Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Рада молодих учених

Новини Ради молодих вчених

В Інституті функціонує Рада молодих вчених (голова Ради - д.е.н., ст. дослідник Мульска О. П.), яка здійснює роботу із залучення наукової молоді до участі у наукових конференціях, круглих столах, науково-практичних семінарах та тренінгах для молодих вчених, інформує та популяризує різні форми (державні, академічні, міжнародні) підтримки молодих вчених, а також забезпечує співробітництво з радами молодих вчених вищих навчальних закладів і академічних установ, зокрема між Радами молодих учених установ ННК «Економосвіта».

Протягом 2023 року за участю Ради молодих вчених Інституту проведено низку заходів із залученням наукової молоді Інституту, зокрема:

 • ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи», 19 жовтня 2023 р. (Львівський торговельно-економічний університет, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»);
 • тренінг “Розвиток емоційного інтелекту в умовах невизначеності» (спільно із студентським науковим гуртком Львівського торговельно-економічного університету (ЛТЕУ) «Сучасний простір економічних досліджень», 25 травня 2023 р.);
 • науково-практичний семінар «Соціологічні дослідження: теоретичні основи та практична реалізація» (спільно із студентськими науковими гуртками ЛТЕУ “Сучасний простір економічних досліджень” та “Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення управління суб’єктами бізнесу”, 29 травня 2023 р.);
 • науковий семінар з проблем транскордонного співробітництва (Львівський торговельно-економічний університет, 8 грудня 2023 р.);
 • подання на конкурси на здобуття грантів та премій для молодих вчених.


У 2023 році молоді науковці Інституту:

 • к.е.н. І. Бараняк, аспірант А. Янович виконували НДР молодих вчених НАН України «Вимушена міграція населення України: закономірності та наслідки для розвитку людського потенціалу України»;
 • д.е.н. О. Мульска стала переможцем конкурсу «Найкращий молодий вчений Академії», організований Радою молодих вчених НАН України;
 • авторський колектив молодих науковців Інституту (д.е.н., с.д. О. Мульска, к.е.н. Х. Патицька, к.е.н. І. Лещух, д.е.н., с.д. Н. Попадинець) отримав Премію Верховної Ради України найталановитішим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за цикл наукових праць «Закономірності та механізми економічного зростання регіонів і громад на засадах людиноцентричного та смарторієнтованого підходів»;
 • к.е.н. І. Лещух нагороджена Грамотою НАН України за цикл праць «Потенціал сфери фінансових послуг регіонів України: ефективність використання та механізми детінізації в умовах глобальної нестабільності».


Стипендії та премії для молодих вчених:

 • У 2023 році стипендію Президента України отримували д.е.н., с.д. О. Мульска та к.е.н. О. Нестор;
 • стипендію НАН України отримували: к.е.н. І. Бараняк (по жовтень 2023 р.), к.е.н. Ю. Башинська (з листопада 2023 р.).Рада молодих вчених в роках: 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023


Веб-майстер П. Попадюк