Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Конференція «Оцінка транскордонного співробітництва в Європі»

XI Міжнародна науково–практична конференція
«Оцінка транскордонного співробітництва в Європі»

(1-3 червня 2016 р., м. Орадя (Румунія))

1-3 червня 2016 року у м. Орадя (Румунія) відбулася міжнародна конференція на тему «Оцінка транскордонного співробітництва в Європі», організована факультетом міжнародних відносин і європейських студій Університету Орадя, Інститутом єврорегіональних студій Орадя-Дебрецен та Європейським центром вдосконалення програми Жана Моне. Основною метою проведення конференції було створення платформи для обговорення та обміну досвідом і знаннями з таких питань, як: розробка стратегій розвитку прикордонних регіонів в рамках транскордонного співробітництва всередині Європейського Союзу, а також між Європейським Союзом і його сусідами; інструменти і форми транскордонного співробітництва, методика оцінки розвитку транскордонного співробітництва тощо.

В конференції взяли участь представники різних країн Європи, серед яких Prof. Ioan Horga PhD (Університет Орадя, Румунія), Prof. Istvan Suli-Zakar PhD (Дебреценський університет, Угорщина), Prof. Ariane Landuyt PhD (Сієнський університет, Італія), Prof. Maria Manuela Tavares Rebeiro PhD (Коїмбрський університет, Португалія), Emeritus Profesor Willem Molle (Університет імені Еразма Ротердамського, Нідерланди), Emeritus Profesor Lutz Michael Buchner (Лейпцизький університет, Німеччина), Prof. Gearge Contogeorgis PhD (Університет «Пантеон», Греція), Prof. Paul Allies PhD (Університет Монпельє, Франція), Prof. Maurice Guyader PhD (Паризький університет 3 Нова Сорбонна), Ludmila Roska PhD (Інститут міжнародних відносин, Молдова) та інші.

Від ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» виступили з доповідями співробітники сектору проблем транскордонного співробітництва молодший науковий співробітник Калат Ярослава та провідний інженер Цісінська Оксана, яка також була модератором секції «Транскордонне співробітництво на східних кордонах Європейського Союзу».

Ярослава Калат у доповіді на тему «Напрями активізації транскордонного співробітництва в рамках функціонування єврорегіону «Верхній Прут» (українсько-румунське прикордоння)», яка підготовлена спільно з в.о. зав. сектору к.е.н., с.н.с. Христиною Притулою, зазначила, що найтісніше та найефективніше співпраця в Європейському Союзі реалізується в рамках інституціоналізованих форм транскордонного співробітництва. Проте, єврорегіони за участі українських прикордонних регіонів не відіграють суттєвої ролі у розвитку цих територій. Це стосується й єврорегіону «Верхній Прут», який функціонує в українсько-румунському транскордонному регіоні. Для активізації єврорегіонального співробітництва за участі України необхідно комплексно вносити зміни в усі компоненти його системи забезпечення (інституційна, організаційна, фінансова, економічна тощо), які б розширили можливості для ефективнішого розвитку, як самої взаємодії, так і її впливу на прикордонні території.

Оксана Цісінська виступила з доповіддю, підготовленою разом з к.е.н., н.с. Юлією Цибульською, на тему: «Соціально-економічна асиметрія розвитку прикордонних територій українсько-румунського транскордонного регіону», в якій основну увагу акцентувала на особливостях соціально-економічного розвитку українського-румунського транскордонного регіону та ідентифікації його асиметрії. Доповідач відмітила, що соціально-економічне зближення прикордонних регіонів та подолання диспропорції можливе за рахунок взаємодії між суб’єктами та учасниками транскордонного співробітництва в рамках програм транскордонного співробітництва, створення спільної чи наближеної платформи інституційного і правового забезпечення в межах транскордонного регіону через відновлення та покращення діяльності єврорегіонів, формування транскордонних кластерів, розробки спільних стратегій, програм тощо.


В заключній частині конференції організатори подякували учасникам за їх активну участь у цьому заході і висловили сподівання на подальшу співпрацю. Напрацювання конференції будуть опубліковані в 21 номері тематичного періодичного журналу «Eurolimes».

Підготували Калат Я.Я. та Цісінська О.Б.


Веб-майстер П. Попадюк