Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Засідання Координаційної ради науково-навчального комплексу «Економосвіта» імені академіка Мар’яна Долішнього

Засідання Координаційної ради науково-навчального комплексу «Економосвіта» імені академіка Мар’яна Долішнього
(18 травня 2017 року, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», м. Львів)

18 травня 2017 року у м. Львові відбулося засідання Координаційної ради науково-навчального комплексу «Економосвіта». Організатором зустрічі виступив ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». У засіданні взяли участь представники учасників комплексу: ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», ДВНЗ «Університет банківської справи», Тернопільського національного економічного університету, Львівського торговельно-економічного університету, Луцького національного технічного університету, Західного наукового центру НАН і МОН України, ГО «Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції».


ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» представляли: директор Інституту д.е.н., проф. Кравців В. С.; заступник директора з наукової роботи д.е.н., проф. Сторонянська І. З.; вчений секретар Інституту к.ф.-м.н., с.н.с. Демченко В. В.; голова Ради молодих вчених Інституту к.е.н. Пелехатий А. О.

Відкрила засідання голова Координаційної ради комплексу, ректор ДВНЗ «Університет банківської справи» д.е.н. професор Смовженко Т. С. Учасники засідання заслухали звіт про результати роботи науково-навчального комплексу у 2016 році за напрямами його діяльності.

Зокрема, директор ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. академіка М.Долішнього НАН України», д.е.н., професор Кравців В. С. проінформував учасників засідання про тематику і координацію роботи над науковими дослідженнями та планами спільних науково-навчальних видань, а також про роботу спецрад і підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації.


Ректор Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор Крисоватий А. І. поділився досвідом реалізації успішних грантових проектів та навчання іноземних студентів, а директор Науково-дослідного інституту інноваційного розвитку та державотворення цього університету, к.е.н., доцент Мартинюк В. Ф. проінформував про основні результати міжнародного наукового співробітництва.
Проректор з науково-педагогічної роботи Луцького національного технічного університету, к.е.н, доцент Валентина Галущак виступила з доповіддю щодо досвіду впровадження навчального курсу «Основи академічного письма» для студентів-бакалаврів, що має на меті утвердити принципи академічної доброчесності серед студентства.
Про організацію наукової роботи студентської молоді та використання міжнародного співробітництва у забезпеченні якості вищої освіти виступив директор Інституту економіки та менеджменту НУ «Львівська політехніка» д.е.н., професор Кузьмін О. Є.


Проректор з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва ДВНЗ «Університет банківської справи», д.е.н. професор Другов О. О. проінформував присутніх про координацію науково-організаційної роботи учасників комплексу.

Про практику об'єднання зусиль громадських і наукових Інституцій при формуванні програм транскордонного співробітництва розповів під час виступу директор ГО «Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції» Матолич Б. М.. На його думку, така кооперація приносить відчутні результати, тож заклади-партнери ухвалили створити в рамках науково-навчального комплексу «Економосвіта» банк грантових проектiв, якi вже розроблені або необхідні для їх діяльності.

Учасники засідання відзначили успішне проведення першого Конкурсу наукових робіт молодих вчених з проблем розвитку регіональної економіки та транскордонного співробітництва імені М.І. Долішнього та затвердили нове Положення про його проведення.

За результатами засідання визначено план діяльності комплексу на 2018 рік (серед яких – виконання спільного науково-дослідного проекту, проведення літніх шкіл для студентів, спільна підготовка наукових видань, розвиток співробітництва у сфері підготовки докторів філософії, організація спільних конференцій та ін.) та прийнято відповідну ухвалу.


Веб-майстер П. Попадюк