Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Обговорення проекту Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року

Круглий стіл з обговорення проекту Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року
(17 вересня 2015 р. в ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»)

17 вересня 2015 р. ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» спільно з Регіональним філіалом Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові було проведено круглий стіл з обговорення проекту Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року.

Відкрив засідання директор ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», д.е.н., проф. Кравців В. С., який відзначив, що проект Стратегії Львівської області розроблявся тривалий час різними організаціями, однак запропонований проект не відповідав реаліям та потребам області. Нині Львівська область одна з небагатьох, яка не має затвердженої Стратегії. Враховуючи попередні напрацювання, за ініціативою ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» та за згодою Львівської облдержадміністрації в обмежені строки було доопрацьовано проект Стратегії фахівцями Інституту і сьогодні цей проект виноситься на розгляд громадськості.

Для презентації проекту Стратегії Львівської області перед аудиторією виступив керівник робочої групи д.е.н., доц. Борщевський В. В. Він зокрема наголосив, що запропонований варіант Стратегії передбачає зміну стратегічної місії та бачення, Стратегічна місія визначає, що Львівщина є активним провідником євроінтеграційного курсу України, регіоном гармонійного людського розвитку, інноваційноорієнтованої, інтегрованої в національний та світовий простір економіки, безпечного довкілля. Стратегічне Бачення передбачає, що Львівщина – регіон високотехнологічної промисловості, розвиненої транспортно-логістичної інфраструктури, ефективного сільського господарства, оздоровчого, історичного та ділового туризму, високої якості життя. Д.е.н., доц. Борщевський В. В. також зазначив, що бачення реалізовуватиметься через досягнення п’яти стратегічних цілей:

  • Стратегічна ціль 1: Підвищення якості економічного зростання.
  • Стратегічна ціль 2: Зміцнення продовольчої безпеки області.
  • Стратегічна ціль 3: Розвиток туристично-рекреаційної сфери.
  • Стратегічна ціль 4: Підвищення якості життя населення.
  • Стратегічна ціль 5: Активізація євроінтеграційних процесів.

Було зазначено, що кожна стратегічна ціль деталізована в операційних цілях та завданнях. Участь в обговоренні запропонованого проекту Стратегії взяли представники влади, наукового середовища, бізнесу та громадськості.

Голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності Львівської обласної ради Качмарик Я. Д. зазначив, що запропонований проект Стратегії є комплексним документом, який відповідає визначеним вимогам. Позитивною характеристикою запропонованої Стратегії є врахування стратегічних цілей м. Львова, як складової Львівської області. Він вказав, що Стратегія вимагає окремих уточнень, однак вона повинна бути прийнята як орієнтир для органів влади та міжнародних інвесторів.

Директор департаменту міжнародного співробітництва та туризму Львівської облдержадміністрації Захарчишин Л.Л. зазначив, що запропонований проект Стратегії до 2020 р. синхронізуваний з європейськими циклами - програмними періодами ЄС. Він також вказав, що культурна сфера є однією з найвагоміших складових потенціалу розвитку Львівщини і повинна бути більш детально прописана у запропонованому документі.

Експерт офісу реформ Фітьо А. звернув увагу на необхідність врахування у запропонованому проекті Стратегії цільових показників, загальносвітових трендів та методик. Фітьо А. зазначив, що стратегічні цілі повинні бути секторальними з функціональними підцілями.

Заступник директора Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Ліпенцев А.В. зазначив, що необхідно акцентувати увагу на інноваційний розвиток, а в рамках операційної цілі «Розвиток людського потенціалу» доречно додати завдання «Система освіти впродовж життя», оскільки сьогодні питання кар’єрного розвитку стоїть дуже актуально і є важливим пріоритетом для населення.

Радник директора ТзОВ «РСП «Шувар» Стефанишин І.М. вказав на необхідність врегулювання питань розвитку аграрного сектору в контексті врахування реалій його функціонування у Львівській області.

Головний архітектор Державного інституту проектування міст «Містопроект» Дубина В. запропонував доповнити проект Стратегії завданнями наповнення інформаційних баз даних щодо проектування міст та завершення містобудівного кадастру Львівської області.

За результатами круглого столу в цілому було прийнято рішення схвалити представлений проект Стратегії Львівської області з врахуванням зауважень визначених у ході обговорення.


Веб-майстер П. Попадюк