Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Сучасні економічні, соціальні та екологічні детермінанти активізації розвитку країни та її регіонів

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні економічні, соціальні та екологічні детермінанти активізації розвитку країни та її регіонів»
(28-29 квітня 2017 року, м. Ужгород-Анталовці)

28-29 квітня 2017 року директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В. С., а також д.е.н., проф. Стадницький Ю. І. та к.е.н. Жук П. В. взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні економічні, соціальні та екологічні детермінанти активізації розвитку країни та її регіонів», організованій Ужгородським торговельно-економічним інститутом Київського національного торговельно-економічного університету спільно з ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» та низкою інших провідних наукових установ України, Словаччини, Угорщини, Румунії, Болгарії, Польщі.

На пленарному засіданні прозвучали зокрема доповіді директора Наукового національного центру «Інститут аграрної економіки» НААН України, д.е.н., проф., академіка НААН України Ю. О. Лупенка, директора ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» д.е.н., проф., академіка НААН України М. А. Хвесика, проректора Національного університету біоресурсів і природокористування МОН України, д.е.н., проф., академіка НААН України С. М. Кваші.

Пленарні доповіді представників Інституту В. С. Кравціва «Регіональний розвиток України: проблемні питання та актуальні завдання економічної науки», Ю. І. Стадницького «Конкуренція технологій у просторовому вимірі», П. В. Жука «Актуальні завдання трансформації підходів до політики економічного розвитку гірських територій України» викликали зацікавленість та стали предметом дискусій серед учасників конференції. Зокрема, стосовно питань щодо шляхів, динаміки й результатів вітчизняної адміністративно-територіальної реформи, рівня її наукового обґрунтування, висвітлених у доповіді В. С. Кравціва; механізмів стимулювання економічного розвитку гірських територій, обґрунтованих у доповіді Жука П. В.

За результатами роботи конференції прийнято резолюцію, яка направлена центральним і регіональним органам влади.


Веб-майстер П. Попадюк