Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Соціально-економічний розвиток українсько-румунського транскордонного регіону

Міжнародний круглий стіл «Соціально-економічний розвиток українсько-румунського транскордонного регіону»
(30 жовтня 2015 року у м. Чернівці)

30 жовтня 2015 р. у м. Чернівці, у приміщенні Буковинського державного фінансово-економічний університету, відбувся міжнародний круглий стіл на тему «Соціально-економічний розвиток українсько-румунського транскордонного регіону». Співорганізаторами заходу виступили Буковинський державний фінансово-економічний університет, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», Інститут аграрної економіки Румунської академії наук (Румунія), Державна вища школа ім. Б. Маркевича (Польща) та Бельцький державний університет ім. Алексу Русу (Республіка Молдова).

Головною метою круглого столу було обговорення сучасних проблем розвитку сільських територій в прикордонних регіонах України та Румунії та розробка пропозицій щодо підвищення ефективності регіональної політики та активізації транскордонного співробітництва між обома країнами. На сьогодні проблематика соціально-економічного розвитку українсько-румунського транскордонного регіону досліджена недостатньо повно. При цьому розвиток транскордонного співробітництва важливий як у двосторонньому економічному співробітництві обох держав, так і з огляду на пріоритети європейської інтеграції України.

Від ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» участь у круглому столі взяли: директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В. С.; вчений секретар Інституту к. фіз.-мат. н., с.н.с. Демченко В. В.; к.е.н., с.н.с. Притула Х. М.; к. держ. упр., с.н.с. Куліш І. М., к.е.н., м.н.с. Цимбаліста Н. А.

З вітальним словом до учасників круглого столу звернувся ректор Буковинського державного фінансово-економічний університету д.е.н., проф. Прядко В. В. З привітанням до учасників також виступили директор ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» д.е.н., проф. Кравців В. С., заступник голови – керівник апарату Чернівецької обласної державної адміністрації Сенчук Р. І. та с.н.с. Інституту аграрної економіки Румунської академії наук д-р Дан Маріус Войцілас.

Цей захід здійснювався в рамках науково-дослідного проекту «Регіональна політика ЄС та країн Східного партнерства - досвід для сільських територій Румунії та України", який реалізується спільно Державною установою "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України" та Інститутом аграрної економіки Румунської академії, а також в рамках двосторонніх договорів про наукове співробітництво між співорганізаторами даного заходу.

Із доповіддю на тему «Розвиток єврорегіонального співробітництва України та ЄС: сучасний стан та перспективи» виступила к.е.н., с.н.с., в. о. завідувача сектору проблем транскордонного співробітництва ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» Притула Х.М. У своєму виступі доповідач зосередилася на актуальних питаннях розвитку єврорегіонального співробітництва як важливої складової євроінтеграційних процесів України та вагомого чинника ефективної реалізації потенціалу прикордонних територій.

Белей С. І. (к.е.н., доцент, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці), у своєму виступі «Перспективи активізації українсько-румунської транскордонної співпраці в контексті розвитку сільських територій Єврорегіону «Верхній Прут» проаналізувала передумови розвитку транскордонного співробітництва на території цього єврорегіону та окреслила стратегічні напрями його діяльності в контексті розвитку сільських територій.

Із доповіддю «SWOT-аналіз Єврорегіону «Верхній Прут»: акцент на румунській частині території» виступив представник Інституту аграрної економіки Румунської академії наук доктор, с.н.с. Дан-Маріус Войцилас, який охарактеризував сильні і слабкі сторони, а також можливості та загрози розвитку прикордонних з Україною сільських територій Румунії за такими напрямами: населення і робоча сила, соціальна і культурна сфера, розвиток сільського господарства та інших видів економічної діяльності, інженерна та транспотна інфраструктура і система комунікацій.

Куліш І. М. (к. держ. упр., с.н.с., ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», м. Львів) у своїй доповіді «Розвиток сільського господарства та неаграрних видів економічної діяльності на сільських територіях Чернівецької області» проаналізувала шляхи забезпечення сталого розвитку сільських територій у сучасних складних економічних умовах, виокремивши, зокрема, такі як розвиток сільськогосподарської кооперації, органічне виробництво, етнотуризм та мисливство.

У доповіді на тему «Соціально-економічні умови життя сільського населення Чернівецької області» к.е.н., м.н.с. ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» Цимбаліста Н. А. висвітлила основні соціально-економічні проблеми, з якими стикаються мешканці сільських територій Чернівецької області.

Моніка Тудор (доктор, с.н.с., Інститут аграрної економіки Румунської академії наук, м. Бухарест) у своєму виступі проаналізувала соціальні проблеми Єврорегіону «Верхній Прут» на території Румунії та наголосила на тому, що в розвитку соціальної інфраструктури українських і румунських прикордонних сільських територій є багато викликів і проблем, які необхідно вирішувати спільними зусиллями.

Обговорення проблем, порушених під час роботи круглого столу завершила Пірен М. І. (д.соц.н., професор, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці) з доповіддю на тему «Європейські цінності – важливий чинник ефективного українсько-румунського співробітництва в галузі соціально-економічного розвитку прикордонних місцевих громад». У своєму виступі вона зосередилася на трьох групах цінностей, які необхідні для реалізації основних пріоритетів українсько-румунської транскордонної співпраці, а саме: реабілітація фізичної інфраструктури; підтримка розвитку приватного сектору, покращення чинників навколишнього середовища та туристичної індустрії.

Своє бачення перспектив розвитку сільських територій в умовах транскордонного співробітництва висловили заступник голови – керівник апарату Чернівецької обласної державної адміністрації Сенчук Р. І. та д.е.н., професор Євдокименко В. К.

Підсумки круглого столу підвели ректор Буковинського державного фінансово-економічний університету д.е.н., проф. Прядко В. В. та директор ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» д.е.н., проф. Кравців В. С.

Результатом проведення наукового форуму стало співставлення наукових підходів та дискусійне обговорення проблем розвитку сільських територій в прикордонних регіонах України і Румунії та пошук шляхів активізації їх розвитку. Представлені доповіді у формі наукових статей будуть опубліковані у збірнику наукових праць ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України».


Веб-майстер П. Попадюк