Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Актуальні проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації»
(27-28 жовтня 2016 року, м. Львів)

27-28 жовтня 2016 року в Національному лісотехнічному університеті України пройшла Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації» з нагоди 20-річчя створення кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Метою конференції була консолідація зусиль зі збереження та розвитку нових наукових знань і ефективний обмін міжнародним науковим і практичним досвідом з проблем розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації та проблем інтеграції України у глобальний економічний простір у контексті сталого розвитку.

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» представили:

  • д.е.н., професор, завідувач відділу розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій Іщук С.О. з вітальним словом;

  • к.е.н., старший науковий співробітник відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону Риндзак О.Т. з доповіддю «Напрямки удосконалення державної міграційної політики в системі інтеграційних процесів України»;
  • к.е.н, науковий співробітник сектору проблем транскордонного співробітництва Пастернак О.І. з доповіддю «Краудсорсинг і краудфандинг як сучасні інноваційні інструменти стимулювання розвитку прикордонних регіонів в умовах євроінтеграції»;
  • провідний інженер сектору проблем транскордонного співробітництва Цісінська О.Б. з доповіддю «Сучасні виклики розвитку прикордонних територій в умовах впровадження Угоди про Асоціацію»..

У доповіді «Напрямки удосконалення державної міграційної політики в системі інтеграційних процесів України» Риндзак О.Т. наголосила на необхідності дослідження і регулювання чинників зовнішньої міграції населення. Доповідач висвітила результати панельного опитування незайнятого населення, що зверталось за допомогою щодо працевлаштування до Львівського міського центру зайнятості (2013-2015 р.), а також представила пропозиції щодо удосконалення міграційної політики з метою запобігання вимиванню найціннішого людського потенціалу за межі країни.

У своїй доповіді «Сучасні виклики розвитку прикордонних територій в умовах впровадження Угоди про Асоціацію» Цісінська О.Б. окреслила механізми та інструменти інституційно-правовового, організаційного, кадрового, інформаційного, фінансового та технічного забезпечення розвитку прикордонних територій України, а також суб’єкти, які позитивно та негативно впливають на їх розвиток. Доповідач відзначила перешкоди розвитку транскордонного співробітництва та механізм дії неформальних інститутів в транскордонному регіоні.

Пастернак О.І. в доповіді «Краудсорсинг і краудфандинг як сучасні інноваційні інструменти стимулювання розвитку прикордонних регіонів в умовах євроінтеграції» розглянула сутність, основні переваги та недоліки краудсорсингу та краудфандингу як перспективних інноваційних інструментів, використання яких на даний час є актуальним у світі та в Україні. Також було здійснено аналіз основних реалізованих проектів та представлено низку маркетингових заходів, які необхідно реалізувати для активізації використання даних інструментів прикордонними регіонами в умовах євроінтеграційних процесів.

Підготувала Пастернак О.І.


Веб-майстер П. Попадюк