Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Разові спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.154.001

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.154.001 ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кльоби Тараса Львовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка

Загальна інформація

Голова ради д.е.н., проф. Васильців Тарас Григорович, завідувач відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України"
Електронна адреса: tgvas77@ukr.net, тел. +38098-115-55-01
Наказ МОН України про утворення спеціалізованої вченої ради

Інформація про прийняття дисертації до розгляду

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 – Економіка
Дата прийняття до розгляду: 29 березня 2021 року
Автор дисертації: Кльоба Тарас Львович
Тема дисертації: Регулювання фінансових дисбалансів ендогенно орієнтованого розвитку регіонів України
Науковий керівник: д.е.н., с.н.с. Возняк Галина Василівна, провідний науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»
Анотація дисертації
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Зауваження та звернення надсилаються
у письмовому вигляді за адресою: - ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України"; спеціалізована вчена рада ДФ 35.154.001, вул. Козельницька, 4, м. Львів, 79026;
або на електронну пошту голови ради: tgvas77@ukr.net

Інформація про захист дисертації

Захист відбудеться 11.05.2021 року об 12 год. за адресою:
вул. Козельницька, 4 (зал засідань ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України"), м. Львів, 79026

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгуки офіційних опонентів:
Офіційний опонент 1 – (відгук )
Офіційний опонент 2 – (відгук )

Аудіозапис захисту
Відеозапис захисту

Інформація за рішенням ради

Рішення ради про присудження ступеня доктора філософії
Наказ МОН України про затвердження рішення ради (див. файл Додаток PhD 29.06.21.doc (с. 13))
Витяг з протоколу засідання ради про видачу диплома доктора філософії
Наказ Інституту про видачу диплома доктора філософії


Веб-майстер П. Попадюк