Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Територіальні соціально-демографічні особливості України

Міжнародна науково-практична конференція «Територіальні соціально-демографічні особливості України»
(17 листопада 2015 року у м. Києві)

17 листопада 2015 року в м. Києві Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України спільно з Представництвом Програми розвитку ООН, а також за участі учених ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України» було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Територіальні соціально-демографічні особливості України».

Метою конференції було вироблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо забезпечення соціально-демографічного розвитку територій України в контексті євроінтеграційних процесів та реформування національної економіки і соціальної сфери. Специфікою заходу стало зосередження уваги на соціально-демографічних проекціях територіального розвитку України перед новими суспільно-політичними та соціально-економічними викликами державотворчості. До участі у конференції було запрошено провідних експертів у сфері соціального розвитку і регіоналістики, зокрема, академіка НАН України, віце-президента НАН України Пирожкова С. І., професора Шумила І. А., радника Голови Державної служби статистики України Власенко Н. С.

Роботу конференції було організовано за новітнім форматом панельних дискусій, що забезпечило необхідний фокус обговорення окресленої проблематики. Відбувся обмін експертними думками в межах трьох дискусійних панелей. На першій панелі – «Особливості соціально-демографічного розвитку України: територіальний аспект», модератором виступала директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, доктор економічних наук, академік НАН України Лібанова Е. М. Дана панель передбачала аналіз нових територіальних тенденцій та виявлення можливих пріоритетів сучасного етапу соціально-демографічного розвитку України. З ключовою доповіддю виступив директор ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України» д.е.н., проф. Кравців В. С. Тема виступу – «Соціально-демографічна ситуація в Україні: регіональні особливості та перспективи». Співдоповіді були виголошені директором Інституту «Вища школа державного управління» Національної академії державного управління при Президентові України, д.е.н., доц. Романюком С. А. та завідувачем відділу ІДСД ім. М. В. Птухи НАНУ д.е.н., проф.. Заяць Т. А. Після дискусії Василь Степанович Кравців дав інтерв’ю представникам ЗМІ, в якому окреслив актуальність обговорюваної проблеми та роль науки в її вирішенні.

Друга дискусійна панель була присвячена територіальним диспропорціям умов життя населення з акцентом на причини, прояви на соціальні наслідки явища. Ключова доповідь була виголошена головним науковим співробітником Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, д.е.н., проф. Дєєвою Н. М. З співдоповідями виступили завідувач відділу ІДСД ім. М. В. Птухи НАНУ к.е.н., ст.н.сп. Черенько Л. М. та провідний науковий співробітник інституту соціології НАН України д.е.н., проф. Прибиткова І. М.

Третя дискусійна панель пройшла під назвою «Демографічні рефлексії та територіальні особливості розвитку». Ключові доповіді були виголошені головним науковим співробітником ІДСД ім. М. В. Птухи НАНУ д.е.н., с.н.с. Рингач Н. О., завідувачем відділу ІДСД ім. М. В. Птухи НАНУ к.е.н, с.н.с. Позняком О. В. та завідувачем відділу ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» д.е.н., проф. Садовою У. Я. Зокрема, у виступі Уляни Ярославівни під назвою «Активне старіння людства та міграційна політика в Україні» було відмічено не просто нові тенденції у міграційній сфері, але й зміни в демографічній ситуації, пов’язані зі зростанням середньої тривалості майбутнього життя. «На фоні позитивних зрушень у галузі охорони здоров’я, появи новітніх технологій у частині регенеративної медицини, - йшлося у доповіді, - можна очікувати появу нової пропозиції робочої сили серед осіб третього віку». Це позначиться на суттєвих трансформаціях кон’юнктури ринку праці, на розширенні попиту на послуги, так званих, срібних університетів. В Україні за умови підвищення добробуту людей трудова міграція має усі шанси перетворитися у нові види міграцій туристичного, рекреаційного, культурно-пізнавального спрямування.

Загалом, учасники дискусії обговорювали прояви та масштаби територіальних соціально-демографічних проблем, місце України в глобальних соціально-демографічних процесах, необхідність та характер адміністративно-територіальних змін з огляду на нові ризики сталого розвитку та євроінтеграційну перспективу України.

Результати експертного обговорення усіх дискусійних панелей були узагальнені академіком НАН України директором Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України Лібановою Е. М.


Веб-майстер П. Попадюк