Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Координація наукової діяльності

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» є провідною науковою установою в системі НАН України з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва.


При виконанні досліджень з даної проблематики Інститут здійснював координацію своєї роботи з установами Відділення економіки НАН України. Зокрема, науковці Інституту, разом із вченими інших установ відділення взяли участь у підготовці колективної монографії «Економічна ефективність vs соціальна справедливість: пріоритети розвитку України на етапі подолання кризи / НАН України, Секція суспільних і гуманітарних наук. Київ, 2019». У звітному році підписано угоду про співпрацю із Закарпатським регіональним центром соціально-економічних та гуманітарних досліджень НАН України.


Щорічно, спільно із Відділенням економіки НАН України та за участю провідних вчених академічних установ економічного профілю, у форматі «Економічні дискусії на Світязі» Інститутом проводиться міжнародна конференція з питань територіального розвитку та регіональної політики в Україні. 7-8 червня 2018 року Інститутом проведено IV Міжнародну науково-практичну конференцію «Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ» (с. Світязь, Волинська область), в рамках якої основну увагу було приділено питанням сучасних викликів для розвитку регіонів України, а також проблемам формування та розвитку об’єднаних територіальних громад в контексті процесів децентралізації. У конференції взяли участь понад 40 науковців та практиків з різних регіонів України, зокрема з Києва, Одеси, Львова, Луцька, Тернополя та Ужгорода, а також іноземні вчені з Польщі (Варшави, Білостоку, Ярослава). Серед учасників конференції – 4 академіки та 2 члени-кореспонденти НАН України, 14 докторів наук.


В процесі виконання досліджень та впровадження їх результатів, організації конференцій та круглих столів Інститут співпрацював із органами центральної, регіональної та місцевої влади, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями. Розробки Інституту з широкого спектру проблем регіональної політики та соціально-економічного розвитку регіонів України, висвітлені у наукових доповідях, доповідних записках, аналітичних та експертних матеріалах, рекомендаціях, надсилалися, зокрема, до:

 • Адміністрації Президента України; Кабінету Міністрів України; Міністерства розвитку громад та територій України; Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства України; Міністерства фінансів України; Міністерства інфраструктури України; Міністерства закордонних справ України; Міністерства енергетики та захисту довкілля України,; Міністерства соціальної політики України; Національного комітету з промислового розвитку; Державної митної служби України; Державної прикордонної служба України; Державної служби статистики України Державної міграційної служби України; Національного інституту стратегічних досліджень;
 • Комітетів Верховної Ради України з питань: організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування; бюджету; фінансової,, податкової та митної політики; промислової політики та підприємництва; аграрної та земельної політики; екологічної політики та природокористування; соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення; прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; науки і освіти;
 • обласних державних адміністрацій та обласних рад; районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування Львівської області;
 • Асоціації об’єднаних територіальних громад України, Асоціації міст України та ін.


Зокрема, у рамках цієї діяльності, з проблематики регіональної політики та соціально-економічного розвитку регіонів Інститутом було підготовлено: щорічну наукову доповідь «Територіальний розвиток і регіональна політика в Україні: регіональні економічні тренди та детермінанти регіональної політики»; наукові доповіді «Інклюзивний вимір розвитку міст – центрів ділової активності України: тенденції та перспективи», «Тенденції розвитку легкої промисловості в Україні: регіональні аспекти», «Розвиток деревообробної промисловості в Україні: регіональні аспекти»; науково-аналітичні та доповідні записки, аналітичні та експертні матеріали, рекомендації та пропозиції (з питань: стратегування регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізації, розвитку промислового сектора економіки регіонів, міграційної політики, політики, розвитку міст, землекористування тощо), які отримали впровадження на рівні центральних, регіональних та місцевих органів влади, громадських асоціацій. Зокрема, до Міністерства розвитку громад та територій України скеровано пропозиції до проекту Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року, профільним комітетам Верховної Ради України – пропозиції та рекомендації до парламентських слухань на тему: «Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення» та «Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на наступні п'ять років».


З проблематики адміністративно-територіальної реформи та фінансової децентралізації підготовлено та скеровано до центральних та регіональних органів державної влади методичні та науково-експертні матеріали з питань аналізу та оцінки сучасних процесів адміністративно-фінансової децентралізації, формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального рівня (районів), проблемних аспектів розвитку об’єднаних територіальних громад, підвищення ефективності формування фінансового потенціалу територіальних громад. Зокрема, підготовлено науково-аналітичні доповіді «Соціально-економічне становище об’єднаних територіальних громад Захід VS Центр» та «Об’єднані територіальні громади Карпатського регіону: соціологічна оцінка», які скеровані до профільних міністерств та комітетів Верховної ради України. До Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України було скеровано методичні положення щодо формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального рівня (районів) у процесі реформування територіальної організації влади в Україні.


За тематикою досліджень проблем транскордонного співробітництва Інститутом підготовлено науково-аналітичну доповідь «Оцінка функціонування мережі пунктів пропуску через державний кордон у Закарпатській області» та низку науково-аналітичних та експертних матеріалів, які були направлені: профільним міністерствам, відомствам та комітетам Верховної ради України, обласним державним адміністраціям.


Провідні науковці Інституту входять до складу ряду консультаційно-дорадчих та експертних рад, які діють при центральних органах влади, зокрема:

 • д.е.н., проф. Сторонянська І. З входить до складу експертної групи з розробки проекту Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2027 року;
 • д.е.н., проф. Іщук С. О.; д.е.н., проф. Сторонянська І. З входять до складу секції за фаховим напрямом «Економіка» Наукової ради Міністерства освіти і науки України;
 • д.е.н., проф. Сторонянська І. З, – голова експертної групи ЕГ-02 з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за напрямом «Суспільні науки»;
 • д.е.н., проф. Шульц С. Л. входить до складу експертної групи ЕГ-02 з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за напрямом «Суспільні науки»;
 • к.е.н., с.н.с. Гулич О. І. входила до складу Експертної ради з питань туризму та курортів при Комітеті Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики та туризму.


Д.е.н., проф. Давимука С. А. був учасником Парламентських слухань з питань розвитку людського капіталу (10.04.2019), к.е.н., доц. Залуцький І. Р. – Парламентських слухань «Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення» (04.12.2019 р.).

В ході виконання науково-дослідних робіт та практичного впровадження їх результатів налагоджена співпраця Інституту з регіональними органами влади та громадськими організаціями.

Зокрема, науковцями Інституту здійснено розробку Стратегій регіонального розвитку Запорізької та Львівської областей області на період до 2027 року та Планів заходів на 2021-2023 роки з їх реалізації, а також розроблені пропозиції до проекту Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки.

Науковці Інституту в якості експертів взяли участь у виконанні проекту «Підготовка та громадське обговорення обґрунтованої пропозиції нового районного (повітового) поділу всіх областей в рамках реформи місцевого самоврядування України» (ГО «Центр політико-правових реформ», за підтримки Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії), у рамках якого здійснено моделювання нової мережі районів Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької областей.


Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» є провідною науковою установою економічного профілю у Західному регіоні України. Директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В. С. є головою секції економіки Західного наукового центру НАН України і МОН України.


Провідні науковці Інституту входять до складу координаційних комісій, громадських та дорадчих рад, робочих та експертно-аналітичних груп при органах регіональної влади, зокрема:

 • д.е.н., проф. Кравців В. С. входить до складу Ради регіонального розвитку Львівської області;
 • д.е.н., проф. Кравців В. С., д.е.н., проф. Сторонянська І. З., к.е.н.,с.н.с. Жук П. В. – члени Міжвідомчої обласної робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів Львівської області;
 • д.е.н., проф. Сторонянська І. З. – член керівного комітету з розробки проекту Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року; член громадської ради з питань фінансів при Львівській обласній державній адміністрації; експерт з оцінювання мікропроєктів обласного конкурсу мікропроєктів місцевого розвитку у Львівській області;
 • д.е.н., проф. Мельник М. І., к.е.н., с.н.с. Щеглюк С. Д., к.е.н., с.н.с. Гулич О. І. – члени робочих груп з питань підготовки та розробки Стратегії регіонального розвитку Львівської області на період до 2027 року;
 • к.е.н., с.н.с. Жук П. В. – член громадської експертно-аналітичної групи з розвитку паливно-енергетичного комплексу Львівської області при Західному науковому центрі НАН та МОН України;
 • к.е.н. Гринчишин І. М. – експерт з оцінювання мікропроектів обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області;
 • к.е.н., доц. Залуцький І. Р. – член робочої групи «Аграрний розвиток» Департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації;
 • д.е.н., с.н.с. Притула Х. М. входить до складу робочої групи з питань адаптації європейський підходів у систему стратегічного планування регіонального розвитку в Україні при Центрі розвитку місцевого самоврядування.


Співробітники Інституту брали активну участь у стратегічних сесіях, розширених засіданнях, робочих зустрічах із експертним середовищем профільних департаментів Львівської обласної державної адміністрації, а також публічних заходах та обговореннях, що організовувалися Львівським Центром розвитку місцевого самоврядування, Львівською міською радою, Львівською торгово-промисловою палатою тощо.


У процесі апробації результатів досліджень на комунікативних заходах, проведення конференцій та круглих столів з обговорення актуальних проблем регіонального та місцевого розвитку міжнародного й вітчизняного рівнів Інститут активно співпрацював із вищими навчальними закладами, академічним установами, підприємницькими структурами та неурядовими організаціями, а також органами місцевого самоврядування, зокрема:

 • з проблематики досліджень сталого розвитку Карпат – з Західним науковим центром НАН та МОН України, Закарпатським регіональним центром соціально-економічних та гуманітарних досліджень НАН України, Інститутом екології Карпат НАН України, Національним лісотехнічним університетом України;
 • з проблематики адміністративно – територіальної реформи в Україні і використання фінансового ресурсу місцевих бюджетів – із Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Львівським Центром розвитку місцевого самоврядування, з громадськими організаціями «Центр політико-правових реформ» та «Інститут регіонального розвитку», Львівським регіональним відділенням Асоціації об’єднаних територіальних громад, органами місцевого самоврядування Львівської та Івано-Франківської областей;
 • з проблематики досліджень міграційних процесів та ринків праці – із Львівським інститутом Міжрегіональної академії управління персоналом, Національним університетом «Львівська політехніка» (Науково-дослідним центром соціальної і демографічної політики та управління «Демос», Інститутом адміністрування та післядипломної освіти, Інститутом підприємництва та перспективних технологій), економічним та географічним факультетами Львівського національного університету ім. Івана Франка, Закарпатським регіональним центром соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України, Мукачівським державним університетом;
 • з проблематики просторового розвитку – Львівською та Запорізькою торгово-промисловими палатами, Радою підприємців Львівської області, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Львівським регіональним відділенням Асоціації міст України, Центром ім. Митрополита Андрея Шептицького Українського католицького університету;
 • з проблематики реального сектора економіки регіонів – Інститутом економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», економічним факультетом Львівського національного університету ім. Івана Франка, Радою підприємців Львівської області, Львівською торгово-промисловою палатою;
 • з проблематики транскордонного співробітництва – із Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, ГО «Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції», Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна». Львівським Центром розвитку місцевого самоврядування, органами місцевого самоврядування західних прикордонних областей України.


Координація наукової діяльності у роках: 2015 2016 2017 2018 2019


Веб-майстер П. Попадюк