Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Співпраця з вищими навчальними закладами

Інститут входить до складу науково-навчального комплексу «Економосвіта», учасниками якого, крім Інституту, є 5 закладів вищої освіти МОН України (Інститут економіки та менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», Західноукраїнський національний університет, Львівський торговельно-економічний університет, Луцький національний технічний університет, Волинський національний університет імені Лесі Українки), а також ГО «Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції» та Державна академія прикладних наук в Ярославі (Польща).

Окрім установ ННК «Економосвіта», у звітному році Інститут також активно співпрацював із іншими ЗВО, зокрема з Львівським національним університетом імені Івана Франка, Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, Львівським інститутом Міжрегіональної академії управління персоналом, Українським Католицьким Університетом.


До результатів співпраці Інституту із закладами вищої освіти у 2023 році слід віднести:

  • залучення 6 штатних працівників Інституту до навчального процесу та 4-х – до головування в Державних екзаменаційних комісіях у ЗВО, а також 9 науковців - освітян до виконання науково-дослідних робіт в Інституті;
  • співпраця Інституту з ЗВО у питаннях забезпечення розвитку освітньо-наукових програм (051 Економіка та 072 Фінанси, банківська справа та страхування) підготовки доктора філософії за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти (Львівський торговельно-економічний університет, Львівський національний університет імені Івана Франка);
  • підвищення кваліфікації 5 науково-педагогічних працівників ЗВО в Інституті та 6 працівників Інституту - у вітчизняних закладах вищої освіти;
  • спільне проведення 4 науково-практичних конференцій та 3 семінарів для молодих вчених, зокрема: ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи» (19.10.2023 р.); Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та підприємництва в умовах викликів і загроз (он-лайн, 20.04.2023 р.) та ін.

У 2023 році при Інституті діяла філія кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом (згідно угоди від 28.05.2019 р.). У рамках роботи філії кафедри здійснювалося підвищення кваліфікації викладацького складу кафедри з питань організації та проведення наукових досліджень, підготовка спільних публікацій тощо. Організовано та проведено спільну Міжнародну науково-практичну конференцію «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум» (м. Львів, 8.06.2023 р.).


Підготовка спеціалістів спільно із закладами вищої освіти

У галузі підготовки наукових кадрів діяли 1 багатосторонній договір (щодо створення науково-навчального комплексу «Економосвіта, 2003 р.) та низка двосторонніх договорів з вищими навчальними закладами та науковими установами. Зокрема, впродовж травня 2023 р. проведено науково-практичні семінари для аспірантів, докторантів і молодих вчених за участю лекторів з установ-партнерів ННК «Економосвіта».

З питань навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення підготовки докторів філософії за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти діють договори про співпрацю із Київським університетом права Національної академії наук України, Львівським торговельно-економічним університетом, Українським католицьким університетом, Львівським національним університетом природокористування, Мукачівським державним університетом, а також угоди про співпрацю у сфері підготовки докторів філософії щодо проходження педагогічної практики та стажування аспірантів та викладачів із: Львівським торговельно-економічним університетом, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Західноукраїнським національним університетом, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича.

Також діють угоди про співпрацю із: Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу; Волинським національним університетом імені Лесі Українки; Луцьким національним технічним університетом; Мукачівським державним університетом; Університетом державної фіскальної служби України.


Співпраця з ВНЗ у роках: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023


Веб-майстер П. Попадюк