Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Злупко Степан Миколайович

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Місце роботи:

ІРД НАНУ

Сторінки:

Народився

15 липня 1931 р. у селянській родині в селі Дорожів тодішнього Самбірського повіту (нині Дрогобицького району) на Львівщині.
Помер 15 листопада 2006 р. у віці 75 років.

Освіта:

Львівський державний університет імені Івана Франка (1956, історичний факультет),
аспірантура – Львівський державний університет імені Івана Франка (1958-1960),
докторантура – Львівський державний університет імені Івана Франка (1964). У серпні 1963 р. подав у першому варіанті докторську дисертацію на тему: «Економічна думка Галичини у другій половині ХІХ ст.» обсягом 776 с.

Здобутки:

кандидат економічних наук (12.1960, тема: «Аграрні програми політичних партій Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ століть)»),
доцент (1962),
доктор економічних наук (1989, тема: «Зайнятість та її регіональні особливості (методологія, методи, організація)»),
професор (1991).
Лауреат премії ім. Михайла Туган-Барановського НАН України (1995),
заслужений діяч науки і техніки України (1996).
1998 р. – нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.
1993 р. – відзначений Американським Бібліографічним Інститутом «За відданість науці і людським ідеалам».
1993 р. – занесений до світового лідерства «П'ятсот перших» Міжнародним біографічним центром (Кембридж, Великобританія).

Трудова діяльність:

головний науковий співробітник (до листопада 2006 р.) Інституту регіональних досліджень НАН України (до 1994 р. — Львівського відділення Інституту економіки АН України);
завідувач кафедри економіки України імені М. Туган-Барановського (квітень 1993 р. – листопад 2006 р.) ЛДУ12.

Наукові інтереси:

Історія української та світової економічної думки.
Економічна історія України.
Сучасна економіка України.
Регіоналістика, трудовий потенціал і зайнятість.
Екогомологія – наука про органічність розвитку людини і довкілля.
Економічна кібернетика і глобалістика.
Економічна теорія і економічна культура.

Досягнення:

Заснував новий науковий напрям про органічний розвиток людини і довкілля – екогомологію.

Підготував 5 докторів і 20 кандидатів наук.

.

Опубліковано:

понад 1600 наукових праць, з них понад 30 одноосібних монографій, був співавтором близько 20 колективних монографій. Окремі з них позитивно оцінені в рецензіях, опублікованих у США, Канаді, Польщі.

Найвідоміші одноосібні монографії:

 1. Ідейна боротьба навколо аграрно-селянського питання в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ століть). – Львів, 1960.
 2. Економічна думка на Україні. – Львів, 1969.
 3. Теоретико-управленческие аспекты занятости в развинутом социалистическом обществе. – К., 1985.
 4. Сумління голос. – Львів, 1989.
 5. Михайло Туган-Барановський: Український економіст світової слави. – Львів, 1993.
 6. Іван Франко – економіст. – Львів, 1992.
 7. На чатах рідної землі. – Львів, 1999.
 8. Економічна думка України: від давнини до сучасності. – Львів, 2000.
 9. Основи історії економічної теорії. – Львів, 2001.

Кожне з цих видань є новаторським, бо висвітлює нові наукові проблеми.

Одноосібні підручники і посібники:

 1. Економіка України. Текст лекцій. – Львів, 1995.
 2. Економічна історія України. Текст лекцій. – Львів, 1993.
 3. Українська економічна думка в добу Гетьманщини. Текст лекцій. – Львів, 1993.
 4. Економічна думка в Західній Україні кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст. : текст лекцій. – Львів, 1994.
 5. Українська економічна думка. Хрестоматія. – Київ, 1998.
 6. Економічна думка України: від давнини до сучасності. – Львів, 2000.
 7. Основи історії економічної теорії. – Львів, 2001.
 8. Історія економічної теорії : підручник. – К.: Знання, 2005 – 719 с.

Монографії

2007Файл Adobe Reader УДК 332.133.6:316.42
Регіональні суспільні системи : монографія / наук. ред. Л. К. Семів ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2007. – 496 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). (фрагмент)

Джерел: 562 посилання

Висвітлені сучасні теоретичні та методологічні основи дослідження регіональних суспільних систем (РСС). Розкриті особливості та інноваційні передумови розвитку ресурсного потенціалу РСС в Україні. Досліджено конкурентоспроможність суспільно-територіальних систем в умовах формування соціально-орієнтованої ринкової економіки. Проаналізовані регіональні відтворювальні системи та визначено їх місце в стратегії соціально-економічного розвитку України. З’ясовано особливості розвитку регіональних соціальних систем в Україні (соціально-трудових, соціально-культурних, соціально-екістичних, освітніх). Розкрито традиційний та інноваційний підходи до оцінки рівня життя населення як важливого індикатора розвитку регіональних суспільних систем. Розкрито європейський, національний та регіональний контекст розвитку регіональних освітніх систем. Розкрито інноваційно-інтелектуальний потенціал РСС. Обґрунтовано концепцію, інституційне забезпечення та сучасні форми й інструменти управління розвитком РСС.
Авторський колектив: М. І. Долішній, С. М. Злупко, Л. К. Семів, Л. Т. Шевчук, С. М. Писаренко, С. Й. Вовканич, У. Я. Садова, С. Л. Шульц, І. З. Сторонянська, М. В Максимчук, О. Т. Риндзак, А. В. Шевчук, Р. А. Семів, С. Р. Семів, С. Т. Пухир, Х. Р. Копистянська, В. Я. Бідак, О. С. Гринькевич, Л. С. Ноджак, І. Ю. Ходикіна, С. О. Цапок, О. М. Луцків, А. Й. Ваврик, О. Ф. Половинко, М. Ю. Лалакулич, Н. І. Андрусишин, Н. Ю. Федоришин, С. Д. Щеглюк, І. Б. Шевчук, І. Б. Назаркевич, В. В. Папп.
Ключові слова: регіональні системи, суспільні системи

2005Файл Adobe Reader Злупко С. М. Шлях до великої науки (про наукову діяльність академіка НАН України М. І. Долішнього) / С. М. Злупко ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2005. – 160 с. (повний текст)

У книзі вперше висвітлюється шлях академіка НАН України М.І. Долішнього до великої науки. На основі праць вченого розкривається його внесок у розвиток економічної науки, передусім регіоналістики.
Розрахована на економістів і широкий інтелектуальний загал.
Ключові слова: історія науки, Мар'ян Долішній

2003Файл Adobe Reader УДК 332
Регіональна політика та механізми її реалізації : монографія / М. І. Долішній, С. М. Злупко, С. Й. Вовканич та ін. ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – К. : Наукова думка, 2003. – 504 с. (фрагмент)

Джерел: 346

У книзі висвітлюється механізм реалізації регіональної політики, який охоплює широкий спектр процесів регіонального розвитку і зорієнтований на активну державну регіональну політику щодо зміцнення економічного потенціалу регіонів, забезпечення фінансово-економічної самостійності регіональних та локальних територіальних систем. Аналізуються сучасні проблеми територіального управління та місцевого самоврядування у західних регіонах України, запропоновані напрями та інструментарій їхнього вирішення.
Для вчених-економістів, викладачів та студентів, спеціалістів з питань регіональної економіки.
Авторський колектив: Долішній М. І., Безносюк В. Д., Бережна І. В., Бєлєнький П. Ю., Бідак В. Я., Буряк П. Ю., Вовканич С. Й., Гнатюк І. Р., Даниленко О. А., Демченко В. В., Жук М. В., Злупко С. М., Караванський О. В., Карпов В. І., Козоріз М. А., Кондратюк С. В., Копистянська Х. Р., Кравців В. С., Кривицький А. Ф., Куйбіда В. С., Луцишин І. Я., Луцишин Н. П., Луцків О. М., Матковський С. О., Мельник М. І., Мікула Н. А., Мошинець О. С., Ноджак Л. С., Писаренко С. М., , Побурко Я. О., Риндзак О. Т., Садова У. Я., Сімків Л. Є., Смовженко Т. С., Соловей Л. С., Стадницький Ю. І., Сторонянська І. З., Фурдичко Л. Є., Цапок С. О., Семів Л. К., Фрис Р. Д., Шевчук А. В., Шевчук Л. Т., Шульц С. Л., Шевчук Я. В.
Ключові слова: регіональна політика, механізми реалізації

2001Файл Adobe Reader УДК 332
Регіональна політика: методологія, методи, практика : монографія / Інститут регіональних досліджень НАН України; редкол.: відп. ред. М. І. Долішній. – Львів, 2001. – 720 с. (фрагмент)

Джерел: 429 посилань

У монографії з позицій сучасного рівня економічної науки та суміжних з нею знань досліджено теоретичні і методичні основи регіональної політики. На підставі дослідницького досвіду Львівської економічної школи в монографії висвітлено наукові основи регіональної соціально-економічної політики, зарубіжний досвід формування регіональної політики, принципи і методи державного регулювання та місцевого самоврядування, регіональні аспекти розвитку підприємництва, формування регіональної фінансово-кредитної та податкової політики, проблеми формування і реалізації регіональної науково-технічної політики, соціальні аспекти регіональної політики, принципи і методи управління розвитком великих міст, регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв’язків.
Для вчених-економістів, викладачів і студентів, спеціалістів з економіки.
Авторський колектив: Долішній М. І., Бєлєнький П. Ю., Бідак В. Я., Бойко Є. І., Вовканич С. Й., Габрель М. М., Гадзало Я. М., Герасимчук З. В., Гладій М. В., Гоголь Г. Л., Горин М. П., Давимука С. А., Злупко С. М., Караванський О. В., Карпов В. І., Козоріз М. А., Кондратюк О. В., Копистянська Х. Р., Копитко В. І., Кравців В. С., Кривицький А. Ф., Куйбіда В. С., Куценко В. І., Лавейкін М. І., Максимчук М. В., Матковський С. О., Матюшко Є. М., Медведчук С. В., Мікула Н. А., Осауленко О. Г., Пак Н. Т., Палига Є. М., Панкевич Л. В., Патора Р., Пирожков С. І., Писаренко С. М., Побурко Я. О., Риндзак О. Т., Садова У. Я., Семів Л. К., Семів Р. А., Симоненко В. К., Сімків Л. Є., Соловей Л. С., Стельмах О. А., Фрис Р. Д., Фурдичко О. І., Цапок С. О., Шевчук А. В., Шевчук Л. Т., Шульц С. Л.
Ключові слова: регіональна політика, механізми реалізації


Веб-майстер П. Попадюк