Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Наукові розробки

Матеріали по темі «Механізми регулювання екологічної безпеки транскордонного регіону в умовах євроінтеграції України» (2013–2015 рр.)

 • Доповідна записка «Пропозиції щодо законодавчих змін та взаємовідносин держави й інвесторів при вирішенні питань видобування газу колекторів щільних порід і сланцевого газу»
 • Науково-аналітична записка «Напрями та механізми забезпечення охорони довкілля й екологізації природокористування у прикордонних регіонах України в умовах євроінтеграції» (д.е.н., проф. Кравців В. С., д.е.н., проф. Стадницький Ю. І.; д.е.н., проф. Фурдичко О. І.; к.е.н., с.н.с. Жук П. В.; к.е.н., с.н.с. Гулич О. І.; к.е.н., с.н.с. Колодійчук І. А.; к.е.н., с.н.с. Полюга В. О.)
 • Науково-аналітична доповідь «Інтеграційний вибір України: соціальні, економічні та екологічні наслідки у регіональному вимірі». Розділ «Екологічна безпека» (д.е.н., проф. Кравців В. С., к.е.н., с.н.с. Жук П. В.; к.е.н., с.н.с. Гулич О. І.; к.е.н., с.н.с. Колодійчук І. А.; к.е.н., с.н.с. Полюга В. О.).
 • Науково-аналітична записка «Про наслідки дерегуляції економіки України»: Розділ: «Екологічна безпека та використання природних ресурсів» Кол. авторів під керів. д.е.н., проф. Кравціва В.С. (к.е.н., с.н.с. Жук П. В.)
 • Наукова записка «Нормативно-правова база регулювання екологічної безпеки в транскордонних регіонах України: оцінка, проблеми» (д.е.н., проф. Кравців В. С., к.е.н., с.н.с. Жук П. В., к.е.н., с.н.с. Гулич О. І., к.е.н., с.н.с. Колодійчук І. А., к.е.н., с.н.с. Полюга В. О., Бегень О. Р., Григоренко О. В., Гаврилюк В. В.)
 • Наукова записка «Про впровадження у Львівській області технології «розумні мережі» (аспірант Башинська Ю.)
 • Проекти нормативно-правових документів щодо запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у зонах припинення діяльності гірничо-хімічних підприємств Львівської області (к.е.н., с.н.с. Жук П. В.)
 • Науково-аналітична записка «Сучасні тенденції та проблеми розвитку регіональних рекреаційно-туристичних комплексів України» (к.е.н., с.н.с. Гулич О. І.)
 • Науково-аналітична записка «Європейські механізми регулювання екологічної безпеки і можливості їх використання в Україні та її транскордонних регіонах» (д.е.н., проф. Кравців В. С., к.е.н., с.н.с. Жук П. В., д.е.н., проф. Стадницький Ю. І., к.е.н., с.н.с. Гулич О. І., к.е.н., с.н.с. Колодійчук І. А., к.е.н., с.н.с. Полюга В. О., інж. Гаврилюк В. В., пров. інж. Бегень О. Р., інж. Григоренко О. В., асп. Башинська Ю. І.)
 • Наукова записка «Напрями забезпечення конкурентоспроможності вугільних підприємств Західного регіону України» (к.е.н., пр.н.с. Жук П. В., Почтарук І. С.)
 • Проект Закону України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку у гірських зонах України» та обґрунтування його необхідності» (к.е.н., пр.н.с. Жук П. В.)
 • Наукова записка «Організаційно-економічні механізми та інструменти забезпечення конкурентоспроможності вугільної промисловості Західного регіону України» (к.е.н., пр.н.с. Жук П. В., асп. Почтарук І. С.)
 • Наукова доповідь «Регулювання екологічної безпеки транскордонного регіону в умовах євроінтеграції України» (д.е.н., проф. Кравців В. С., к.е.н., пр.н.с. Жук П. В., к.е.н., с.н.с. Гулич О. І., к.е.н., с.н.с. Колодійчук І. А., к.е.н., с.н.с. Полюга В. О., д.е.н., проф. Стадницький Ю. І., асп. Башинська Ю. І., пр. інж. Федірко Б. О., інж. Григоренко О. В., асп. Кухарик В. В., Почтарук І. С.)

 


Веб-майстер П. Попадюк