Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи

XVI міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи»
(14 квітня 2016 р.)

14 квітня 2016 року у м. Львів у приміщенні Львівського інституту банківської справи відбулась XVI міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи». Головним організатором заходу був Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». Одним із співорганізаторів заходу виступила ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». Конференція була приурочена 25-річчю Незалежності Україні.

Вітальне слово виголосив директор Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», к.е.н., доц. Вознюк М. А. З привітанням до учасників також виступили проректор з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва Університету банківської справи, д.е.н., проф. Другов О. О., декан факультету фінансів Львівського інституту банківської справи, д.е.н., доц. Рисін В. В., декан обліково-економічного факультету, к.е.н., доц. Піхоцька О. М.

Наукові працівники ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» Андрій Пелехатий і Мар’яна Біль прийняли участь у роботі пленарного засідання конференції та виступили із доповідями.

Доповідь Андрія Пелехатого, к.е.н., наукового співробітника Інституту, стосувалась фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в умовах реформи місцевого самоврядування. Андрій Олегович у своїй доповіді зазначив, що необхідною умовою формування громадянського суспільства в Україні є активізація реформ у системі місцевого самоврядування у напрямку зростання ролі територіальних громад як основного суб’єкта соціально-економічного прогресу відповідної території. Звернув увагу на основні перешкоди досягнення ефективності фінансового забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад та задекларовано умови досягнення фінансової спроможності таких громад.

Проблематика доповіді Мар’яни Біль, к.е.н., старшого наукового співробітника Інституту, стосувалась валютно-фінансових механізмів регулювання міграційних процесів в Україні. Виходячи з даних офіційної статистики, доведено значимість міграційного чинника як для української економіки, так і для суспільства. З даних ООН, у 2015 році близько 6 млн українців були мігрантами. Це 14% від постійного населення. Наша держава входить у 6 країн-найбільших донорів робочої сили у світі. Окрім того вражає рівень готовності виїзду наших громадян за кордон, особливо кваліфікованих спеціалістів. Звернено увагу на колосальну значимість грошових переказів українських мігрантів, які формують близько 6% ВВП країни 2015 року. Виходячи з виявлених тенденцій, обґрунтовано необхідність регулювання міграцій з орієнтацією на оптимізацію вигод від даних процесів як на державному, так і особистісному рівнях. Визначено систему механізмів регулювання міграцій та місця в них валютно-фінансового інструментарію. Серед інших важливих положень доповіді – проаналізований досвід Туреччини в ефективізації використання міграційного капіталу як чинника економічного розвитку країни. У підсумок доповіді згадано твердження Івана Франка, що еміграція майже завжди є доказом пробудження енергії і заповзятливості народу та більшої расової життєвості; треба тільки подбати, щоб ті, хто тимчасово емігрують, не забували про свою батьківщину. Таким чином підкреслено позитивну значимість міграції, що, однак, вимагає застосування ефективного регулюючого інструментарію.

Результатом проведення конференції стало співставлення наукових підходів та дискусійне обговорення проблем розвитку фінансово-кредитної системи та пошук шляхів активізації їх розвитку.


Веб-майстер П. Попадюк