Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Новини Ради молодих вчених14 березня 2019 р. в ДУ «Інститут регіональних досліджень ім.  М. І. Долішнього НАН України» відбувся міжнародний семінар з регіонального розвитку. Організаторами семінару виступили Рада молодих вчених ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України» (м. Львів), Університет ім. Івана Павла ІІ (м. Краків) та Краківський економічний університет. [...]

26.03.2019

12 березня 2019 року в ДУ «Інститут регіональних досліджень ім.  М. І. Долішнього НАН України» було проведено науково-методичний семінар на тему «Застосування методів стратегічного аналізу в наукових дослідженнях», доповідачем якого була к.е.н., старший науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів О. О. Левицька.
На семінарі були присутні голова Ради молодих вчених к.е.н., н.с. Мульска О.П., працівники Інституту – д.е.н., проф. Васильців Т.Г., к.держ.упр., с.н.с. Біль М.М., к.е.н., с.н.с. Гринчишин І.М., к.е.н., н.с. Лещух І.В., к.соціол.н., н.с. Максименко А.О., к.е.н., н.с. Патицька Х.О., провідн. інж. Махонюк О.В., провідн. інж. Бараняк І.Є. [...]

20.03.2019

2018.12.13. Львів, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім.  М. І. Долішнього НАН України». Інформаційна сесія «Про можливості за програмою ЄС Еразмус+»
13 грудня 2018 року в ДУ «Інститут регіональних досліджень ім.  М. І. Долішнього НАН України» відбулася презентація Національного Еразмус+ офісу в Україні (НЕО) Програми ЄС Еразмус+ за її ключовими напрями діяльності КА1, КА2, Жан Моне. Організатори заходу: Іванна Атаманчук, Вероніка Ткаченко (НЕО) та Іванна Мищишин (ІРД НАН України).
У заході узяли участь більше 50 представників закладів вищої освіти, наукових установ, громадських та молодіжних організацій Львова.
Представники НЕО в Україні Іванна Атаманчук та Вероніка Ткаченко ознайомили учасників з Програмою ЄС Еразмус+, її архітектурою, основними ключовими напрямами. Особливу увагу було присвячено підготовці проектів з Міжнародної кредитної мобільності, індивідуальним можливості з Кредитної мобільності, підготовці проектів з Розвитку потенціалу вищої освіти, організації проектів з мобільності у сфері молоді (Молодіжні обміни, Мобільність молодіжних працівників, Волонтерські проекти) та підготовці проектів напряму Жан Моне (викладання, дослідження, дебати, асоціації). Окремо були висвітлені критерії оцінювання проектних заявок та дедлайни конкурсів 2019 року.
Після презентацій учасники мали змогу отримати індивідуальні консультації щодо участі у Програмі Еразмус+.
Фото з події:

03.01.2019

8 листопада 2018 року у приміщенні Львівського Будинку вчених відбулося вручення премій обласної державної адміністрації та обласної ради працівникам наукових установ та закладів вищої освіти Львівської області. У цьому році премії отримали 30 відомих учених і знаних фахівців та 120 молодих учених і дослідників, наукові здобутки яких сприяють ефективному відтворенню, розвитку й використанню науково-технічного потенціалу області, виробництву та реалізації нових видів конкурентоздатної продукції й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі. Традиційно співробітники ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» увійшли до списку кращих науковців Львівщини. [...]

18.12.2018

Молоді вчені Інституту взяли участь у роботі IX Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України», яка відбулася 22 листопада 2018 р. у Львівському торговельно-економічному університеті. Тематика цьогорічної конференції була присвячена питанням розвитку економіки України в період фінансово-економічної нестабільності; грошово-кредитній та валютній політиці України; бюджетно-податковій політиці та реформуванню фінансової системи; механізмам подальшого розвитку банківської системи України; напрямам та інструментам забезпечення інвестиційної привабливості національного господарства; мікрорівневим аспектам модернізації фінансово-економічного стану; осучасненню інструментів обліку, аналізу та аудиту. Виступи представників Інституту були присвячені особливостям децентралізації. [...]

27.11.2018

2018.07.8-13. Жовква Львівської області. Літня школа самоврядування, організована ГО "Центр громадянських ініціатив" та Фондом Фрідріха Наумана в Україні у партнерстві з Жовківською міською радою та ВП "Центр розвитку місцевого самоврядування" у Львівській області
8-13 липня 2018 року у м. Жовкві Львівської області відбулася Літня школа самоврядування, організаторами якої є ГО "Центр громадянських ініціатив" та Фонд Фрідріха Наумана в Україні. Цьогоріч вони виступили у партнерстві з Жовківською міською радою та ВП "Центр розвитку місцевого самоврядування" у Львівській області. Тема ЛШС-2018 – "Муніципальні послуги у громадах: організація надання та оцінювання якості".
Учасниками школи виступили 25 осіб з усіх куточків України. Це були представники органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, громадських організацій, викладачі та науковці.
Одним із тренерів ЛШС-2018 була Голова Ради молодих вчених ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» Оксана Цісінська. Основним завданням тренера було навчити учасників школи основам проектного менеджменту, координувати написання їх проектів та надавати рекомендації. Після проведеної успішної роботи та позитивних відгуків учасників школи О. Цісінську було запрошено провести аналогічні тренінги у ІІ зміні ЛШС-2018.
Фото з події:

23.07.2018

2018.06.18. Львів, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Семінар на тему: «Організаційні «хитрощі» написання дисертаційного дослідження»
18 червня 2018 року у м. Львові в ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» Радою молодих вчених було організовано семінар на тему: «Організаційні «хитрощі» написання дисертаційного дослідження», який провела к.держ.упр., ст.н.с., докторант відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону Мар'яна Біль.
Під час семінару доповідач представила основні «пастки», у які потрапляють молоді люди, які починають писати свої дисертаційні роботи, наголосила на важливих моментах виходу з таких ситуацій та представила вагомі кроки, які варто пройти, щоб успішно написати роботу.
Також доповідач зупинилась на деталях, які дисертанти часто опускають у проведенні своїх досліджень, зазначила декілька варіантів збирання даних та методів опрацювання інформації, вказала основні і більш значущі з них при написанні аналітичної частини роботи.
М. М. Біль в деталях пояснила основні моменти, які варто відобразити у першому розділі свого дослідження, та відзначила, що варто представити в останньому рекомендаційному розділі роботи.
Інформація, яку почерпнув кожен учасник семінару, буде обов’язково використана ним у своїй науковій роботі, а велика зацікавленість у даній тематиці аспірантів Інституту дозволила висловити побажання учасників провести ще один семінар на дану тему.

23.07.2018

2018.05.15-16. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка. Міжнародна науково-практична конференція «Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки»
15-16 травня 2018 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка в партнерстві з Інститутом міжнародних студій Вроцлавського університету відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки».
Основними напрямами роботи конференції були: концептуальні засади функціонування та розуміння сучасного дискурсу безпеки, архітектура міжнародної безпеки: глобальний та регіональний вимір, механізми та форми багатостороннього міжнародного співробітництва в умовах кризи міжнародної системи, сучасна система міжнародних відносин, конфлікти та кризи XXI ст. та ін.
Участь в міжнародній конференції взяли науковці та викладачі ВНЗ, а також науково-дослідних установ, працівники органів державного управління та місцевого самоврядування України та зарубіжних держав, молоді науковці, студенти та аспіранти, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері політичних, економічних, правничих, соціологічних та історичних наук.
У конференції від ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» взяли участь старший науковий співробітник, д.е.н., доц. Борщевський Віктор Валентинович та голова Ради молодих вчених, провідний інженер сектору проблем транскордонного співробітництва Цісінська Оксана Богданівна.
Борщевський В. В. у своєму виступі відзначив пріоритети антимонопольного регулювання ринку нафтопродуктів України в умовах сучасних геоекономічних викликів через безпековий контекст. Цісінська О. Б. представила польові дослідження, які показують малий прикордонний рух на українсько-польському кордоні як фактор загрози національній безпеці України.

23.07.2018

Вроцлав (Польща). Стажування на факультеті суспільних наук Інституту міжнародних студій Вроцлавського університету в рамках стипендіальної програми Уряду Республіки Польщі для молодих науковців
Голова Ради молодих вчених, провідний інженер сектору проблем транскордонного співробітництва Оксана Цісінська, яка в 2017/2018 академічному році навчалася на факультеті суспільних наук Інституту міжнародних студій Вроцлавського університету в рамках стипендіальної програми Уряду Республіки Польщі для молодих науковців, «на відмінно» захистила дипломну роботу на тему «Регіональний менеджмент українсько-польського транскордонного регіону в умовах дії Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом» та отримала диплом про закінчення. Окрім того, стипендистка отримала від наукового керівника дипломної роботи позитивні відгуки щодо її навчання у Вроцлавському університеті та здобула можливість навчання та проведення додаткових наукових досліджень у липні на базі Студіум східноєвропейських досліджень Варшавського університету у період 02.07.2018–20.07.2018 рр. Під час додаткових наукових досліджень у липні Оксана Цісінська також отримала можливість бути слухачем XXVIII Східної літньої школи, яка проводилась у Варшавському університеті.

23.07.2018

11-13 червня 2018 року у Центрі навчання та рекреації «Енергетик» (м. Краснобруд, Польща) відбувся Міжнародний семінар «XXIII Варштати економістів-аграрників» в рамках співпраці між Інститутом розвитку села та сільського господарства Польської академії наук та ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», в якому цього року взяли участь молоді докторанти к.е.н. Ірина Гринчишин та к.держ.упр., ст.н.сп. Мар’яна Біль. [...]

19.06.2018Веб-майстер П. Попадюк