Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Розвиток сільських територій україни: проблеми польсько-українського прикордоння та кооперації

Міжнародний семінар «Розвиток сільських територій україни: проблеми польсько-українського прикордоння та кооперації»
(16-18 жовтня 2016 року в Інституті розвитку сeла та землеробства Польської акадeмії наук (м. Варшава, Польща))

16-18 жовтня 2016 року в Інституті розвитку сeла та землеробства Польської акадeмії наук (IRWIR PAN) (м. Варшава) відбувся міжнародний семінар «Розвиток сільських територій України: проблеми польсько-українського прикордоння та кооперації». У семінарі прийняли участь наукові працівники ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»: в.о. завідувача сектору проблем транскордонного співробітництва, д.е.н., с.н.с. Христина Притула, м.н.с. сектору Ярослава Калат, пров.інж. сектору Оксана Цісінська та к.н.держ. упр., с.н.с. відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва Інна Куліш.

З привітальним та вступним словом виступила директор Інституту розвитку сeла та землеробства ПАН, професор Моніка Станни, яка зазначила актуальність досліджуваної проблематики, вказала на основні проблеми розвитку сільських територій українсько-польського прикордоння та побажала плідної роботи на семінарі його учасникам.

Працівниками Інституту було представлено три доповіді. У доповіді на тему "Прикордонна торгівля як важливий чинник розвитку сільських територій: українсько-польське прикордоння" (Христина Притула, Ярослава Калат) науковці наголосили на вагомості прикордонної торгівлі у розвитку прикордонних регіонів. Зокрема, проведений аналіз активності мешканців українсько-польського прикордоння у здійсненні прикордонної торгівлі, структури їх витрат тощо дозволив запропонувати спільні кроки у напрямі забезпечення сталого розвитку сільських територій України та Польщі з використанням ефективних інструментів транскордонного співробітництва.

Доповідь на тему: «Регіональний менеджмент в системі розвитку прикордонних сільських територій України та Польщі: соціологічна оцінка» представила Оксана Цісінська. У виступі були наведені основні механізми та інструменти розвитку транскордонної співпраці на прикордонних сільських територіях України та Польщі, у т.ч. зазначено стримуючі чинники співпраці та запропоновано першочергові заходи, які сприятимуть становленню та налагодженню співробітництва в українсько-польському прикордонні.

Інна Куліш виступила із доповіддю "Кооперація як інструмент підвищення конкурентоспроможності сільських територій України". У ній було розкрито роль кооперації у підвищенні конкурентоспроможності сільських територій України. висвітлено основні причини, що гальмують кооперативний рух і показано, що більшість з них пов'язані із недосконалістю чинного законодавства у цій сфері. Також була доведена необхідність адаптації в Україні кращих світових практик кооперації для посилення конкурентних переваг сільських територій.

Учасники семінару висловили бажання продовжувати розвивати співробітництво між Інститутами, представили своє бачення та потенційні напрямки подальшої співпраці у рамках написання та реалізації спільних дослідницьких проектів.

Висловлюємо щиру вдячність дирекції Інституту розвитку села та землеробства Польської академії наук та Віталію Крупіну за гарну організацію семінару та гостинний і теплий прийом.

Сектор проблем транскордонного співробітництва


Веб-майстер П. Попадюк