Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Рада молодих учених

Новини Ради молодих вчених

В Інституті функціонує Рада молодих вчених (голова Ради - к.е.н. Мульска О. П.), яка здійснює роботу із залучення наукової молоді до участі у наукових конференціях, круглих столах, науково-практичних семінарах та тренінгах для молодих вчених, інформує та популяризує різні форми (державні, академічні, міжнародні) підтримки молодих вчених, а також забезпечує співробітництво з радами молодих вчених вищих навчальних закладів і академічних установ, зокрема між Радами молодих учених установ ННК «Економосвіта».

Протягом 2019 року Рада молодих вчених Інституту виступила організатором/співорганізатором 10 наукових заходів:

 1. Семінар «Застосування методів стратегічного аналізу в наукових дослідженнях», м. Львів (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»), 12 березня 2019 р. (доповідач к.е.н., с.н.с. Левицька О. О.).
 2. Міжнародний семінар з питань регіонального розвитку для молодих вчених, м. Львів (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»), 14 березня 2019 р.
 3. ХІХ Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи», м. Львів (Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», Науково-навчальний комплекс «ЕКОНОМОСВІТА», Рада молодих вчених ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»), 29 березня 2019 р.
 4. ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи», м. Львів (Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», Рада молодих вчених ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»), 23-24 квітня 2019 р.
 5. IV міжнародна конференція молодих вчених «Перспективи розвитку підприємництва в міжнародному контексті» (в рамках Всеукраїнського фестивалю науки), м. Львів (ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»), 17 травня 2019 р.
 6. Міжнародний семінар з питань регіональної політики для молодих вчених, м. Львів (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»), 4 червня 2019 р.
 7. Тренінг для молодих вчених «Побудова раціонального Time-менеджменту для молодих науковців», м. Львів (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»), 24 вересня 2019 р. (доповідач к.е.н., доц. Іванюк У. В., ЛІ МАУП).
 8. Науково-практичний семінар «Картографічна тріада: знак, образ, інформація», м. Львів (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»), 29 жовтня 2019 р. (доповідач к.геогр.н. Теслюк Р. Т.).
 9. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України», м. Львів (Львівський торговельно-економічний університет, Львівський національний університет імені І. Франка, Рада молодих вчених ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»), 21 листопада 2019 р.
 10. Науково-практичний семінар «Сучасні методи економічного моделювання», м. Львів (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»), 12 грудня 2019 р. (доповідач д.е.н., проф. Флейчук М. І., Львівський торговельно-економічний університет).

Стипендії та премії для молодих вчених:

 1. к.е.н. Левицька О. О. нагороджена Премією Президента України для молодих вчених 2019 року за цикл наукових праць «Розвиток людського потенціалу системи охорони здоров’я України в умовах внутрішніх трансформацій і глобальних викликів (Указ Президента України № 903/2019 від 13.12.2019).
 2. к.е.н. Левицькій О. О. та к.е.н. Мульскій О. П. за підсумками конкурсу 2019 р. присуджено премії НАН України для молодих учених за цикл праць «Дослідження факторів міграції населення в умовах посилення соціально-демографічних загроз України»
 3. стипендію Президента України у 2019 році отримували: к.е.н. Попадинець Н. М., к.е.н. Бас-Юрчишин М. А. (до квітня 2019 р.), к.е.н. Патицька Х. О. (з квітня 2019 р.).
 4. стипендію НАН України отримували: к.е.н. Левицька О. О. (по жовтень 2019 р.), к.е.н. Карп’як М. О. (з листопада 2019 р.), к.е.н. Мульска О. П. (з листопада 2019 р.).

Наукові проекти молодих вчених у 2019 році:

 1. грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених для виконання НДР «Напрями ефективного використання потенціалу малого підприємництва в об’єднаних територіальних громадах» отримала к.е.н. Назаркевич О. Б.
 2. грант НАН України дослідницькими групам молодих учених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки та виконання наукової роботи «Зміцнення спроможності територіальних громад на основі ефективного ендогенного потенціалу» отримали: к.е.н. Гринчишин І. М., к.е.н. Лещух І. В., к.е.н. Патицька Х. О.
 3. у 2019 році виконано також науковий проект НДР молодих учених НАН України «Оцінка інноваційного потенціалу регіонів України в контексті формування стратегій смарт-спеціалізації». Його виконували: к.е.н. Лещух І. В., к.е.н. Патицька Х. О.

Міжнародна співробітництво молодих вчених:

 1. 10-12.06.2019 р. у Центрі навчання та рекреації «Енергетик» (м. Краснобруд, Польща) відбувся Міжнародний семінар «XXIV Варштати економістів-аграрників»/«XXIV workshop of agricultural economists», в якому в рамках співпраці між Інститутом розвитку села та сільського господарства Польської академії наук та ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», взяли участь молоді науковці Інституту к.е.н. Левицька О. О., к.е.н. Мульска О. П. та к.соц.н. Максименко А. В.
 2. к.е.н. Левицька О. О. отримала та виконала грант Асоціації регіонального розвитку (RSA) для молодих вчених на участь у Міжнародній конференції «Метрополії і периферійні території країн Центральної та Східної Європи: нові виклики для ЄС, національні та регіональні політики» / «Metropolitan and peripheral territories of Central and Eastern European countries: new challenges for the EU, national and regional policies» (м. Люблін (Польща), 11-13.09.2019 р.).
 3. к. соц.н. Максименко А. О. отримала стипендію за Конкурсом на отримання грантів для візитів молодих українських учених на місячний термін до Польщі згідно з Протоколом до Угоди про наукове співробітництво між Польською академією наук і Національною академією наук України та здійснила стажування у відділі соціології села в Інституті розвитку села та сільського господарства Польської академії наук.
 4. к.е.н. Патицька Х. О. пройшла стажування в Університеті фінансів, бізнесу та підприємництва (м. Софія, Болгарія).

Відзнаки молодих вчених:

 1. З нагоди Всесвітнього Дня науки 11.11.2019 р. премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для молодих вчених і спеціалістів отримали: к.с.н. Максименко А. О., к.е.н. Попадинець Н. М., к.е.н. Ляховська О. В., к.е.н. Назаркевич О.Б., асп. Кльоба Т.В.
 2. к.е.н. Патицька Х. О. нагороджена дипломом І ступеня, а к.е.н. Попадинець Н. М. - дипломом ІІІ ступеня ІІІ Конкурсу наукових робіт з проблем розвитку регіональної економіки та транскордонного співробітництва імені М. І. Долішнього (17.05.2019 р.).


Рада молодих вчених на роки: 2016 2018 2019


Веб-майстер П. Попадюк