Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Євроінтеграційний путівник – Аналітичні матеріали

Інструменти стимулювання економічного розвитку місцевих громад у прикордонних регіонах

Файл Adobe Reader Prytula Kh., Demedyuk O., Kalat Ya. Influence of European integration processes on social and economic convergence of regions in Ukraine-EU cross-border space. Wybrane aspekty zarządzania organizacjami. 2018. Zeszyt nr 13. S. 147-160. URL: ../irds/wazo201813147.pdf


Файл Adobe Reader Транскордонне співробітництво України з країнами ЄС: сучасні проблеми та можливості: монографія / ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”; наук. ред. Х. Притула. Львів, 2019. 220 с. URL: ../irdp/p20190002.pdf (Серія "Транскордонне співробітництво"). [англійською] (повний текст).
Джерел: 157 посилань
ISBN 978-966-02-4251-7 (серія), 978-966-02-8889-8

Монографія присвячена дослідженню сучасних теоретичних, методологічних та практичних основ розвитку транскордонного співробітництва в транскордонному просторі Україна-ЄС. Проаналізовано тенденції розвитку транскордонних регіонів за участі України та визначено механізми взаємодії суб’єктів господарювання в транскордонному просторі. У монографії представлено результати експертного опитування представників місцевої влади з питань розвитку транскордонного співробітництва та соціально-економічного розвитку прикордонних областей в умовах дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Визначено основні фактори та тенденції розвитку тіньової економіки у прикордонних регіонах, що межують з країнами ЄС. Запропоновано напрями активізації транскордонного співробітництва.
Для представників центральних та місцевих органів влади, науковців, суб’єктів підприємницької діяльності, представників неурядових організацій та інших осіб, зацікавлених в питаннях розвитку транскордонного співробітництва.
Кращі практики розвитку транскордонного співробітництва в країнах Східного партнерства

Сучасний розвиток прикордонних громад характеризується відсутністю достатніх можливостей для працевлаштування мешканців прикордоння та відносно низьким економічним розвитком територій. Ці тенденції посилюються активізацією процесів відтоку кваліфікованої робочої сили та молоді у прикордонні регіони суміжних країн з огляду на підвищення транспарентності кордонів і привабливість закордонних ринків праці та освітніх послуг. Водночас прикордонні території володіють додатковими конкурентними перевагами, пов'язаними з можливостями, які відкриваються у рамках здійснення транскордонного співробітництва.

Файл Adobe Reader Інструменти економічного розвитку місцевих громад: кращі європейські практики у сфері транскордонного співробітництва. Серія 1. Єврорегіони, ОЄС, ЄОТС: інформаційний бюлетень. 2019, березень. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”.

Інформаційний бюлетень присвячено аналізу таких ефективних форм транскордонного співробітництва як Єврорегіони, Європейські об'єднання територіального співробітництва (ЄОТС), Об'єднання єврорегіонального співробітництва (ОЄС). Зокрема, у ньому розкрито особливості цих форм транскордонного співробітництва та відмінності між ними; правова база їх функціонування; способи формування їх бюджетів; кращі практики стимулювання соціально-економічного розвитку прикордонних територій; етапи їх створення та перспективи їх імплементації в Україні. Використання позитивного досвіду функціонування зазначених форм транскордонного співробітництва сприятиме соціально-економічному розвитку прикордонних територій.


Файл Adobe Reader Інструменти економічного розвитку місцевих громад: кращі європейські практики у сфері транскордонного співробітництва. Серія 2. Транскордонні кластери: інформаційний бюлетень. 2020, березень. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”.

Інформаційний бюлетень присвячено питанням формування та розвитку транскордонних кластерів як одній з ефективних форм транскордонного співробітництва. Зокрема, подано загальну характеристику, етапи створення кластерів та класифікацію кластерів, окреслено основні інструменти політики розвитку кластерів у ЄС, нормативно-правове забезпечення їх розвитку в Україні, кращі практики діяльності транскордонних кластерів в ЄС, кластерні ініціативи у прикордонних регіонах України, які межують з країнами-членами ЄС тощо. Використання позитивного досвіду функціонування зазначеної форми транскордонного співробітництва стимулюватиме розвиток підприємництва у прикордонних регіонах та сприятиме їх соціально-економічному поступу.


Файл Adobe Reader Інструменти економічного розвитку місцевих громад: кращі європейські практики у сфері транскордонного співробітництва. Серія 3. Транскордонні індустріальні зони та парки: інформаційний бюлетень. 2021, травень. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”.

Інформаційний бюлетень присвячено аналізу такої форми транскордонного співробітництва як транскордонні індустріальні зони та парки. Зокрема у ньому розкрито поняття, характерні ознаки та основні типи індустріальних парків; правова база їх функціонування; особливості розвитку індустріальних парків в Україні та світовий досвід розвитку як індустріальних, так і транскордонних парків. Використання позитивного досвіду функціонування зазначених форм транскордонного співробітництва слугуватиме додатковим стимулом для соціально-економічного розвитку прикордонних територій.


Веб-майстер П. Попадюк