Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Посилання

Вищі навчальні заклади України

Виділені кольорами: червоним - входять у першу сотню найкращих вузів України, синім - входять у другу сотню найкращих вузів України, сірим - філіали, без сайту чи без рейтингу, решта - чорним. У [] - місце у консолідованому рейтингу 286 кращих вузів України станом на липень 2019 р.

 • Загальна інформація

  1. Заклади вищої освіти України
  2. Довідник ВНЗ України
  3. Довідник ВНЗ України (Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні та за кордоном)
  4. ВНЗ в Україні — інститути, університети, академії
  5. Список вищих навчальних закладів України III та IV рівнів акредитації
  6. Рейтинги ВНЗ
  7. Консолідований рейтинг вишів України 2019 року (240 ЗВО)


 • Львівська обл.

  1. Інститут фізичної оптики імені О. Г. Влоха Міністерства освіти і науки України (м. Львів) Сайт

  2. ПЗВО "ІТ СТЕП Університет" (м. Львів) Сайт [139-140]

  3. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (м. Львів) Сайт [81, 2015 - 146]

  4. Львівський державний університет внутрішніх справ (м. Львів) Сайт [166-169]

  5. Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського (м. Львів) Сайт [112, 2015 - 120]

  6. Львівський інститут ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Львів) Сайт

  7. ТВСП "Філія ДВНЗ "Ужгородський національний університет" у місті Львів (м. Львів) Сайт

  8. Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Львів) Сайт

  9. Львівський інститут економіки і туризму (м. Львів) Сайт [153, 2015 - 230-231]

  10. Львівський інститут менеджменту (м. Львів) Сайт [209, 2015 - 207]

  11. ВСП Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка" (м. Львів) Сайт

  12. Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів) Сайт [74-75, 2015 - 76-77]

  13. ВНКЗОР "Львівська медична академія імені Андрея Крупинського" (м. Львів) Сайт

  14. ТзОВ "Львівський медичний інститут" (м. Львів) Сайт [143, 2015 - 243]

  15. Львівська національна академія мистецтв (м. Львів) Сайт [106, 2015 - 201-202]

  16. Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка (м. Львів) Сайт [101, 2015 - 147-148]

  17. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (м. Львів) Сайт [9, 2015 - 27]

  18. Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів) Сайт [4, 2015 - 5]

  19. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького (м. Львів) Сайт [77, 2015 - 217]

  20. Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Брюховичі) Сайт

  21. ПВНЗ "Львівський університет бізнесу та права" (м. Львів) Сайт [233-235]

  22. Львівська філія Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (м. Львів) Сайт

  23. Львівська філія ПВНЗ "Європейський університет" (м. Львів) Сайт

  24. ВП "Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв" (м. Львів) Сайт

  25. Львівська філія Національного університету харчових технологій (м. Львів) Сайт

  26. Філія Національного університету харчових технологій у м. Львові (м. Львів) Сайт

  27. ВП "Львівський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури" (м. Львів) Сайт

  28. Львівський навчально-науковий центр Одеської національної академії зв'язку ім. О.С. Попова (м. Львів) Сайт

  29. Львівський центр дистанційно-заочного навчання ВНЗ "Східноєвропейський університет економіки і менеджменту" (у формі ТзОВ) (м. Львів) Сайт

  30. Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів) Сайт

  31. ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України" (м. Львів) Сайт [46, 2015 - 69]

  32. Національний університет "Львівська політехніка" (м. Львів) Сайт [7, 2015 - 6]

  33. Українська академія друкарства (м. Львів) Сайт [85, 2015 - 134]

  34. ПВНЗ "Український католицький університет" (м. Львів) Сайт [100, 2015 - 142]

  35. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (м. Дрогобич) Сайт [73, 2015 - 255-256]

  36. Навчально-консультаційний пункт Івано-Франковського національного технічного університету нафти і газу у місті Дрогобич (м. Дрогобич)

  37. Філія Національного університету "Львівська політехніка" в м. Дрогобич (м. Дрогобич)

  38. Львівський національний аграрний університет (м. Дубляни) Сайт [111, 2015 - 156]

  39. Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Трускавець) Сайт

  40. Філія економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка в місті Самборі (м. Самбір)

  41. Самбірська філія Тернопільського національного економічного університету (м. Самбір)

  42. Філія економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка в місті Червонограді (м. Червоноград)


 • Тернопільська обл. (до Львова 130 км)

  1. Тернопільський інститут ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Тернопіль) Сайт

  2. ПВНЗ "Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій" (м. Тернопіль) Сайт [194, 2015 - 250-251]

  3. Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль) Сайт [40, 2015 - 34]

  4. Тернопiльський національний медичний університет iменi I. Я. Горбачевського (м. Тернопіль) Сайт [30, 2015 - 54]

  5. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль) Сайт [54-55, 2015 - 47]

  6. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (м. Тернопіль) Сайт [53, 2015 - 17]

  7. ВП Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут" (м. Бережани) Сайт

  8. Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка (м. Кременець) Сайт [239, 2015 - 245-246]

  9. Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету (м. Чортків) Сайт


 • Івано-Франківська обл. (до Львова 133 км)

  1. ПЗВО "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого" (м. Івано-Франківськ) Сайт

  2. Івано-Франківський інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету (м. Івано-Франківськ) Сайт

  3. Івано-Франківський національний медичний університет (м. Івано-Франківськ) Сайт [28, 2015 - 88-89]

  4. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (м. Івано-Франківськ) Сайт [51-52, 2015 - 35]

  5. Університет короля Данила (м. Івано-Франківськ) Сайт [201-203, 2015 - 285]

  6. Івано-Франківська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (м. Івано-Франківськ) Сайт

  7. Навчально-консультаційний пункт м. Івано-Франківськ Міністерства внутрішніх справ України (м. Івано-Франківськ)

  8. ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (м. Івано-Франківськ) Сайт [27, 2015 - 16]

  9. Прикарпатський факультет Міністерства внутрішніх справ України (м. Івано-Франківськ) (м. Івано-Франківськ)

  10. Навчально-консультаційний пункт Івано-Франковського національного технічного університету нафти і газу у місті Бурштині (м. Бурштин)

  11. Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Коломия) Сайт

  12. Інститут управління природними ресурсами ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК" (м. Коломия) Сайт

  13. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (м. Косів) Сайт

  14. Навчально-консультаційний пункт Івано-Франковського національного технічного університету нафти і газу у місті Надвірна (м. Надвірна)


 • Волинська обл. (з Луцька до Львова 151 км)

  1. Волинський інститут імені В’ячеслава Липинського Міжрегіональної академії управління персоналом (м. Луцьк) Сайт

  2. Волинська православна богословська академія Православної церкви України (м. Луцьк) Сайт

  3. ПВНЗ "Академія рекреаційних технологій і права" (м. Луцьк) Сайт [221]

  4. Луцький біотехнічний інститут ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая" (м. Луцьк) Сайт

  5. Луцька філія Тернопільського національного економічного університету (м. Луцьк)

  6. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк) Сайт [37, 2015 - 44-45]

  7. Луцький національний технічний університет (м. Луцьк) Сайт [69-70, 2015 - 81]

  8. Луцький інститут розвитку людини ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м. Луцьк) Сайт

  9. Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету (м. Нововолинськ) Сайт


 • Рівненська обл. (до Львова 211 км)

  1. ПВНЗ "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" (м. Рівне) Сайт [220, 2015 - 176]

  2. Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне) Сайт [67-68, 2015 - 70-72]

  3. Рівненський державний гуманітарний університет (м. Рівне) Сайт [162-163, 2015 - 209-210]

  4. Рівненський інститут ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м. Рівне) Сайт

  5. Рівненський інститут Київського університету права НАН України (м. Рівне) Сайт

  6. КЗВО "Рівненська медична академія" Рівненської обласної ради (м. Рівне) Сайт

  7. Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Рівне)

  8. Рівненська філія ПВНЗ "Європейський університет" (м. Рівне) Сайт

  9. Рівненське відділення Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання (м. Рівне)

  10. Дубенська філія ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м. Дубно) Сайт

  11. Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування (м. Березне) Сайт

  12. Національний університет "Острозька академія" (м. Острог) Сайт [67-68, 2015 - 76-77]


 • Закарпатська обл. (з Ужгорода до Львова 248 км)

  1. Закарпатська академія мистецтв (м. Ужгород) Сайт [237-238]

  2. Закарпатський інститут імені Августина Волошина ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Ужгород) Сайт

  3. ПЗВО "Карпатський університет імені Августина Волошина" (м. Ужгород) Сайт

  4. ТзОВ "ЗВО Східно-європейський слов'янський університет" (м. Ужгород) Сайт

  5. КЗВО "Ужгородський інститут культури і мистецтв" Закарпатської обласної ради (м. Ужгород) Сайт

  6. ДВНЗ "Ужгородський національний університет" (м. Ужгород) Сайт [26, 2015 - 30-31]

  7. Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (до 2012 р. Ужгородський навчальний центр КНТЕУ) (м. Ужгород) Сайт

  8. ВП "Ужгородський факультет Київського національного університету культури і мистецтв" (м. Ужгород)

  9. Ужгородський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури (м. Ужгород)

  10. Закарпатське відділення Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання (м. Мукачеве)

  11. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ (м. Берегове) Сайт [205-206, 2015 - 177]

  12. Карпатський інститут підприємництва ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м. Хуст) Сайт

  13. Мукачівський державний університет (м. Мукачево) Сайт [197, 2015 - 178]

  14. ВП Національного університету біоресурсів і природокористування України "Мукачівський навчально-інформаційно-консультаційний пункт" (м. Мукачеве)

  15. Свалявська філія Тернопільського національного економічного університету (м. Свалява)


 • Чернівецька обл. (до Львова 267 км)

  1. ДВНЗ "Буковинський державний медичний університет" (м. Чернівці) Сайт [22, 2015 - 30-31]

  2. ПВНЗ “Буковинський університет” (м. Чернівці) Сайт

  3. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці) Сайт [13-14, 2015 - 12]

  4. Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (м. Чернівці) Сайт

  5. Чернівецька філія ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Чернівці) Сайт

  6. Сторожинецький навчально-науковий інститут Університету державної фіскальної служби України (м. Сторожинець) Сайт


 • Хмельницька обл. (до Львова 241 км)

  1. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький) Сайт [147]

  2. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (м. Хмельницький) Сайт [230, 2015 - 214-215]

  3. Хмельницький інститут соціальних технологій ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м. Хмельницький) Сайт

  4. Хмельницький інститут імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Хмельницький) Сайт

  5. Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут (м. Хмельницький) Сайт

  6. Хмельницький національний університет (м. Хмельницький) Сайт [71, 2015 - 39]

  7. ПВНЗ "Університет економіки і підприємництва" (м. Хмельницький) Сайт

  8. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький) Сайт [159-160, 2015 - 163]

  9. Філія Донецького національного університету імені Василя Стуса "Бізнес-інноваційний центр "ДонНУ-Поділля" (м. Хмельницький)

  10. Кам`янець-Подільський навчально-науковий інститут університету державної фіскальної служби України (м. Кам'янець-Подільський) Сайт

  11. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (м. Кам'янець-Подільський) Сайт [124, 2015 - 95-97]

  12. ПЗВО "Кам`янець-Подільський податковий інститут" (м. Кам'янець-Подільський)

  13. Кам'янець-Подільська філія Національного університету харчових технологій (м. Кам'янець-Подільський) Сайт

  14. Подільський державний аграрно-технічний університет (м. Кам'янець-Подільський) Сайт [201-203, 2015 - 185]


 • Вінницька обл. (до Львова 363 км)

  1. КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти" (м. Вінниця) Сайт

  2. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця) Сайт [119, 2015 - 147-148]

  3. Вінницький інститут ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Вінниця) Сайт

  4. Вінницький навчально-науковий інститут Університету державної фіскальної служби України (м. Вінниця) Сайт

  5. Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університиту, з 20.06.2000 р., з 18.10.1994 р. - Вінницька філія ТАНГ (м. Вінниця) Сайт

  6. ПВНЗ "Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва" (м. Вінниця) Сайт

  7. Вінницький кооперативний інститут (м. Вінниця) Сайт

  8. Вінницький національний аграрний університет (м. Вінниця) Сайт [173, 2015 - 109]

  9. Вінницький національний медичний університет імені Миколи Пирогова (м. Вінниця) Сайт [20, 2015 - 63]

  10. Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця) Сайт [36, 2015 - 22]

  11. Вінницький соціально-економічний інститут ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м. Вінниця) Сайт

  12. Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (м. Вінниця) Сайт

  13. Вінницьке відділення Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання (м. Вінниця)

  14. Вінницька філія ПВНЗ "Київський інститут бізнесу та технологій" (м. Вінниця) Сайт

  15. ВП 'Вінницький факультет Київського національного університету культури і мистецтв' (м. Вінниця)

  16. Вінницька філія ВНЗ "Київський університет ринкових відносин" (м. Вінниця)

  17. Вінницька філія ПВНЗ "Університет сучасних знань" (м. Вінниця) Сайт [207, 2015 - 279-280]

  18. ПВНЗ "Вінницький фінансово-економічний університет" (м. Вінниця) Сайт

  19. ВП "Вінницький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури" (м. Вінниця)

  20. Вінницький навчально-науковий центр Одеської національної академії зв'язку імені О. С. Попова (м. Вінниця)

  21. Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця) Сайт [21, 2015 - 15]

  22. Барська філія Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (м. Бар) Сайт

  23. Жмеринська філія ПВНЗ "Університет сучасних знань" (м. Жмеринка) Сайт


 • Житомирська обл. (до Львова 400 км)

  1. Донецька філія ПВНЗ "Європейський університет" (м. Житомир) Сайт

  2. Житомирське відділення Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання (м. Житомир)

  3. Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова (м. Житомир) Сайт [226-227, 2015 - 228]

  4. Державний університет "Житомирська політехніка" (м. Житомир) Сайт [58-59, 2015 - 82]

  5. Житомирський державний університет імені Івана Франка (м. Житомир) Сайт [92-93, 2015 - 59]

  6. Житомирський економіко-гуманітарний інститут ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м. Житомир) Сайт

  7. Житомирський інститут ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Житомир) Сайт

  8. КВНЗ "Житомирський медичний інститут" Житомирської обласної ради (м. Житомир) Сайт

  9. Житомирський національний агроекологічний університет (м. Житомир) Сайт [171, 2015 - 145]

  10. Житомирська філія ПВНЗ "Європейський університет" (м. Житомир) Сайт

  11. Житомирська філія ПВНЗ "Київський інститут бізнесу та технологій" (м. Житомир) Сайт

  12. Житомирська філія Університету Державної фіскальної служби України (м. Житомир) Сайт

  13. Житомирська філія ПВНЗ "Університет сучасних знань" (м. Житомир) Сайт

  14. ВП Національного університету біоресурсів і природокористування України "Малинський навчально-інформаційно-консультаційний пункт" (м. Гамарня)


 • м. Київ (до Львова 540 км)

  1. Національна академія внутрішніх справ (м. Київ) Сайт [115-116, 2015 - 136]

  2. Національний авіаційний університет (м. Київ) Сайт [18, 2015 - 10-11]

  3. Національна академія державного управління при Президентові України (м. Київ) Сайт [231-232, 2015 - 208]

  4. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ) Сайт [89, 2015 - 157]

  5. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (м. Київ) Сайт [94-95, 2015 - 166-167]

  6. Національна академія прокуратури України (м. Київ) Сайт

  7. Національна академія Служби безпеки України (м. Київ) Сайт [154]

  8. Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України (м. Київ) Сайт [159-160, 2015 - 220]

  9. ПАТ "ВНЗ "Національна академія управління" (м. Київ) Сайт

  10. Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (м. Київ) Сайт [164]

  11. Національна музична академія імені П.І. Чайковського (м. Київ) Сайт [103, 2015 - 90]

  12. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (м. Київ) Сайт [5-6, 2015 - 26]

  13. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ) Сайт [44-45, 2015 - 32]

  14. Національний транспортний університет (м. Київ) Сайт [54-55, 2015 - 62]

  15. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (м. Київ) Сайт [2, 2015 - 3]

  16. Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) Сайт [24, 2015 - 9]

  17. Національний університет "Києво-Могилянська академія" (м. Київ) Сайт [5-6, 2015 - 24]

  18. Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ) Сайт

  19. Національний університет фізичного виховання і спорту України (м. Київ) Сайт [113, 2015 - 100]

  20. Національний університет харчових технологій (м. Київ) Сайт [34, 2015 - 20]

  21. ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м. Київ) Сайт [174-175, 2015 - 99]

  22. Державний університет телекомунікацій (м. Київ) Сайт [132, 2015 - 150-151]

  23. Державний університет інфраструктури та технологій (м. Київ) Сайт [177, 2015 - 189-190]

  24. ПАТ «Українсько-Польський ВНЗ "Центрально-Європейський університет» (м. Київ) Сайт [144]

  25. ПЗВО "Київський міжнародний університет" (м. Київ) Сайт [123, 2015 - 106-107]

  26. ПВНЗ "Київський медичний університет" (м. Київ) Сайт [78, 2015 - 205]

  27. ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" (м. Київ) Сайт [39, 2015 - 33]

  28. Київський національний лінгвістичний університет (м. Київ) Сайт [76, 2015 - 139]

  29. Київський національний торговельно-економічний університет (м. Київ) Сайт [41-42, 2015 - 36]

  30. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ) Сайт [1, 2015 - 1]

  31. Київський національний університет будівництва і архітектури (м. Київ) Сайт [32, 2015 - 41]

  32. Київський національний університет культури і мистецтв (м. Київ) Сайт [107, 2015 - 95-97]

  33. Київський національний університет технологій та дизайну (м. Київ) Сайт [31, 2015 - 23]

  34. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого (м. Київ) Сайт [102, 2015 - 203-204]

  35. ПАТ "ВНЗ Київський славістичний університет" (м. Київ) Сайт [229, 2015 - 268-269]

  36. Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ) Сайт [62-64, 2015 - 78]

  37. ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК" (м. Київ) Сайт [174-175, 2015 - 86]

  38. ПВНЗ "Київський університет культури" (м. Київ) Сайт [183]

  39. ДЗВО "Університет менеджменту освіти" (м. Київ) Сайт [217]

  40. ВНЗ "Київський університет ринкових відносин" (м. Київ) Сайт

  41. ПВНЗ "Університет сучасних знань" (м. Київ) Сайт

  42. Київський університет туризму, економіки і права (м. Київ) Сайт

  43. ПУ "Університет "Київська школа економіки" (м. Київ) Сайт [178, 2015 - 114]

  44. Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (м. Київ) Сайт

  45. Міжнародний Соломонів університет (м. Київ) Сайт [212, 2015 - 183-184]

  46. ПВНЗ "Міжнародний університет фінансів" (м. Київ) Сайт [218, 2015 - 222-223]

  47. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського (м. Київ) Сайт [165]

  48. ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Київ) Сайт [125, 2015 - 119]

  49. Університет новітніх технологій (м. Київ) Сайт

  50. ПЗВО "Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі" (м. Київ) Сайт [198-200, 2015 - 230-231]

  51. Академія праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ) Сайт [204, 2015 - 258-259]

  52. ДННЗ післядипломної освіти "Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України" (м. Київ) Сайт

  53. Європейський університет (м. Київ) Сайт [166-169, 2015 - 122]

  54. ТзОВ "Академія адвокатури України" (м. Київ) Сайт [120-121, 2015 - 115]

  55. Муніципальний ЗВО "Київська Академія мистецтв" (м. Київ) Сайт

  56. КЗВО "Академія мистецтв" Київської обласної ради (м. Київ) Сайт

  57. ВНЗ "Київська Академія перукарського мистецтва" (м. Київ) Сайт

  58. Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка (м. Київ)

  59. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації (м. Київ) Сайт

  60. ДЗ "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління" (м. Київ) Сайт

  61. Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (м. Київ) Сайт [135]

  62. ВНЗ "Київський економічний інститут менеджменту" (м. Київ) Сайт

  63. ТзОВ "Київський інститут банківської справи" (м. Київ) Сайт

  64. ПВНЗ "Київський інститут бізнесу та технологій" (м. Київ) Сайт

  65. Інститут державного управління у сфері цивільного захисту (м. Київ)

  66. ПВНЗ "Інститут екології економіки і права" (м. Київ) Сайт [219]

  67. ПВНЗ "Інститут екранних мистецтв" (м. Київ) Сайт

  68. Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України (м. Київ) Сайт [189, 2015 - 203-204]

  69. ПВНЗ "Інститут психології і підприємництва" (м. Київ)

  70. ТзОВ "Київський інститут сучасної психології та психотерапії" (м. Київ) Сайт

  71. Київський кооперативний інститут бізнесу і права (м. Київ) Сайт

  72. Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв (м. Київ) Сайт

  73. Київська муніципальна академія музики імені Р. М. Глієра (м. Київ) Сайт [126-127]

  74. Київська православна богословська академія (м. Київ) Сайт

  75. ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Київ) Сайт

  76. ПВНЗ "Міжнародна академія екології та медицини" (м. Київ) Сайт

  77. ПВНЗ "Міжнародний інститут бізнесу" (м. Київ) Сайт

  78. ПВНЗ "Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ)" (м. Київ) Сайт

  79. ПВНЗ-інститут "Українсько-американський університет Конкордія" (м. Київ) Сайт [131, 2015 - 224]

  80. Українська військово-медична академія (м. Київ) Сайт

  81. Український інститут розвитку фондового ринку (м. Київ) Сайт

  82. ВНЗ "Інститут дизайну, архітектури та журналістики" (м. Київ) Сайт [226-227, 2015 - 257]

  83. ВСП "Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури" (м. Київ) Сайт

  84. Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ)

  85. Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Київ) Сайт

  86. Київський університет права Національної академії наук України (м. Київ) Сайт [129-130, 2015 - 132-133]

  87. Київський факультет Національної академії Національної гвардії України (м. Київ)

  88. Київський навчально-консультаційний пункт Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Київ)

  89. Київський навчально-науковий центр Одеської національної академії зв'язку імені О. С. Попова (м. Київ)

  90. Українська академія перукарської майстерності та декоративної косметики Київського університету культури (м. Київ)


 • Київська обл. (до Львова 540 км)

  1. Університет Державної фіскальної служби України (з 15.01.2016) (м. Ірпінь) Сайт [139-140, 2015 - 104]

  2. Березанська філія ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Березань) Сайт

  3. Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м. Біла Церква) Сайт

  4. Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти (м. Біла Церква) Сайт

  5. Білоцерківський національний аграрний університет (м. Біла Церква) Сайт [152, 2015 - 141]

  6. Білоцерківська філія ПВНЗ "Київський інститут бізнесу та технологій" (м. Біла Церква)

  7. Білоцерківська філія ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Біла Церква) Сайт

  8. Білоцерківська філія ВНЗ "Одеська державна академія технічного регулювання та якості" (м. Біла Церква) Сайт

  9. Білоцерківський центр дистанційно-заочного навчання ВНЗ "Східноєвропейський університет економіки і менеджменту" (м. Біла Церква) Сайт

  10. ПВНЗ "Бориспільський інститут муніципального менеджменту при Міжрегіональній академії управління персоналом" (м. Бориспіль) Сайт

  11. ПВНЗ "Український гуманітарний інститут" (м. Буча) Сайт [190-191, 2015 - 222-223]

  12. ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (м. Переяслав-Хмельницький) Сайт [187-188, 2015 - 127-128]

  13. ВП Національного університету біоресурсів і природокористування України "Таращанський навчально-інформаційно-консультаційний пункт" (м. Тараща)

  14. Яготинський інститут ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Яготин) Сайт


 • Чернігівська обл. (до Львова 683 км)

  1. Академія Державної пенітенціарної служби України (м. Чернігів) Сайт [224-225]

  2. Чернігівський інститут імені Героїв Крут ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Чернігів) Сайт

  3. Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая" (м. Чернігів) Сайт

  4. Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів) Сайт [193]

  5. Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів) Сайт [51-52, 2015 - 68]

  6. ВП Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бобровицький навчально-інформаційно-консультаційний пункт" (м. Бобровиця)

  7. ВП Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут" (м. Ніжни) Сайт

  8. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (м. Ніжин) Сайт [162-163, 2015 - 113]

  9. Ніжинська філія ПВНЗ "Київський інститут бізнесу та технологій" (м. Ніжин)


 • Кіровоградська обл. (до Львова 692 км)

  1. Кіровоградське відділення Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання (м. Кропивницький)

  2. ВП "Кіровоградський факультет Київського національного університету культури і мистецтв" (м. Кропивницький)

  3. Кіровоградський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури (м. Кропивницький)

  4. Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті (м. Кропивницький) Сайт [210-211, 2015 - 232]

  5. Кропивницький інститут ПВНЗ "Університет сучасних знань" (м. Кропивницький) Сайт

  6. ПВНЗ "Кропивницький інститут державного та муніципального управління" (м. Кропивницький) Сайт

  7. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький) Сайт [118, 2015 - 85]

  8. Центральноукраїнський інститут ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Кропивницький) Сайт

  9. Центральноукраїнський національний технічний університет (м. Кропивницький) Сайт [129-130, 2015 - 106-107]

  10. Кіровоградський інститут розвитку людини ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м. Кропивницький) Сайт

  11. Льотна академія Національного авіаційного університету (м. Кропивницький) Сайт


 • Черкаська обл. (до Львова 728 км)

  1. ВНЗ "Східноєвропейський університет економіки і менеджменту" (м. Черкаси) Сайт

  2. Черкаський державний технологічний університет (м. Черкаси) Сайт [120-121, 2015 - 162]

  3. Черкаський інститут ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Черкаси) Сайт

  4. Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи" (м. Черкаси) Сайт

  5. Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України (м. Черкаси) Сайт

  6. Черкаська медична академія (м. Черкаси)

  7. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси) Сайт [47-48, 2015 - 53]

  8. Черкаська філія ПВНЗ "Європейський університет" (м. Черкаси) Сайт

  9. ВП "Черкаський факультет Київського національного університету культури і мистецтв" (м. Черкаси)

  10. Черкаський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури (м. Черкаси)

  11. Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну (м. Черкаси) Сайт

  12. Звенигородська філія ВНЗ "Східноєвропейський університет економіки і менеджменту" (у формі ТзОВ) (м. Звенигородка)

  13. Канівська філія ВНЗ "Східноєвропейський університет економіки і менеджменту" (м. Канів)

  14. Навчально-консультативний пункт у м. Смілі Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Сміла)

  15. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (м. Умань) Сайт [161, 2015 - 52]

  16. Уманський національний університет садівництва (м. Умань) Сайт [185-186, 2015 - 116]

  17. Уманська філія ПВНЗ "Європейський університет" (м. Умань) Сайт

  18. Уманська філія ПВНЗ "Київський інститут бізнесу та технологій" (м. Умань)


 • Одеська обл. (до Львова 795 км)

  1. Національний університет "Одеська морська академія" (м. Одеса) Сайт [94-95, 2015 - 138]

  2. Національний університет "Одеська юридична академія" (м. Одеса) Сайт [69-70, 2015 - 170-171]

  3. Військова академія (м. Одеса) (м. Одеса) Сайт

  4. Одеська державна академія будівництва та архітектури (м. Одеса) Сайт [65, 2015 - 124-125]

  5. ВНЗ "Одеська державна академія технічного регулювання та якості" (м. Одеса) Сайт [210-211, 2015 - 286]

  6. Одеський державний аграрний університет (м. Одеса) Сайт [216, 2015 - 233]

  7. Одеський державний екологічний університет (м. Одеса) Сайт [87-88, 2015 - 87]

  8. Одеський державний університет внутрішніх справ (м. Одеса) Сайт [228, 2015 - 234]

  9. Одеський інститут ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Одеса) Сайт

  10. Інститут Військово-Морських Сил Національного університету "Одеська морська академія" (м. Одеса)

  11. Міжнародний гуманітарний університет (м. Одеса) Сайт [148-151, 2015 - 196-197]

  12. Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова (м. Одеса) Сайт [99, 2015 - 73-75]

  13. Одеська національна академія харчових технологій (м. Одеса) Сайт [47-48, 2015 - 70-72]

  14. Одеський національний економічний університет (м. Одеса) Сайт [57, 2015 - 95-97]

  15. Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової (м. Одеса) Сайт [141, 2015 - 152]

  16. Одеський національний медичний університет (м. Одеса) Сайт [25, 2015 - 50-51]

  17. Одеський національний морський університет (м. Одеса) Сайт [74-75, 2015 - 165]

  18. Одеський національний політехнічний університет (м. Одеса) Сайт [35, 2015 - 19]

  19. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (м. Одеса) Сайт [8, 2015 - 7]

  20. Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Одеса) Сайт [185-186, 2015 - 143]

  21. Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (м. Одеса) Сайт

  22. ПЗВО "Одеський технологічний університет "ШАГ" (м. Одеса) Сайт

  23. ВП "Одеський факультет Київського національного університету культури і мистецтв" (м. Одеса)

  24. ВП "Одеський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури" (м. Одеса)

  25. ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (м. Одеса) Сайт [79, 2015 - 60]

  26. Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" (м. Ізмаїл) Сайт

  27. Дунайський факультет морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій (м. Ізмаїл) Сайт

  28. Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл) Сайт [231-232, 2015 - 221]

  29. ТзОВ "Ізмаїльський інститут водного транспорту" (м. Ізмаїл) Сайт

  30. Придунайська філія ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Ізмаїл) Сайт


 • Миколаївська обл. (до Львова 800 км)

  1. ПВНЗ "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика" (м. Миколаїв) Сайт

  2. ВНЗ "Міжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка" (м. Миколаїв) Сайт

  3. Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м. Миколаїв) Сайт

  4. ПВНЗ "Медико-Природничий Університет" (м. Миколаїв) Сайт

  5. Миколаївський національний аграрний університет (м. Миколаїв) Сайт [114, 2015 - 94]

  6. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (м. Миколаїв) Сайт [87-88, 2015 - 111-112]

  7. Миколаївська філія ПВНЗ "Європейський університет" (м. Миколаїв) Сайт

  8. Миколаївське відділення Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання (м. Миколаїв)

  9. ВП "Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв" (м. Миколаїв) Сайт

  10. ВП "Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури" (м. Миколаїв) Сайт

  11. Навчально-консультаційний пункт у м. Миколаєві факультету заочного та дистанційного навчання Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Миколаїв)

  12. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв) Сайт [86, 2015 - 73-75]

  13. Південнослов’янський інститут ПАТ "ВНЗ Київський славістичний університет" (м. Миколаїв) Сайт

  14. Чорноморський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв) Сайт [62-64, 2015 - 48-49]

  15. Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Первомайськ) Сайт

  16. Первомайська філія ПВНЗ "Університет сучасних знань" (м. Первомайськ) Сайт


 • Херсонська обл. (до Львова 867 км)

  1. ПВНЗ Міжнародний університет бізнесу і права (м. Херсон) Сайт

  2. КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради (м. Херсон) Сайт

  3. ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет" (м. Херсон) Сайт [198-200, 2015 - 126]

  4. Херсонська державна морська академія (м. Херсон) Сайт [196, 2015 - 244]

  5. Херсонський державний університет (м. Херсон) Сайт [97-98, 2015 - 88-89]

  6. ПВНЗ "Херсонський економічно-правовий інститут" (м. Херсон) Сайт

  7. Херсонський інститут ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Херсон) Сайт

  8. Приватний заклад "Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова" (м. Херсон) Сайт

  9. Херсонський національний технічний університет (м. Херсон) Сайт [92-93, 2015 - 105]

  10. Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Херсон) Сайт

  11. Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ (м. Херсон) Сайт

  12. Новокаховський гуманітарний інститут ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м. Нова Каховка) Сайт

  13. ПВНЗ "Новокаховський політехнічний інститут" (м. Нова Каховка) Сайт

  14. Релігійна організація "Вищий духовний навчальний заклад "Таврійський християнський інститут" (м. Антонівка) Сайт


 • Сумська обл. (до Львова 874 км)

  1. Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (м. Суми) Сайт [148-151, 2015 - 144]

  2. Сумський державний університет (м. Суми) Сайт [13-14, 2015 - 8]

  3. Сумський інститут ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна Академія управління персоналом" (м. Суми)

  4. Сумський національний аграрний університет (м. Суми) Сайт [108, 2015 - 84]

  5. Сумська філія Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (м. Суми) Сайт

  6. Сумська філія Національного університету харчових технологій (м. Суми) Сайт

  7. Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Суми) Сайт

  8. Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Суми) Сайт

  9. Глухівський агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака Сумського національного аграрного університету (м. Глухів) Сайт

  10. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (м. Глухів) Сайт [214-215, 2015 - 206]

  11. Конотопський інститут Сумського державного університету (м. Конотоп) Сайт

  12. Конотопська філія ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Конотоп) Сайт

  13. Шосткинський інститут Сумського державного університету (м. Шостка) Сайт


 • Полтавська обл. (до Львова 879 км)

  1. Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава) Сайт [137-138, 2015 - 101]

  2. Полтавський інститут економіки і права ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м. Полтава) Сайт

  3. Полтавський інститут бізнесу ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая" (м. Полтава) Сайт

  4. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (м. Полтава) Сайт [158, 2015 - 135]

  5. Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" (м. Полтава) Сайт [50, 2015 - 61]

  6. ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" (м. Полтава) Сайт [90, 2015 - 172]

  7. Полтавська філія ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Полтава) Сайт

  8. Полтавська філія Національного університету харчових технологій (м. Полтава) Сайт

  9. Навчально-консультативний пункт у м. Полтаві Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Полтава)

  10. Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Полтава) Сайт

  11. Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава) Сайт [29, 2015 - 65]

  12. Філія "Кременчуцький інститут ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля" (м. Кременчук) Сайт

  13. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (м. Кременчук) Сайт [60, 2015 - 43]

  14. Кременчуцька філія Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (м. Кременчук) Сайт

  15. Філія Класичного приватного університету у місті Кременчук (м. Кременчук)

  16. Пирятинська філія ПВНЗ "Європейський університет" (м. Пирятин) Сайт


 • Дніпропетровська обл. (до Львова 1014 км)

  1. КВНЗ "Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки" Дніпропетровської обласної ради (м. Дніпро) Сайт

  2. КЗВО "Дніпровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради (м. Дніпро) Сайт

  3. ПВНЗ "Дніпровський гуманітарний університет" (м. Дніпро) Сайт [233-235, 2015 - 250-251]

  4. Дніпровський державний аграрно-економічний університет (м. Дніпро) Сайт [146, 2015 - 123]

  5. Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту (м. Дніпро) Сайт [236, 2015 - 277]

  6. ДЗ "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України" (м. Дніпро) Сайт [15-16, 2015 - 50-51]

  7. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (м. Дніпро) Сайт [205-206]

  8. Дніпровський інститут ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Дніпро) Сайт

  9. ПЗВО "Дніпровський інститут медицини та громадського здоров'я" (м. Дніпро) Сайт

  10. ТзОВ "Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини" (м. Дніпро) Сайт [214-215]

  11. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (м. Дніпро) Сайт [10, 2015 - 18]

  12. Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (м. Дніпро) Сайт [72, 2015 - 38]

  13. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Дніпро) Сайт [145]

  14. ПЗВО "Дніпровський технологічний університет "ШАГ"" (м. Дніпро)

  15. ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля" (м. Дніпро) Сайт [80, 2015 - 93]

  16. Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро) Сайт

  17. Дніпровська філія ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м. Дніпро) Сайт

  18. ВП "Дніпровський факультет Київського національного університету культури і мистецтв" (м. Дніпро) Сайт

  19. ВП "Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури" (м. Дніпро) Сайт

  20. Дніпропетровський навчально-консультаційний центр Харківського державного університету харчування та торгівлі (м. Дніпро)

  21. ПУ "ВНЗ "Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана" (м. Дніпро) Сайт

  22. Національна металургійна академія України (м. Дніпро) Сайт [61, 2015 - 37]

  23. Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" (м. Дніпро) Сайт [33, 2015 - 21]

  24. ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" (м. Дніпро) Сайт [43, 2015 - 91]

  25. ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" (м. Дніпро) Сайт [66, 2015 - 73-75]

  26. Дніпродзержинський центр дистанційно-заочного навчання ВНЗ "Східноєвропейський університет економіки і менеджменту" (у формі ТзОВ) (м. Кам'янське)

  27. Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України (м. Кривий Ріг) Сайт [222, 2015 - 209-210]

  28. Дніпровський державний технічний університет (м. Кам'янське (Дніпродзержинськ)) Сайт [176, 2015 - 179-180]

  29. Західнодонбаський інститут ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Павлоград) Сайт

  30. Центр дистанційного навчання "Кам'янський інститут" ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Кам'янське) Сайт

  31. Криворізький державний педагогічний університет (м. Кривий Ріг) Сайт [148-151, 2015 - 198]

  32. Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" (м. Кривий Ріг) Сайт

  33. Криворізький інститут ім. Петра Калнишевського ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Кривий Ріг) Сайт

  34. Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України (м. Кривий Ріг) Сайт

  35. ДВНЗ "Криворізький національний університет" (м. Кривий Ріг) Сайт [58-59, 2015 - 131]

  36. Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Кривий Ріг) Сайт

  37. Криворізька філія ПВНЗ "Європейський університет" (м. Кривий Ріг) Сайт

  38. ВП ПАТ "ПВНЗ "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій" у м. Кривий Ріг (м. Кривий Ріг)

  39. Криворізький факультет Запорізького національного університету (м. Кривий Ріг) Сайт

  40. Криворізький навчальний центр Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг)

  41. ПВНЗ "Нікопольський економічний університет" (м. Нікополь) Сайт

  42. Нікопольський інститут ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Нікополь) Сайт

  43. Нікопольський факультет Національної металургійної академії України (м. Нікополь) Сайт


 • Харківська обл. (до Львова 1017 км)

  1. Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (м. Харків) Сайт

  2. Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (м. Харків) Сайт [17, 2015 - 10-11]

  3. Національна академія Національної гвардії України (м. Харків) Сайт

  4. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (м. Харків) Сайт [12, 2015 - 4]

  5. Національний університет цивільного захисту України (м. Харків) Сайт [109-110, 2015 - 129]

  6. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (м. Харків) Сайт [44-45, 2015 - 83]

  7. Національний фармацевтичний університет (м. Харків) Сайт [19, 2015 - 40]

  8. Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків) Сайт [117, 2015 - 108]

  9. Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків) Сайт [126-127, 2015 - 70-72]

  10. Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (м. Харків) Сайт

  11. КЗ "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради (м. Харків) Сайт [233-235]

  12. ПВНЗ Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" (м. Харків) Сайт [137-138, 2015 - 137]

  13. Харківська державна академія дизайну і мистецтв (м. Харків) Сайт [109-110, 2015 - 214-215]

  14. Харківська державна академія культури (м. Харків) Сайт [156, 2015 - 154]

  15. Харківська державна академія фізичної культури (м. Харків) Сайт [179, 2015 - 240-241]

  16. Харківський державний університет харчування та торгівлі (м. Харків) Сайт [128, 2015 - 140]

  17. ТзОВ "Харківський університет" (м. Харків) Сайт

  18. Харківський інститут ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Харків) Сайт

  19. Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи" (м. Харків) Сайт

  20. Харківський інститут медицини та біомедичних наук ПВНЗ "Київський медичний університет" (м. Харків) Сайт

  21. Харківська медична академія післядипломної освіти (м. Харків) Сайт [190-191]

  22. ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет" (м. Харків) Сайт

  23. Харківський національний автомобільно-дорожній університет (м. Харків) Сайт [82, 2015 - 58]

  24. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (м. Харків) Сайт [41-42, 2015 - 44-45]

  25. Харківський національний медичний університет (м. Харків) Сайт [11, 2015 - 67]

  26. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (м. Харків) Сайт [84, 2015 - 121]

  27. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (м. Харків) Сайт [148-151, 2015 - 79-80]

  28. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (м. Харків) Сайт [3, 2015 - 2]

  29. Харківський національний університет будівництва та архітектури (м. Харків) Сайт [105, 2015 - 153]

  30. Харківський національний університет внутрішніх справ (м. Харків) Сайт [180, 2015 - 174]

  31. Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського (м. Харків) Сайт [115-116, 2015 - 159]

  32. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова (м. Харків) Сайт [62-64, 2015 - 57]

  33. Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (м. Харків) Сайт [49, 2015 - 196-197]

  34. Харківський національний університет радіоелектроніки (м. Харків) Сайт [15-16, 2015 - 46]

  35. Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Харків) Сайт [195, 2015 - 130]

  36. Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (м. Харків) Сайт

  37. ПЗВО "Харківський технологічний університет "ШАГ" (м. Харків) Сайт [240]

  38. ПЗ "Інститут "Харківська школа архітектури" (м. Харків) Сайт

  39. Балаклійська філія КЗ "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради (м. Балаклія) Сайт

  40. Харківська державна зооветеринарна академія (Дергачівський р-н, смт. Мала Данилівка) Сайт [192, 2015 - 187-188]

  41. Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва (м. Докучаєвське) Сайт [181-182, 2015 - 218-219]


 • Запорізька обл. (до Львова 1052 км)

  1. ВП "Донецька академія перукарського мистецтва Київського університету культури" (м. Запоріжжя)

  2. ВП "Донецький факультет Київського національного університету культури і мистецтв" (м. Запоріжжя)

  3. ВП "Донецький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури" (м. Запоріжжя)

  4. Запорізький державний медичний університет (м. Запоріжжя) Сайт [38, 2015 - 55-56]

  5. ПАТ "ПВНЗ "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій" (м. Запоріжжя) Сайт [208, 2015 - 281-282]

  6. Класичний приватний університет (м. Запоріжжя) Сайт [213, 2015 - 118]

  7. ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров`я України" (м. Запоріжжя)

  8. Національний університет "Запорізька політехніка" (м. Запоріжжя) Сайт [64, 2015 - 28-29]

  9. Запорізький національний університет (м. Запоріжжя) Сайт [56, 2015 - 42]

  10. Комунальний заклад "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради (м. Запоріжжя)

  11. Запорізька філія ПВНЗ "Київський інститут бізнесу та технологій" (м. Запоріжжя)

  12. ВП "Запорізький факультет Київського національного університету культури і мистецтв" (м. Запоріжжя)

  13. ВП "Запорізький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури" (м. Запоріжжя)

  14. КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (м. Запоріжжя) Сайт

  15. Бердянський державний педагогічний університет (м. Бердянськ) Сайт [170, 2015 - 110]

  16. Бердянський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету (м. Бердянськ) Сайт

  17. ТзОВ "Бердянський університет менеджменту і бізнесу" (м. Бердянськ) Сайт

  18. Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р. Г. Хеноха "Класичного приватного університету" (м. Енергодар) Сайт

  19. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь) Сайт [187-188, 2015 - 103]

  20. Економіко-гуманітарний факультет Запорізького національного університету у м. Мелітополі Запорізької області (м. Мелітополь) Сайт

  21. Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м. Мелітополь) Сайт

  22. Мелітопольський інститут державного та муніципального управління "Класичного приватного університету" (м. Мелітополь) Сайт

  23. ВП ПАТ "ПВНЗ "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій" у м. Мелітополь (м. Мелітополь) Сайт

  24. Навчально-консультативний пункт у м. Мелітополь Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Мелітополь) Сайт

  25. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного (м. Мелітополь) Сайт [136, 2015 - 160-161]

  26. Токмацький навчально-консультаційний пункт Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Токмак)


 • Донецька обл. (до Львова 1227 км)

  1. Донецький державний університет управління (м. Маріуполь) Сайт [155, 2015 - 66]

  2. Донецький національний медичний університет (м. Лиман) Сайт [23, 2015 - 13]

  3. ПВНЗ "Донецький університет економіки та права" (м. Бахмут (Артемівськ)) Сайт

  4. Лиманська філія Українського державного університету залізничного транспорту (м. Лиман) Сайт

  5. Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Маріуполь)

  6. Маріупольська філія Донецького державного університету управління (м. Маріуполь) Сайт

  7. Маріупольська філія Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Маріуполь) Сайт

  8. Маріупольська філія Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (м. Маріуполь)

  9. Факультет № 2 Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України у м. Маріуполь (м. Маріуполь)

  10. Маріупольський навчально-консультаційний центр Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Маріуполь)

  11. Навчально-консультативний пункт у м. Маріуполі Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Маріуполь)

  12. Азовський морський інститут Національного університету "Одеська морська академія" (м. Маріуполь) Сайт

  13. Артемівський факультет економіки та підприємництва ПВНЗ "Донецький університет економіки та права" (м. Бахмут)

  14. Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) (м. Бахмут) Сайт

  15. Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" (м. Бахмут (Артемівськ)) Сайт

  16. Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ) Сайт [96, 2015 - 48-49]

  17. ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" (м. Слов'янськ) Сайт [198-200, 2015 - 102]

  18. Донбаський інститут техніки та менеджменту ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая" (м. Краматорськ) Сайт [224-225, 2015 - 191-192]

  19. Донбаська національна академія будівництва і архітектури (м. Краматорськ) Сайт [181-182, 2015 - 117]

  20. Донецький національний технічний університет (м. Покровськ (Красноармійськ)) Сайт [83, 2015 - 14]

  21. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг) Сайт [172, 2015 - 164]

  22. Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Краматорськ) Сайт

  23. Донецька філія ПВНЗ "Університет сучасних знань" (м. Мирноград) Сайт

  24. Донецький інститут ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Краматорськ) Сайт

  25. Маріупольський державний університет (м. Маріуполь) Сайт [133, 2015 - 124-125]

  26. Маріупольський інститут ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Маріуполь) Сайт

  27. ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" (м. Маріуполь) Сайт [104, 2015 - 55-56]


 • Луганська обл. (до Львова 1352 км)

  1. Луганська державна академія культури і мистецтв (м. Київ) Сайт

  2. Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк) Сайт

  3. Луганський національний аграрний університет (м. Старобільськ) Сайт [223, 2015 - 160-161]

  4. Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Сєвєродонецьк)

  5. ДЗ "Луганський державний медичний університет" (м. Рубіжне) Сайт [91, 2015 - 92]

  6. ВП "Луганський державний обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів АПК Луганського національного аграрного університету" (м. Старобільськ) Сайт

  7. Луганський інститут ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Сєвєродонецьк) Сайт

  8. ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" (м. Старобільськ) Сайт [134, 2015 - 28-29]

  9. Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне) Сайт

  10. Сєвєродонецький інститут ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" (м. Сєвєродонецьк) Сайт

  11. Старобільська філія Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ) Сайт

  12. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєверодонецьк) Сайт [97-98, 2015 - 25]
Веб-майстер П. Попадюк