Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ

Міжнародна науково-практична конференція «Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ»
(9-11 червня 2016 року у спортивно-оздоровчому таборі «Гарт» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (с. Світязь, Волинська область))

9-11 червня 2016 року у спортивно-оздоровчому таборі «Гарт» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (с. Світязь, Волинська область), відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ».

Головним організатором конференції виступила Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України».

Метою конференції було обговорення сучасних проблем територіального розвитку та реалізації регіональної політики в Україні, вироблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо забезпечення соціально-економічного розвитку територій України в контексті сучасних реформ та євроінтеграційних процесів.

У конференції взяли участь 45 науковців, управлінців та практиків з різних регіонів України, зокрема з Києва, Одеси, Луцька, Тернополя, Ужгорода та Львова, а також іноземні вчені з Польщі. Серед учасників конференції – 5 академіків та 2 члени-кореспонденти НАН України, 17 докторів та 12 кандидатів наук, керівники регіональних та місцевих органів влади.

Відкрив конференцію директор ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», д.е.н., професор В.С. Кравців. На відкритті конференції з вітальним словом виступили:

 • віце-президент Національної академії наук України, академік НАН України С.І. Пирожков;
 • академік-секретар Відділення економіки НАН України, академік НАН України Е.М. Лібанова;
 • заступник голови Волинської обласної державної адміністрації С.Д. Кошарук;
 • ректор Ярославської державної технічно-економічної школи, др.габ. К. Рейман.

У рамках конференції було проведено три тематичні пленарні засідання:

 • Регіональна політика в умовах децентралізації влади: нові виклики і завдання;
 • Адміністративно-територіальна реформа: перші результати і напрямки наступних трансформацій;
 • Розвиток транскордонного співробітництва в умовах реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Особлива увага у доповідях та виступах була приділена питанням реформування адміністративно-територіального устрою в Україні та децентралізації влади, визначення інструментів стимулювання регіонального розвитку, активізації міжрегіонального та транскордонного співробітництва у контексті сучасних інтеграційних процесів та суспільно-політичних викликів.

На першому пленарному засіданні «Регіональна політика в Україні: нові виклики і завдання» було заслухано такі доповіді:

 • «Регіональний розвиток в умовах децентралізації влади» (доповідач - доктор економічних наук Романюк С.А., директор Інституту «Вища школа державного управління» Національної академії Державного управління при Президентові України);

 • «Регіональний розвиток в умовах децентралізації влади» (доповідач - член–кореспондент НАН України Власюк О.С., перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень);

 • «Інституціональні аспекти стійкого регіонального розвитку» (доповідач - член-кореспондент НАН України Єфименко Т.І., президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління»);

 • «Перспективи економіки України: погляд з 2016 року (регіональний аспект)» (доповідач - академік НАН України Геєць В.М., директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»).

У обговоренні доповідей виступили:

 • Кошарук С.Д. - заступник голови Волинської обласної державної адміністрації;
 • Шишко О.В. – завідувач відділу ДННУ «Академія фінансового управління, к.е.н., доцент;
 • Кравців В.С., директор ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», д.е.н., професор;
 • Жаліло Я.А., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», к.е.н.;
 • Сембер С.В., директор Закарпатського регіонального центру соціально-економічних та гуманітарних досліджень НАН України, к.е.н.

На другому пленарному тематичному засіданні «Адміністративно-територіальна реформа: перші результати і напрямки наступних трансформацій» заслухано доповіді:

 • «Реформа адміністративно-територіального устрою: перші результати, проблемні питання та подальші дії (на прикладі Львівської області)» (доповідач - к.е.н. Жук П.В., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»);

 • «Ризики у забезпеченні фінансової спроможності територіальних громад в умовах бюджетної децентралізації» (доповідач – д.е.н., професор Сторонянська І.З., заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»);

 • «Регіональна політика і бюджетний прагматизм – запорука функціональної і фінансової самодостатності місцевого самоврядування» (доповідач - д.е.н., професор Дєєва Н.М., головний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України);

 • «Польський досвід трансформації місцевого самоврядування» (доповідач - др. К. Прендецкі, Жешувська політехніка (Польша)).

У рамках третього пленарного засідання «Розвиток транскордонного співробітництва в умовах реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом» було заслухано такі доповіді:

 • «Транскордонне співробітництво «Україна - ЄС: нова якість на тлі сучасних викликів» (доповідач: д.е.н., доцент Борщевський В.В., завідувач відділу ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»);

 • «Перспективи розвитку українсько-польського транскордонного регіону в умовах стратегічного партнерства України та Польщі» (доповідач: д.е.н., професор Янків М.Д., ректор Львівського інституту менеджменту);

 • Проблеми реалізації політики транскордонного співробітництва в Єврорегіоні «Нижній Дунай» (доповідач: академік НАН України Буркинський Б.В., директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України);

 • «Єврорегіон «Буг»: сучасні реалії та перспективні напрямки розвитку» (доповідач: д.е.н., професор Павліха Н.В., завідувач кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки);

 • «Екологічна та природно-техногенна безпека транскордонних регіонів: сучасний стан та перспективи забезпечення» (доповідач: д.е.н., професор Голян В.А., заступник директора ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»).

В обговоренні доповідей виступили:

 • Геєць В.М., директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», академік НАН України;
 • Шпилевський І.І., директор ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя», заслужений архітектор України;
 • Мікула Н.А., директор ГО «Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції», д.е.н., професор.

Результати роботи конференції підсумували директор ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», д.е.н., проф. В.С. Кравців; віце-президент Національної академії наук України, академік НАН України С.І. Пирожков; академік-секретар Відділення економіки НАН України, академік НАН України Е.М. Лібанова.

Доповіді учасників конференції у формі статей будуть опубліковані у журналі «Регіональна економіка», а пропозиції та рекомендації щодо шляхів підвищення ефективності регіональної політики в Україні будуть узагальнені та у формі рекомендацій скеровані до центральних та регіональних органів влади.

В рамках конференції також відбулося виїзне засідання Ради Західного наукового центру НАН України і МОН України на тему «Роль науки в забезпеченні сталого розвитку Волинської області».


Веб-майстер П. Попадюк