторів: Н. А. Мікула, В. В. Толкованов, В. В. Демченко, І. Р. Тимечко, Є. Е. Матвєєв, О. П. Жук, О. З. Федоришин, Ю. О. Цибульська, О. Б. Цісінська, М. О. Гусєва.
Ключові слова: транскордонне співробітництво, впровадження нових форм, рекомендації

 


Веб-майстер П. Попадюк